Sri Vishnu Stotras – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

:: Read in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ದಶಾವತಾರ

ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಮಂಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಪಾಮಾರ್ಜನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಆದಿಶೇಷ ಸ್ತವಂ

ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ

ಏಕ ಶ್ಲೋಕೀ ಭಾಗವತಂ

ಏಕ ಶ್ಲೋಕೀ ಭಾರತಂ

ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಪತ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಕೇವಲಾಷ್ಟಕಂ

ಗರುಡ

ಚತುಶ್ಶ್ಲೋಕೀ ಭಾಗವತಂ

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕಂ

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ

ದಯಾ ಶತಕಂ

ದಾಮೋದರ

ದೀನಬಂಧ್ವಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರೀ ಮಹಾಮಂತ್ರಂ

ನಾರಾಯಣ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ

ನ್ಯಾಸ ದಶಕಂ

ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಬಾಲಗ್ರಹರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಭಗವನ್ಮಾನಸಪೂಜಾ

ಭಗವತ್ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಗರುಡಗಮನ ತವ)

ಮೋಹಮುದ್ಗರಂ (ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ)

ಶ್ರೀ ರಮಾಪತ್ಯಷ್ಟಕಂ

ರಂಗನಾಥ

ಶ್ರೀ ವರದರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿಃ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಃ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾದಿಕೇಶಾಂತವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಷಟ್ಪದೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸ್ತವರಾಜಃ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿಃ (ಧ್ರುವ ಕೃತ ಭಗವತ್ ಸ್ತುತಿ)

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋರ್ದಿವ್ಯಸ್ಥಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಷೋಡಶಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸುದರ್ಶನ

ಸುಪರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ

ಹರಿ

 

ವೇದಸೂಕ್ತ

  • ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್
  • ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತಂ
  • ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ
  • ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್
  • ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ
  • ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತಂ

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಗರುಡಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 1

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ – 2

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಹರಿಹರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಹರಿಹರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

 

ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಪೂಜಾವಿಧಾನಂ
————-
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜ
ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತೀಕ ದಾಮೋದರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

గమనిక: శ్రీరామచంద్రమూర్తి మరియు ఆంజనేయస్వామి వార్ల స్తోత్రములతో "శ్రీరామ స్తోత్రనిధి" అనే పుస్తకము ప్రచురించుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: