Vividha Stotras – ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

:: Read in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ನಿತ್ಯಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ನದೀ

ಕ್ಷೇತ್ರ

ಪರ್ವದಿನ

ವೃಕ್ಷ


ಅಗ್ನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅದ್ವೈತಲಕ್ಷಣಂ

ಆತ್ಮ ಪಂಚಕಮ್

ಆತ್ಮಾರ್ಪಣ ಸ್ತುತಿ

ಕೌಪೀನ ಪಂಚಕಂ

ಗೋಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನ

ದುರ್ವಾಸನಾ ಪ್ರತೀಕಾರದಶಕಂ

ಧನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ

ಧಾಟೀ ಪಂಚಕಂ

ನಿರ್ವಾಣ ದಶಕಂ (ದಶಶ್ಲೋಕೀ)

ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಂ

ನಿರ್ಗುಣ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ

ಪರಮಾದ್ವೈತಂ

ಪಿತೃ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ರುಚಿ ಕೃತಂ)

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾವಳೀಮಾಲಾ

ಮನೀಷಾ ಪಂಚಕಂ

ಮಾಯಾ ಪಂಚಕಂ

ಯತಿ ಪಂಚಕಂ

ಯತಿರಾಜ ವಿಂಶತಿಃ

ಶ್ರೀ ಯಮಾಷ್ಟಕಂ

ರತ್ನದ್ವಯಂ

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ತುತಿಃ

ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾಷ್ಟಕಂ

ವಿಷೂಚಿಕಾ ಮಂತ್ರ ಕಥನಂ (ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠಂ)

ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಚಕಂ

ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಸ್ಮರಣಂ

ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸಾಧನ ಪಂಚಕಂ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: