ஸ்தோத்ரநிதி


வைதிகம்

பூஜா விதாந

அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ, ஸஹஸ்ரநாமாவளீ

ஸம்த்யாவம்தநம்

வேதஸூக்தங்கள்


ஸத்யஃ கால ஸமீக்ருத ஸ்தோத்ராணி

இதர ஸ்தோத்ராணி பஶ்யது >>

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed