Sri Gayatri Kavacham 1 – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ கவசம் – 1


யாஜ்ஞவல்க்ய உவாச ।
ஸ்வாமிந் ஸர்வஜக³ந்நாத² ஸம்ஶயோ(அ)ஸ்தி மஹாந்மம ।
சது꞉ஷஷ்டிகலாநாம் ச பாதகாநாம் ச தத்³வத³ ॥ 1 ॥

முச்யதே கேந புண்யேந ப்³ரஹ்மரூபம் கத²ம் ப⁴வேத் ।
தே³ஹஶ்ச தே³வதாரூபோ மந்த்ரரூபோ விஶேஷத꞉ ।
க்ரமத꞉ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி கவசம் விதி⁴பூர்வகம் ॥ 2 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
அஸ்ய ஶ்ரீகா³யத்ரீகவசஸ்ய ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரா ருஷய꞉, ருக்³யஜு꞉ஸாமாத²ர்வாணி ச²ந்தா³ம்ஸி, பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ கா³யத்ரீ தே³வதா, பூ⁴ர்பீ³ஜம், பு⁴வ꞉ ஶக்தி꞉, ஸ்வ꞉ கீலகம், ஶ்ரீகா³யத்ரீப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ॥

ருஷ்யாதி³ந்யாஸ꞉ –
ஓம் ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ர ருஷிப்⁴யோ நம꞉ ஶிரஸி ।
ருக்³யஜு꞉ஸாமாத²ர்வச்ச²ந்தோ³ப்⁴யோ நம꞉ முகே² ।
பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ கா³யத்ரீதே³வதாயை நம꞉ ஹ்ருதி³ ।
பூ⁴꞉ பீ³ஜாய நம꞉ கு³ஹ்யே ।
பு⁴வ꞉ ஶக்தயே நம꞉ பாத³யோ꞉ ।
ஸ்வ꞉ கீலகாய நம꞉ நாபௌ⁴ ।
விநியோகா³ய நம꞉ ஸர்வாங்கே³ ।
கரந்யாஸ꞉ –
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ தத்ஸவிதுரிதி அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ வரேண்யமிதி தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ ப⁴ர்கோ³ தே³வஸ்யேதி மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ தீ⁴மஹீதி அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ தி⁴யோ யோ ந꞉ இதி கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ ப்ரசோத³யாதி³தி கரதல கரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ॥

அங்க³ந்யாஸ꞉ –
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ தத்ஸவிதுரிதி ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ வரேண்யமிதி ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ ப⁴ர்கோ³ தே³வஸ்யேதி ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ தீ⁴மஹீதி கவசாய ஹும் ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ தி⁴யோ யோ ந꞉ இதி நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ ப்ரசோத³யாதி³தி அஸ்த்ராய ப²ட் ॥

ப்ரார்த²நா –
வர்ணாஸ்த்ராம் குண்டி³காஹஸ்தாம் ஶுத்³த⁴நிர்மலஜ்யோதிஷீம் ।
ஸர்வதத்த்வமயீம் வந்தே³ கா³யத்ரீம் வேத³மாதரம் ॥

அத² த்⁴யாநம் –
முக்தாவித்³ருமஹேமநீலத⁴வளச்சா²யைர்முகை²ஸ்த்ரீக்ஷணை-
-ர்யுக்தாமிந்து³நிப³த்³த⁴ரத்நமுகுடாம் தத்த்வார்த²வர்ணாத்மிகாம் ।
கா³யத்ரீம் வரதா³ப⁴யாங்குஶகஶாம் ஶூலம் கபாலம் கு³ணம்
ஶங்க²ம் சக்ரமதா²ரவிந்த³யுக³ளம் ஹஸ்தைர்வஹந்தீம் ப⁴ஜே ॥

அத² கவசம் –
ஓம் கா³யத்ரீ பூர்வத꞉ பாது ஸாவித்ரீ பாது த³க்ஷிணே ।
ப்³ரஹ்மவித்³யா ச மே பஶ்சாது³த்தரே மாம் ஸரஸ்வதீ ॥ 1 ॥

பாவகீம் மே தி³ஶம் ரக்ஷேத்பாவகோஜ்ஜ்வலஶாலிநீ ।
யாதுதா⁴நீம் தி³ஶம் ரக்ஷேத்³யாதுதா⁴நக³ணார்தி³நீ ॥ 2 ॥

பாவமாநீம் தி³ஶம் ரக்ஷேத்பவமாநவிளாஸிநீ ।
தி³ஶம் ரௌத்³ரீமவது மே ருத்³ராணீ ருத்³ரரூபிணீ ॥ 3 ॥

ஊர்த்⁴வம் ப்³ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேத³த⁴ஸ்தாத்³வைஷ்ணவீ ததா² ।
ஏவம் த³ஶ தி³ஶோ ரக்ஷேத் ஸர்வதோ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 4 ॥

ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரஸ்மரணாதே³வ வாசாம் ஸித்³தி⁴꞉ ப்ரஜாயதே ।
ப்³ரஹ்மத³ண்ட³ஶ்ச மே பாது ஸர்வஶஸ்த்ராஸ்த்ரப⁴க்ஷக꞉ ॥ 5 ॥

ப்³ரஹ்மஶீர்ஷஸ்ததா² பாது ஶத்ரூணாம் வத⁴காரக꞉ ।
ஸப்த வ்யாஹ்ருதய꞉ பாந்து ஸர்வதா³ பி³ந்து³ஸம்யுத꞉ ॥ 6 ॥

வேத³மாதா ச மாம் பாது ஸரஹஸ்யா ஸதை³வதா ।
தே³வீஸூக்தம் ஸதா³ பாது ஸஹஸ்ராக்ஷரதே³வதா ॥ 7 ॥

சது꞉ஷஷ்டிகலா வித்³யா தி³வ்யாத்³யா பாது தே³வதா ।
பீ³ஜஶக்திஶ்ச மே பாது பாது விக்ரமதே³வதா ॥ 8 ॥

தத்பத³ம் பாது மே பாதௌ³ ஜங்கே⁴ மே ஸவிது꞉ பத³ம் ।
வரேண்யம் கடிதே³ஶம் து நாபி⁴ம் ப⁴ர்க³ஸ்ததை²வ ச ॥ 9 ॥

தே³வஸ்ய மே து ஹ்ருத³யம் தீ⁴மஹீதி க³ளம் ததா² ।
தி⁴யோ மே பாது ஜிஹ்வாயாம் ய꞉ பத³ம் பாது லோசநே ॥ 10 ॥

லலாடே ந꞉ பத³ம் பாது மூர்தா⁴நம் மே ப்ரசோத³யாத் ।
தத்³வர்ண꞉ பாது மூர்தா⁴நம் ஸகார꞉ பாது பா²லகம் ॥ 11 ॥

சக்ஷுஷீ மே விகாரஸ்து ஶ்ரோத்ரம் ரக்ஷேத்து காரக꞉ ।
நாஸாபுடே வகாரோ மே ரேகாரஸ்து கபோலயோ꞉ ॥ 12 ॥

ணிகாரஸ்த்வத⁴ரோஷ்டே² ச யகாரஸ்தூர்த்⁴வ ஓஷ்ட²கே ।
ஆஸ்யமத்⁴யே ப⁴காரஸ்து ர்கோ³காரஸ்து கபோலயோ꞉ ॥ 13 ॥

தே³கார꞉ கண்ட²தே³ஶே ச வகார꞉ ஸ்கந்த⁴தே³ஶயோ꞉ ।
ஸ்யகாரோ த³க்ஷிணம் ஹஸ்தம் தீ⁴காரோ வாமஹஸ்தகம் ॥ 14 ॥

மகாரோ ஹ்ருத³யம் ரக்ஷேத்³தி⁴காரோ ஜட²ரம் ததா² ।
தி⁴காரோ நாபி⁴தே³ஶம் து யோகாரஸ்து கடித்³வயம் ॥ 15 ॥

கு³ஹ்யம் ரக்ஷது யோகார ஊரூ மே ந꞉ பதா³க்ஷரம் ।
ப்ரகாரோ ஜாநுநீ ரக்ஷேச்சோகாரோ ஜங்க⁴தே³ஶயோ꞉ ॥ 16 ॥

த³காரோ கு³ள்ப²தே³ஶம் து யாத்கார꞉ பாத³யுக்³மகம் ।
ஜாதவேதே³தி கா³யத்ரீ த்ர்யம்ப³கேதி த³ஶாக்ஷரா ॥ 17 ॥

ஸர்வத꞉ ஸர்வதா³ பாது ஆபோஜ்யோதீதி ஷோட³ஶீ ।
இத³ம் து கவசம் தி³வ்யம் பா³தா⁴ஶதவிநாஶகம் ॥ 18 ॥

சது꞉ஷஷ்டிகலாவித்³யாஸகலைஶ்வர்யஸித்³தி⁴த³ம் ।
ஜபாரம்பே⁴ ச ஹ்ருத³யம் ஜபாந்தே கவசம் படே²த் ॥ 19 ॥

ஸ்த்ரீகோ³ப்³ராஹ்மணமித்ராதி³த்³ரோஹாத்³யகி²லபாதகை꞉ ।
முச்யதே ஸர்வபாபேப்⁴ய꞉ பரம் ப்³ரஹ்மாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 20 ॥

புஷ்பாஞ்ஜலிம் ச கா³யத்ர்யா மூலேநைவ படே²த்ஸக்ருத் ।
ஶதஸாஹஸ்ரவர்ஷாணாம் பூஜாயா꞉ ப²லமாப்நுயாத் ॥ 21 ॥

பூ⁴ர்ஜபத்ரே லிகி²த்வைதத் ஸ்வகண்டே² தா⁴ரயேத்³யதி³ ।
ஶிகா²யாம் த³க்ஷிணே பா³ஹௌ கண்டே² வா தா⁴ரயேத்³பு³த⁴꞉ ॥ 22 ॥

த்ரைலோக்யம் க்ஷோப⁴யேத்ஸர்வம் த்ரைலோக்யம் த³ஹதி க்ஷணாத் ।
புத்ரவாந் த⁴நவாந் ஶ்ரீமாந் நாநாவித்³யாநிதி⁴ர்ப⁴வேத் ॥ 23 ॥

ப்³ரஹ்மாஸ்த்ராதீ³நி ஸர்வாணி தத³ங்க³ஸ்பர்ஶநாத்தத꞉ ।
ப⁴வந்தி தஸ்ய துல்யாநி கிமந்யத்கத²யாமி தே ॥ 24 ॥

அபி⁴மந்த்ரிதகா³யத்ரீகவசம் மாநஸம் படே²த் ।
தஜ்ஜலம் பிப³தோ நித்யம் புரஶ்சர்யாப²லம் ப⁴வேத் ॥ 25 ॥

லகு⁴ஸாமாந்யகம் மந்த்ரம் மஹாமந்த்ரம் ததை²வ ச ।
யோ வேத்தி தா⁴ரணாம் யுஞ்ஜந் ஜீவந்முக்த꞉ ஸ உச்யதே ॥ 26 ॥

ஸப்தவ்யாஹ்ருதயோ விப்ர ஸப்தாவஸ்தா²꞉ ப்ரகீர்திதா꞉ ।
ஸப்தஜீவஶதா நித்யம் வ்யாஹ்ருதீ அக்³நிரூபிணீ ॥ 27 ॥

ப்ரணவே நித்யயுக்தஸ்ய வ்யாஹ்ருதீஷு ச ஸப்தஸு ।
ஸர்வேஷாமேவ பாபாநாம் ஸங்கரே ஸமுபஸ்தி²தே ॥ 28 ॥

ஶதம் ஸஹஸ்ரமப்⁴யர்ச்ய கா³யத்ரீ பாவநம் மஹத் ।
த³ஶஶதமஷ்டோத்தரஶதம் கா³யத்ரீ பாவநம் மஹத் ॥ 29 ॥

ப⁴க்திமாந்யோ ப⁴வேத்³விப்ர꞉ ஸந்த்⁴யாகர்ம ஸமாசரேத் ।
காலே காலே து கர்தவ்யம் ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி நாந்யதா² ॥ 30 ॥

ப்ரணவம் பூர்வமுத்³த்⁴ருத்ய பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸ்வஸ்ததை²வ ச ।
துர்யம் ஸஹைவ கா³யத்ரீஜப ஏவமுதா³ஹ்ருதம் ॥ 31 ॥

துரீயபாத³முத்ஸ்ருஜ்ய கா³யத்ரீம் ச ஜபேத்³த்³விஜ꞉ ।
ஸ மூடோ⁴ நரகம் யாதி காலஸூத்ரமதோ⁴க³தி꞉ ॥ 32 ॥

மந்த்ராதௌ³ ஜநநம் ப்ரோக்தம் மந்த்ராந்தே ம்ருதஸூதகம் ।
உப⁴யோர்தோ³ஷநிர்முக்தம் கா³யத்ரீ ஸப²லா ப⁴வேத் ॥ 33 ॥

மந்த்ராதௌ³ பாஶபீ³ஜம் ச மந்த்ராந்தே குஶபீ³ஜகம் ।
மந்த்ரமத்⁴யே து யா மாயா கா³யத்ரீ ஸப²லா ப⁴வேத் ॥ 34 ॥

வாசிகம் த்வேகமேவ ஸ்யாது³பாம்ஶு ஶதமுச்யதே ।
ஸஹஸ்ரம் மாநஸம் ப்ரோக்தம் த்ரிவித⁴ம் ஜபலக்ஷணம் ॥ 35 ॥

அக்ஷமாலாம் ச முத்³ராம் ச கு³ரோரபி ந த³ர்ஶயேத் ।
ஜபம் சாக்ஷஸ்வரூபேணாநாமிகாமத்⁴யபர்வணி ॥ 36 ॥

அநாமா மத்⁴யயா ஹீநா கநிஷ்டா²தி³க்ரமேண து ।
தர்ஜநீமூலபர்யந்தம் கா³யத்ரீஜபலக்ஷணம் ॥ 37 ॥

பர்வபி⁴ஸ்து ஜபேதே³வமந்யத்ர நியம꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ।
கா³யத்ர்யா வேத³மூலத்வாத்³வேத³꞉ பர்வஸு கீ³யதே ॥ 38 ॥

த³ஶபி⁴ர்ஜந்மஜநிதம் ஶதேநைவ புரா க்ருதம் ।
த்ரியுக³ம் து ஸஹஸ்ராணி கா³யத்ரீ ஹந்தி கில்பி³ஷம் ॥ 39 ॥

ப்ராத꞉ காலேஷு கர்தவ்யம் ஸித்³தி⁴ம் விப்ரோ ய இச்ச²தி ।
நாதா³ளயே ஸமாதி⁴ஶ்ச ஸந்த்⁴யாயாம் ஸமுபாஸதே ॥ 40 ॥

அங்கு³ல்யக்³ரேண யஜ்ஜப்தம் யஜ்ஜப்தம் மேருலங்க⁴நே ।
அஸங்க்²யயா ச யஜ்ஜப்தம் தஜ்ஜப்தம் நிஷ்ப²லம் ப⁴வேத் ॥ 41 ॥

விநா வஸ்த்ரம் ப்ரகுர்வீத கா³யத்ரீ நிஷ்ப²லா ப⁴வேத் ।
வஸ்த்ரபுச்ச²ம் ந ஜாநாதி வ்ருதா² தஸ்ய பரிஶ்ரம꞉ ॥ 42 ॥

கா³யத்ரீம் து பரித்யஜ்ய அந்யமந்த்ரமுபாஸதே ।
ஸித்³தா⁴ந்நம் ச பரித்யஜ்ய பி⁴க்ஷாமடதி து³ர்மதி꞉ ॥ 43 ॥

ருஷிஶ்ச²ந்தோ³ தே³வதாக்²யா பீ³ஜஶக்திஶ்ச கீலகம் ।
விநியோக³ம் ந ஜாநாதி கா³யத்ரீ நிஷ்ப²லா ப⁴வேத் ॥ 44 ॥

வர்ணமுத்³ரா த்⁴யாநபத³மாவாஹநவிஸர்ஜநம் ।
தீ³பம் சக்ரம் ந ஜாநாதி கா³யத்ரீ நிஷ்ப²லா ப⁴வேத் ॥ 45 ॥

ஶக்திந்யாஸஸ்ததா² ஸ்தா²நம் மந்த்ரஸம்போ³த⁴நம் பரம் ।
த்ரிவித⁴ம் யோ ந ஜாநாதி கா³யத்ரீ நிஷ்ப²லா ப⁴வேத் ॥ 46 ॥

பஞ்சோபசாரகாம்ஶ்சைவ ஹோமத்³ரவ்யம் ததை²வ ச ।
பஞ்சாங்க³ம் ச விநா நித்யம் கா³யத்ரீ நிஷ்ப²லா ப⁴வேத் ॥ 47 ॥

மந்த்ரஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேஜ்ஜாது விஶ்வாமித்ரேண பா⁴ஷிதம் ।
வ்யாஸோ வாசஸ்பதிம் ஜீவஸ்துதா தே³வீ தப꞉ ஸ்ம்ருதௌ ॥ 48 ॥

தே³வீ ஜப்தா ஸஹஸ்ரம் ஸா ஹ்யுபபாதகநாஶிநீ ।
லக்ஷஜாப்யே ததா² தச்ச மஹாபாதகநாஶிநீ ॥ 49 ॥

கோடிஜாப்யேந ராஜேந்த்³ர யதி³ச்ச²தி ததா³ப்நுயாத் ।
ந தே³யம் பரஶிஷ்யேப்⁴யோ ஹ்யப⁴க்தேப்⁴யோ விஶேஷத꞉ ।
ஶிஷ்யேப்⁴யோ ப⁴க்தியுக்தேப்⁴யோ ஹ்யந்யதா² ம்ருத்யுமாப்நுயாத் ॥ 50 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³வஸிஷ்ட²ஸம்ஹிதாயாம் ஶ்ரீ கா³யத்ரீ கவசம் ।


மேலும் ஶ்ரீ காயத்ரீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed