Devi Narayaniyam – ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಮ್


(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಶ್ರೀ ಪಾಲೇಲಿ ನಾರಾಯಣನ್ ನಂಬೂದಿರಿ ಮಹೋದಯಃ)

೧. ಪ್ರಥಮ ದಶಕಮ್ – ದೇವೀ ಮಹಿಮಾ

೨. ದ್ವಿತೀಯ ದಶಕಮ್ – ಹಯಗ್ರೀವ ಕಥಾ

೩. ತೃತೀಯ ದಶಕಮ್ – ಮಹಾಕಾಳ್ಯವತಾರಮ್

೪. ಚತುರ್ಥ ದಶಕಮ್ – ಮಧುಕೈಟಭ ವಧಃ

೫. ಪಂಚಮ ದಶಕಮ್ – ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಕಥಾ

೬. ಷಷ್ಠ ದಶಕಮ್ – ವ್ಯಾಸ ನಾರದ ಸಮಾಗಮಮ್

೭. ಸಪ್ತಮ ದಶಕಮ್ – ಶುಕೋತ್ಪತ್ತಿಃ

೮. ಅಷ್ಟಮ ದಶಕಮ್ – ಪರಮಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಮ್

೯. ನವಮ ದಶಕಮ್ – ಭುವನೇಶ್ವರೀ ದರ್ಶನಮ್

೧೦. ದಶಮ ದಶಕಮ್ – ಶಕ್ತಿಪ್ರದಾನಮ್

೧೧. ಏಕಾದಶ ದಶಕಮ್ – ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದ ಸಂವಾದಮ್

೧೨. ದ್ವಾದಶ ದಶಕಮ್ – ಉತಥ್ಯ ಜನನಮ್

೧೩. ತ್ರಯೋದಶ ದಶಕಮ್ – ಉತಥ್ಯ ಮಹಿಮಾ

೧೪. ಚತುರ್ದಶ ದಶಕಮ್ – ಸುದರ್ಶನ ಕಥಾ-ಭರದ್ವಾಜಾಶ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಮ್

೧೫. ಪಂಚದಶ ದಶಕಮ್ – ಸುದರ್ಶನಕಥಾ-ದೇವೀ ದರ್ಶನಮ್

೧೬. ಷೋಡಶ ದಶಕಮ್ – ಸುದರ್ಶನ ವಿವಾಹಮ್

೧೭. ಸಪ್ತದಶ ದಶಕಮ್ – ಸುದರ್ಶನ ಕೋಸಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ

೧೮. ಅಷ್ಟಾದಶ ದಶಕಮ್ – ರಾಮ ಕಥಾ

೧೯. ಏಕೋನವಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಭೂಮ್ಯಾಃ ದುಃಖಮ್

೨೦. ವಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ದೇವಕೀ ಪುತ್ರ ವಧಮ್

೨೧. ಏಕವಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ನಂದಸುತಾವತಾರಃ

೨೨. ದ್ವಾವಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ

೨೩. ತ್ರಯೋವಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯವತಾರಮ್

೨೪. ಚತುರ್ವಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಮಹಿಷಾಸುರ ವಧಮ್ – ದೇವೀ ಸ್ತುತಿಃ

೨೫. ಪಂಚವಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯವತಾರಮ್

೨೬. ಷಡ್ವಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಸುರಥ ಕಥಾ

೨೭. ಸಪ್ತವಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಶತಾಕ್ಷ್ಯವತಾರಮ್

೨೮. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಶಕ್ತ್ಯವಮಾನದೋಷಮ್

೨೯. ಏಕೋನತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ದೇವೀ ಪೀಠೋತ್ಪತ್ತಿಃ

೩೦. ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯವತಾರಮ್

೩೧. ಏಕತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಭ್ರಾಮರ್ಯವತಾರಮ್

೩೨. ದ್ವಾತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಯಕ್ಷ ಕಥಾ

೩೩. ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಗೌತಮ ಕಥಾ

೩೪. ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಗೌತಮ ಶಾಪಮ್

೩೫. ಪಂಚತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಅನುಗ್ರಹವೈಚಿತ್ರ್ಯಮ್

೩೬. ಷಟ್ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ಮಹಿಮಾ

೩೭. ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ವಿಷ್ಣುಮಹತ್ತ್ವಮ್

೩೮. ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮ್

೩೯. ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಮಣಿದ್ವೀಪ ನಿವಾಸಿನೀ

೪೦. ಚತ್ವಾರಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಪ್ರಾರ್ಥನಾ

೪೧. ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶ ದಶಕಮ್ – ಪ್ರಣಾಮಮ್


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed