Category: Uncategorized

Sri Dattatreya Karunatripadi – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕರುಣಾ ತ್ರಿಪದಿ (ಮರಾಠೀ)

— ಪ್ರಥಮ — ಶಾಂತ ಹೋ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ | ಮಮ ಚಿತ್ತಾ ಶಮವೀ ಆತಾ || ತೂ ಕೇವಳ ಮಾತಾ ಜನಿತಾ | ಸರ್ವಥಾ ತೂ ಹಿತಕರ್ತಾ || ತೂ ಆಪ್ತ ಸ್ವಜನ...

error: Not allowed