Sri Ayyappa Stotras – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಂಚರತ್ನಂ

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾ ಧಾರಣ ಮಂತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣುಘೋಷ – 1

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣುಘೋಷ – 2

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಪಂಚಕಂ

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾಷ್ಟಕಂ – ೧

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾಷ್ಟಕಂ – ೨

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಸ್ತುತಿ ದಶಕಂ

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ವಿರಚಿತಂ)

ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ದಶಕಂ

ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಾನಸಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಶಬರಿಗಿರಿಪತ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಶಬರಿಗಿರಿವಾಸ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಬರಿಗಿರೀಶಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಶಬರೀಶ್ವರಾಷ್ಟಕಂ (ಶನಿಬಾಧಾ ವಿಮೋಚನ)

ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತೃ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರ ಮಾಲಾಮಂತ್ರಃ

ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜ ಆಶ್ರಯಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಾಷ್ಟಕಂ (ಹರಿವರಾಸನಂ)

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತೃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರ (ಅಯ್ಯಪ್ಪ) ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತೃ ಶವರ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪೂಜಾ

ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: