Chakshushopanishad (Chakshushmati Vidya) – ಚಾಕ್ಷುಷೋಪನಿಷತ್


ಅಥಾತಶ್ಚಾಕ್ಷುಷೀಂ ಪಠಿತ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಂ ಚಕ್ಷೂರೋಗಹರಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ | ಯಚ್ಚಕ್ಷೂರೋಗಾಃ ಸರ್ವತೋ ನಶ್ಯಂತಿ | ಚಕ್ಷುಷೀ ದೀಪ್ತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ||

ವಿನಿಯೋಗಃ –
ತಸ್ಯಾಶ್ಚಾಕ್ಷುಷೀವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಋಷಿಃ | ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ | ಸೂರ್ಯೋ ದೇವತಾ | ಚಕ್ಷೂರೋಗನಿವೃತ್ತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಮಂತ್ರಾಃ-
ಓಂ ಚಕ್ಷುಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ಚಕ್ಷುಸ್ತೇಜಃ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ | ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ | ತ್ವರಿತಂ ಚಕ್ಷೂರೋಗಾನ್ ಶಮಯ ಶಮಯ | ಮಮ ಜಾತರೂಪಂ ತೇಜೋ ದರ್ಶಯ ದರ್ಶಯ | ಯಥಾಹಂ ಅಂಧೋ ನ ಸ್ಯಾಂ ತಥಾ ಕಲ್ಪಯ ಕಲ್ಪಯ | ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕುರು ಕುರು | ಯಾನಿ ಮಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮೋಪಾರ್ಜಿತಾನಿ ಚಕ್ಷುಃ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ದುಷ್ಕೃತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ನಿರ್ಮೂಲಯ ನಿರ್ಮೂಲಯ |

ಓಂ ನಮಃ ಚಕ್ಷುಸ್ತೇಜೋದಾತ್ರೇ ದಿವ್ಯಾಯ ಭಾಸ್ಕರಾಯ | ಓಂ ನಮಃ ಕರುಣಾಕರಾಯಾಽಮೃತಾಯ | ಓಂ ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ | ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸೂರ್ಯಾಯಾಕ್ಷಿತೇಜಸೇ ನಮಃ | ಖೇಚರಾಯ ನಮಃ | ಮಹತೇ ನಮಃ | ರಜಸೇ ನಮಃ | ತಮಸೇ ನಮಃ | ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ | ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ | ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ | ಉಷ್ಣೋ ಭಗವಾನ್ ಶುಚಿರೂಪಃ | ಹಂಸೋ ಭಗವಾನ್ ಶುಚಿರಪ್ರತಿರೂಪಃ |

ಫಲಶೃತಿಃ –
ಯ ಇಮಾಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಿತ್ಯಮಧೀತೇ ನ ತಸ್ಯಾಕ್ಷಿರೋಗೋ ಭವತಿ | ನ ತಸ್ಯ ಕುಲೇ ಅಂಧೋ ಭವತಿ | ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಗ್ರಾಹಯಿತ್ವಾ ವಿದ್ಯಾಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ |

ಸೂರ್ಯಸ್ಮರಣ –
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಘೃಣಿನಂ ಜಾತವೇದಸಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ಪುರುಷಂ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಂ ತಪಂತಮ್ | ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಯೋನಿಂ ಪ್ರತಪಂತಮುಗ್ರಂ ಪುರಃ ಪ್ರಜಾನಾಮುದಯತ್ಯೇಷ ಸೂರ್ಯಃ ||

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಆದಿತ್ಯಾಯ ಅಕ್ಷಿತೇಜಸೇ ಅಹೋವಾಹಿನ್ಯಹೋವಾಹಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ | ಓಂ ವಯಃ ಸುಪರ್ಣಾ ಉಪಸೇದುರಿಂದ್ರಂ ಪ್ರಿಯಮೇಧಾ ಋಷಯೋ ನಾಧಮಾನಾಃ | ಅಪಧ್ವಾಂತಮೂರ್ಣೂಹಿ ಪೂರ್ಧಿ ಚಕ್ಷುರ್ಮುಮುಗ್ಧ್ಯಸ್ಮಾನ್ನಿಧಯೇವ ಬದ್ಧಾನ್ | ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ | ಅಮಲೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ | ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ | ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ | ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |

ಇತಿ ಚಾಕ್ಷುಷೋಪನಿಷತ್ |

[ ಪಾಠಾಂತರಂ – ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಆದಿತ್ಯಾಯ ಸೂರ್ಯಾಯಾಹೋವಾಹಿನ್ಯಹೋವಾಹಿನೀ ಸ್ವಾಹಾ | ]


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed