Category: Gayatri – காயத்ரீ

Sri Gayathri Pancha Upachara Puja – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ பஞ்சோபசார பூஜா

புந꞉ ஸங்கல்பம் – பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² ஶ்ரீ கா³யத்ரீ தே³வதா ப்ரீத்யர்த²ம் பஞ்சோபசார ஸஹித ஶ்ரீ கா³யத்ரீ மஹாமந்த்ர ஜபம் கரிஷ்யே ॥ கு³ருர்ப்³ரஹ்ம கு³ருர்விஷ்ணு꞉...

Vividha Gayatri Mantra – விவித⁴ கா³யத்ரீ மந்த்ரா꞉

தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ மஹாதே³॒வாய॑ தீ⁴மஹி । தன்னோ॑ ருத்³ர꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 1 தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ வக்ரது॒ண்டா³ய॑ தீ⁴மஹி । தன்னோ॑ த³ந்தி꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ 2 தத்புரு॑ஷாய வி॒த்³மஹே॑ சக்ரது॒ண்டா³ய॑ தீ⁴மஹி...

Sri Gayatri Kavacham – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ கவசம்

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீகா³யத்ரீகவசஸ்ய, ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉, கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉, கா³யத்ரீ தே³வதா, பூ⁴꞉ பீ³ஜம், பு⁴வ꞉ ஶக்தி꞉, ஸ்வ꞉ கீலகம், கா³யத்ரீ ப்ரீத்யர்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ | த்⁴யானம் – பஞ்சவக்த்ராம் த³ஶபு⁴ஜாம்...

Gayatri Mantra in Tamil – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ மந்த்ரம்

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॑ஸ்ஸுவ॑꞉ । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே”ண்ய॒ம் । ப⁴॒ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி । தி⁴யோ॒ யோன॑꞉ ப்ரசோ॒த³யா”த் ॥

Sri Gayatri Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

நாரத³ உவாச – ப⁴க³வன்ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ | ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிபுராணானாம் ரஹஸ்யம் த்வன்முகா²ச்ச்²ருதம் || 1 || ஸர்வபாபஹரம் தே³வ யேன வித்³யா ப்ரவர்ததே | கேன வா ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞானம் கிம் நு வா...

Sri Gayathri Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி꞉

ஓம் தருணாதி³த்யஸங்காஶாயை நம꞉ | ஓம் ஸஹஸ்ரனயனோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ | ஓம் விசித்ரமால்யாப⁴ரணாயை நம꞉ | ஓம் துஹினாசலவாஸின்யை நம꞉ | ஓம் வரதா³ப⁴யஹஸ்தாப்³ஜாயை நம꞉ | ஓம் ரேவாதீரனிவாஸின்யை நம꞉ |...

Sri Gayathri Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ அஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

தருணாதி³த்யஸங்காஶா ஸஹஸ்ரனயனோஜ்ஜ்வலா | விசித்ரமால்யாப⁴ரணா துஹினாசலவாஸினீ || 1 || வரதா³ப⁴யஹஸ்தாப்³ஜா ரேவாதீரனிவாஸினீ | ப்ரணித்யய விஶேஷஜ்ஞா யந்த்ராக்ருதவிராஜிதா || 2 || ப⁴த்³ரபாத³ப்ரியா சைவ கோ³விந்த³பத³கா³மினீ | தே³வர்ஷிக³ணஸந்துஷ்டா வனமாலாவிபூ⁴ஷிதா ||...

Sri Gayatri Bhujanga Stotram – ஶ்ரீ காயத்ரீ புஜங்க ஸ்தோத்ரம்

உஷ꞉காலக³ம்யாமுதா³த்த ஸ்வரூபாம் அகாரப்ரவிஷ்டாமுதா³ராங்க³பூ⁴ஷாம் | அஜேஶாதி³ வந்த்³யாமஜார்சாங்க³பா⁴ஜாம் அனௌபம்யரூபாம் ப⁴ஜாம்யாதி³ ஸந்த்⁴யாம் || 1 || ஸதா³ ஹம்ஸயானாம் ஸ்பு²ரத்³ரத்னவஸ்த்ராம் வராபீ⁴தி ஹஸ்தாம் க²கா³ம்னாயரூபாம் | ஸ்பு²ரத்ஸ்வாதி⁴காமக்ஷமாலாம் ச கும்ப⁴ம் த³த⁴னாமஹம் பா⁴வயே...

Sri Gayatri Stotram – ஶ்ரீ காயத்ரீ ஸ்தோத்ரம்

நமஸ்தே தே³வி கா³யத்ரீ ஸாவித்ரீ த்ரிபதே³(அ)க்ஷரீ | அஜரே(அ)மரே மாதா த்ராஹி மாம் ப⁴வஸாக³ராத் || 1 || நமஸ்தே ஸூர்யஸங்காஶே ஸூர்யஸாவித்ரிகே(அ)மலே | ப்³ரஹ்மவித்³யே மஹாவித்³யே வேத³மாதர்னமோ(அ)ஸ்து தே || 2...

Sri Gayatri Stuti – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஸ்துதி

நாரத³ உவாச | ப⁴க்தானுகம்பின் ஸர்வஜ்ஞ ஹ்ருத³யம் பாபனாஶனம் | கா³யத்ர்யா꞉ கதி²தம் தஸ்மாத்³ கா³யத்ர்யா꞉ ஸ்தோத்ரமீரத² || 1 || ஶ்ரீ நாராயண உவாச | ஆதி³ஶக்தே ஜக³ன்மாதர்ப⁴க்தானுக்³ரஹகாரிணீ | ஸர்வத்ர...

Sri Gayatri Ashtakam – ஶ்ரீ காயத்ரீ அஷ்டகம்

விஶ்வாமித்ரதப꞉ப²லாம் ப்ரியதராம் விப்ராலிஸம்ஸேவிதாம் நித்யானித்யவிவேகதா³ம் ஸ்மிதமுகீ²ம் க²ண்டே³ந்து³பூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலாம் | தாம்பூ³லாருணபா⁴ஸமானவத³னாம் மார்தாண்ட³மத்⁴யஸ்தி²தாம் கா³யத்ரீம் ஹரிவல்லபா⁴ம் த்ரிணயனாம் த்⁴யாயாமி பஞ்சானநாம் || 1 || ஜாதீபங்கஜகேதகீகுவலயை꞉ ஸம்பூஜிதாங்க்⁴ரித்³வயாம் தத்த்வார்தா²த்மிகவர்ணபங்க்திஸஹிதாம் தத்த்வார்த²பு³த்³தி⁴ப்ரதா³ம் | ப்ராணாயாமபராயணைர்பு³த⁴ஜனை꞉ ஸம்ஸேவ்யமானாம்...

error: Not allowed