Vividha Stotras – ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ನಿತ್ಯಪಾರಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಬಾಲ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ನದೀ

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗೋದಾವರೀ ಅಷ್ಟಕಂ

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸ್ತುತಿಃ

ತ್ರಿವೇಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಯಮುನಾಷ್ಟಕಂ – ೧

ಶ್ರೀ ಯಮುನಾಷ್ಟಕಂ – ೨

ಕ್ಷೇತ್ರ

ಕಾಶೀ ಪಂಚಕಂ

ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಷ್ಟಕಂ

ವಿಶ್ವನಾಥನಗರೀ ಸ್ತವಂ (ಕಾಶ್ಯಷ್ಟಕಮ್)

ಪರ್ವದಿನ

ಉಗಾದಿ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಕಾರ್ತೀಕಮಾಸ ಸ್ನಾನ ವಿಧಿ

ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ತರ್ಪಣ ಶ್ಲೋಕಂ

ಶ್ರೀ ಯಮಾಷ್ಟಕಂ

ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ವೃಕ್ಷ

ಅಶ್ವತ್ಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶಮೀ ಪ್ರಾರ್ಥನ


ಅಗ್ನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅದ್ವೈತಲಕ್ಷಣಂ

ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಆತ್ಮ ಪಂಚಕಮ್

ಆತ್ಮಾರ್ಪಣ ಸ್ತುತಿ

ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕೌಪೀನ ಪಂಚಕಂ

ಗೋಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನ

ದುರ್ವಾಸನಾ ಪ್ರತೀಕಾರದಶಕಂ

ಧನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ

ಧರ್ಮದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವರಾಹಪುರಾಣೇ)

ಧಾಟೀ ಪಂಚಕಂ

ನಿರ್ವಾಣ ದಶಕಂ (ದಶಶ್ಲೋಕೀ)

ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಂ

ನಿರ್ಗುಣ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ

ಪರಮಾದ್ವೈತಂ

ಪಿತೃ ತರ್ಪಣಂ

ಪಿತೃ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ರುಚಿ ಕೃತಂ)

ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದೇವ ಕೃತಂ)

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾವಳೀಮಾಲಾ

ಮನೀಷಾ ಪಂಚಕಂ

ಮಾಯಾ ಪಂಚಕಂ

ಯತಿ ಪಂಚಕಂ

ಯತಿರಾಜ ವಿಂಶತಿಃ

ಶ್ರೀ ಯಮಾಷ್ಟಕಂ

ರತ್ನದ್ವಯಂ

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ತುತಿಃ

ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾಷ್ಟಕಂ

ವಿಷೂಚಿಕಾ ಮಂತ್ರ ಕಥನಂ (ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠಂ)

ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಚಕಂ

ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಸ್ಮರಣಂ

ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸಾಧನ ಪಂಚಕಂ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: