Sri Ayyappa Stotras – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಂಚರತ್ನಂ

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣುಘೋಷ

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ವಿರಚಿತಂ)

ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ದಶಕಂ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಶಬರಿಗಿರೀಶಾಷ್ಟಕಂ

ಹರಿವರಾಸನಂ (ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಾಷ್ಟಕಂ)

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಪೂಜಾ

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: