Sri Dharma Sastha Stuti Dasakam – ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಸ್ತುತಿ ದಶಕಂ


ಆಶಾನುರೂಪಫಲದಂ ಚರಣಾರವಿಂದ-
-ಭಾಜಾಮಪಾರ ಕರುಣಾರ್ಣವ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಮ್ |
ನಾಶಾಯ ಸರ್ವವಿಪದಾಮಪಿ ನೌಮಿ ನಿತ್ಯ-
-ಮೀಶಾನಕೇಶವಭವಂ ಭುವನೈಕನಾಥಮ್ || ೧ ||

ಪಿಂಛಾವಲೀ ವಲಯಿತಾಕಲಿತಪ್ರಸೂನ-
-ಸಂಜಾತಕಾಂತಿಭರಭಾಸುರಕೇಶಭಾರಮ್ |
ಶಿಂಜಾನಮಂಜುಮಣಿಭೂಷಣರಂಜಿತಾಂಗಂ
ಚಂದ್ರಾವತಂಸಹರಿನಂದನಮಾಶ್ರಯಾಮಿ || ೨ ||

ಆಲೋಲನೀಲಲಲಿತಾಲಕಹಾರರಮ್ಯ-
-ಮಾಕಮ್ರನಾಸಮರುಣಾಧರಮಾಯತಾಕ್ಷಮ್ |
ಆಲಂಬನಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಪ್ರಮಥಾಧಿನಾಥ-
-ಮಾನಮ್ರಲೋಕ ಹರಿನಂದನಮಾಶ್ರಯಾಮಿ || ೩ ||

ಕರ್ಣಾವಲಂಬಿ ಮಣಿಕುಂಡಲಭಾಸಮಾನ-
-ಗಂಡಸ್ಥಲಂ ಸಮುದಿತಾನನಪುಂಡರೀಕಮ್ |
ಅರ್ಣೋಜನಾಭಹರಯೋರಿವ ಮೂರ್ತಿಮಂತಂ
ಪುಣ್ಯಾತಿರೇಕಮಿವ ಭೂತಪತಿಂ ನಮಾಮಿ || ೪ ||

ಉದ್ದಂಡಚಾರುಭುಜದಂಡಯುಗಾಗ್ರಸಂಸ್ಥಂ
ಕೋದಂಡಬಾಣಮಹಿತಾಂತಮದಾಂತವೀರ್ಯಮ್ |
ಉದ್ಯತ್ಪ್ರಭಾಪಟಲದೀಪ್ರಮದಭ್ರಸಾರಂ
ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಭಾಪತಿಮಹಂ ಪ್ರಣತೋ ಭವಾಮಿ || ೫ ||

ಮಾಲೇಯಪಂಕಸಮಲಂಕೃತಭಾಸಮಾನ-
-ದೋರಂತರಾಳತರಳಾಮಲಹಾರಜಾಲಮ್ |
ನೀಲಾತಿನಿರ್ಮಲದುಕೂಲಧರಂ ಮುಕುಂದ-
-ಕಾಲಾಂತಕಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೬ ||

ಯತ್ಪಾದಪಂಕಜಯುಗಂ ಮುನಯೋಽಪ್ಯಜಸ್ರಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಜಂತಿ ಭವರೋಗನಿವಾರಣಾಯ |
ಪುತ್ರಂ ಪುರಾಂತಕಮುರಾಂತಕಯೋರುದಾರಂ
ನಿತ್ಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮಮಿತ್ರಕುಲಾಂತಕಂ ತಮ್ || ೭ ||

ಕಾಂತಂ ಕಲಾಯಕುಸುಮದ್ಯುತಿಲೋಭನೀಯ-
-ಕಾಂತಿಪ್ರವಾಹವಿಲಸತ್ಕಮನೀಯರೂಪಮ್ |
ಕಾಂತಾತನೂಜಸಹಿತಂ ನಿಖಿಲಾಮಯೌಘ-
-ಶಾಂತಿಪ್ರದಂ ಪ್ರಮಥನಾಥಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ೮ ||

ಭೂತೇಶ ಭೂರಿಕರುಣಾಮೃತಪೂರಪೂರ್ಣ-
-ವಾರಾನ್ನಿಧೇ ವರದ ಭಕ್ತಜನೈಕಬಂಧೋ |
ಪಾಯಾದ್ಭವಾನ್ ಪ್ರಣತಮೇನಮಪಾರಘೋರ-
-ಸಂಸಾರಭೀತಮಿಹ ಮಾಮಖಿಲಾಮಯೇಭ್ಯಃ || ೯ ||

ಹೇ ಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ಭವದೀಯಚಾರು-
-ಪಾದಾಂಬುಜೇ ಭವತು ಭಕ್ತಿರಚಂಚಲಾ ಮೇ |
ನಾಥಾಯ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಭಜತಾಂ ಭವಾಬ್ಧಿ-
-ಪೋತಾಯ ನಿತ್ಯಮಖಿಲಾಂಗಭುವೇ ನಮಸ್ತೇ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಸ್ತುತಿ ದಶಕಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed