Puja Vidhi – ಪೂಜಾ ವಿಧಿ


ಗಾಣಾಪತ್ಯಂ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಘು ಪೂಜಾ (ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ)
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಕೌಮಾರಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಶೈವಂ

ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೀಘ್ರ ಪೂಜಾ
ಶ್ರೀ ಶಿವ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಶಾಕ್ತಂ

ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶೇಷ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ವೈಷ್ಣವಂ

ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತೀಕ ದಾಮೋದರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಶ್ರೀ ರಾಮ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಸೌರಂ

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಇತರ

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ನಾಗ ಪಂಚಮೀ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಃ
ಶ್ರೀ ಷಿರ್ಡೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಸೂಕ್ತವಿಧಾನ ಪೂಜಾ

ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ ಪೂರ್ವಕ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನ ಪೂರ್ವಕ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಸಹಿತ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: