Sri Surya Stotras – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನಃ

ಆದಿತ್ಯ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತವಂ

ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಆದಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2 (ಮಹಾಭಾರತೇ)

ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ

ಚಾಕ್ಷುಷೋಪನಿಷತ್

ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಶ್ರೀ ದ್ವಾದಶಾರ್ಯಾ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಶ್ರೀ ರವಿ ಸಪ್ತತಿ ರಹಸ್ಯನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸಾಂಬಪಂಚಾಶಿಕಾ

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಕಳಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ

ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿ (ಋಗ್ವೇದೀಯ)

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಂ

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಸಹಸ್ರನಾಮ

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳೀ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: