Category: Shiva – ஶிவ

Sri Shiva Pancharatna Stuti (Krishna Kritam) – ஶ்ரீ ஶிவ பஞ்சரத்ந ஸ்துதி꞉ (க்ருஷ்ண க்ருதம்)

ஶ்ரீக்ருஷ்ண உவாச – மத்தஸிந்து⁴ரமஸ்தகோபரி ந்ருத்யமாநபதா³ம்பு³ஜம் ப⁴க்தசிந்திதஸித்³தி⁴தா³நவிசக்ஷணம் கமலேக்ஷணம் । பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் ப⁴வபத்³மஜா(அ)ச்யுதபூஜிதம் க்ருத்திவாஸஸமாஶ்ரயே மம ஸர்வஸித்³தி⁴த³மீஶ்வரம் ॥ 1 ॥ வித்தத³ப்ரியமர்சிதம் க்ருதக்ருச்ச்²ரதீவ்ரதபஶ்சரை꞉ முக்திகாமிபி⁴ராஶ்ரிதைர்முநிபி⁴ர்த்³ருடா⁴மலப⁴க்திபி⁴꞉ । முக்தித³ம் நிஜபாத³பங்கஜஸக்தமாநஸயோகி³நாம் க்ருத்திவாஸஸமாஶ்ரயே மம...

Sri Shiva Ashtakam 3 (Shankaracharya Kritam) – ஶ்ரீ ஶிவாஷ்டகம் 3 (ஶங்கராசார்ய க்ருதம்)

தஸ்மை நம꞉ பரமகாரணகாரணாய தீ³ப்தோஜ்ஜ்வலஜ்வலிதபிங்க³ளலோசநாய । நாகே³ந்த்³ரஹாரக்ருதகுண்ட³லபூ⁴ஷணாய ப்³ரஹ்மேந்த்³ரவிஷ்ணுவரதா³ய நம꞉ ஶிவாய ॥ 1 ॥ ஶ்ரீமத்ப்ரஸந்நஶஶிபந்நக³பூ⁴ஷணாய ஶைலேந்த்³ரஜாவத³நசும்பி³தலோசநாய । கைலாஸமந்தி³ரமஹேந்த்³ரநிகேதநாய லோகத்ரயார்திஹரணாய நம꞉ ஶிவாய ॥ 2 ॥ பத்³மாவதா³தமணிகுண்ட³லகோ³வ்ருஷாய க்ருஷ்ணாக³ருப்ரசுரசந்த³நசர்சிதாய...

Sri Shiva Hrudayam – ஶ்ரீ ஶிவ ஹ்ருத³யம்

(த⁴ந்யவாத³꞉ – ஸத்³கு³ரு ஶ்ரீ ஶிவாநந்த³மூர்தி꞉) அஸ்ய ஶ்ரீ ஶிவஹ்ருத³யஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய வாமதே³வ ருஷி꞉ பங்க்த்யைஶ்ச²ந்த⁴꞉ ஶ்ரீஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ தே³வதா꞉ ஓம் பீ³ஜம் நம꞉ ஶக்தி꞉ ஶிவாயேதி கீலகம் மம சதுர்வர்க³ ப²லாப்தயே ஶ்ரீஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ...

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti – ஶ்ரீ ஶிவகேஶவ ஸ்துதி꞉ (யம க்ருதம்)

த்⁴யாநம் । மாத⁴வோமாத⁴வாவீஶௌ ஸர்வஸித்³தி⁴விஹாயிநௌ । வந்தே³ பரஸ்பராத்மாநௌ பரஸ்பரநுதிப்ரியௌ ॥ ஸ்தோத்ரம் । கோ³விந்த³ மாத⁴வ முகுந்த³ ஹரே முராரே ஶம்போ⁴ ஶிவேஶ ஶஶிஶேக²ர ஶூலபாணே । தா³மோத³ரா(அ)ச்யுத ஜநார்த³ந வாஸுதே³வ...

Sri Dakshinamurthy Pancharatna Stotram – ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தி பஞ்சரத்ந ஸ்தோத்ரம்

மத்தரோக³ ஶிரோபரிஸ்தி²த ந்ருத்யமாநபதா³ம்பு³ஜம் ப⁴க்தசிந்திதஸித்³தி⁴காலவிசக்ஷணம் கமலேக்ஷணம் । பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் பு⁴விபத்³மஜாச்யுதபூஜிதம் த³க்ஷிணாமுக²மாஶ்ரயே மம ஸர்வஸித்³தி⁴த³மீஶ்வரம் ॥ 1 ॥ வித்தத³ப்ரியமர்சிதம் க்ருதக்ருஶா தீவ்ரதபோவ்ரதை꞉ முக்திகாமிபி⁴ராஶ்ரிதை꞉ முஹுர்முநிபி⁴ர்த்³ருட⁴மாநஸை꞉ । முக்தித³ம் நிஜபாத³பங்கஜஸக்தமாநஸயோகி³நாம் த³க்ஷிணாமுக²மாஶ்ரயே மம...

Sri Shiva Ashtakam 2 – ஶ்ரீ ஶிவாஷ்டகம் 2

ஆஶாவஶாத³ஷ்டதி³க³ந்தராலே தே³ஶாந்தரப்⁴ராந்தமஶாந்தபு³த்³தி⁴ம் । ஆகாரமாத்ராத³வநீஸுரம் மாம் அக்ருத்யக்ருத்யம் ஶிவ பாஹி ஶம்போ⁴ ॥ 1 ॥ மாம்ஸாஸ்தி²மஜ்ஜாமலமூத்ரபாத்ர- -கா³த்ராபி⁴மாநோஜ்ஜி²தக்ருத்யஜாலம் । மத்³பா⁴வநம் மந்மத²பீடி³தாங்க³ம் மாயாமயம் மாம் ஶிவ பாஹி ஶம்போ⁴ ॥ 2...

Sri Batuka Bhairava Kavacham – ஶ்ரீ ப³டுகபை⁴ரவ கவசம்

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச । தே³வேஶி தே³ஹரக்ஷார்த²ம் காரணம் கத்²யதாம் த்⁴ருவம் । ம்ரியந்தே ஸாத⁴கா யேன வினா ஶ்மஶானபூ⁴மிஷு ॥ ரணேஷு சாதிகோ⁴ரேஷு மஹாவாயுஜலேஷு ச । ஶ்ருங்கி³மகரவஜ்ரேஷு ஜ்வராதி³வ்யாதி⁴வஹ்நிஷு ॥ ஶ்ரீதே³வ்யுவாச...

Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) – ஶ்ரீ ப³டுகபை⁴ரவ ஸ்தவராஜ꞉ (அஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ச)

கைலாஸஶிக²ராஸீனம் தே³வதே³வம் ஜக³த்³கு³ரும் । ஶங்கரம் பரிபப்ரச்ச² பார்வதீ பரமேஶ்வரம் ॥ 1 ஶ்ரீபார்வத்யுவாச । ப⁴க³வன் ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ராக³மாதி³ஷு । ஆபது³த்³தா⁴ரணம் மந்த்ரம் ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் ந்ருணாம் ॥ 2 ஸர்வேஷாம் சைவ...

Sri Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ப³டுக பை⁴ரவ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் பை⁴ரவாய நம꞉ । ஓம் பூ⁴தநாதா²ய நம꞉ । ஓம் பூ⁴தாத்மனே நம꞉ । ஓம் பூ⁴தபா⁴வனாய நம꞉ । ஓம் க்ஷேத்ரதா³ய நம꞉ । ஓம் க்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ।...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் வித்³யாரூபிணே நம꞉ | ஓம் மஹாயோகி³நே நம꞉ | ஓம் ஶுத்³த⁴ஜ்ஞாநிநே நம꞉ | ஓம் பிநாகத்⁴ருதே நம꞉ | ஓம் ரத்நாலம்க்ருதஸர்வாம்கி³நே நம꞉ | ஓம் ரத்நமௌளயே நம꞉ |...

Maha Mrityunjaya Mantram – மஹாம்ருத்யுஞ்ஜய மந்த்ரம்

(ரு|வே|7|59|12) ஓம் த்ர்ய॑ம்ப³கம் யஜாமஹே ஸு॒க³ந்தி⁴ம்॑ புஷ்டி॒வர்த⁴॑னம் । உ॒ர்வா॒ரு॒கமி॑வ॒ ப³ந்த⁴॑னான்ம்ரு॒த்யோர்ம்ரு॑க்ஷீய॒ மா(அ)ம்ருதா॑த் । (ய|வே|தை|ஸம்|1|8|6|2) ஓம் த்ர்ய॑ம்ப³கம் யஜாமஹே ஸுக³॒ந்தி⁴ம் பு॑ஷ்டி॒வர்த⁴॑னம் । உ॒ர்வா॒ரு॒கமி॑வ॒ ப³ந்த⁴॑னான்ம்ரு॒த்யோர்ம்ரு॑க்ஷீய॒ மா(அ)ம்ருதா᳚த் । மேலும் ஶ்ரீ...

Sri Mrityunjaya Aksharamala Stotram – ஶ்ரீ ம்ருத்யுஞ்ஜய அக்ஷரமாலா ஸ்தோத்ரம்

ம்ருத்யுஞ்ஜயா பாஹி ம்ருத்யுஞ்ஜயா பாஹி ம்ருத்யுஞ்ஜயா பாஹி ம்ருத்யுஞ்ஜயா | அத்³ரீஶஜா(அ)தீ⁴ஶ வித்³ராவிதாகௌ⁴க⁴ ப⁴த்³ராக்ருதே பாஹி ம்ருத்யுஞ்ஜயா | ஆகாஶகேஶா(அ)மராதீ⁴ஶவந்த்³யா த்ரிலோகேஶ்வரா பாஹி ம்ருத்யுஞ்ஜயா | இந்தூ³பலேந்து³ப்ரபோ⁴த்பு²ல்ல குந்தா³ரவிந்தா³க்ருதே பாஹி ம்ருத்யுஞ்ஜயா |...

Sri Halasyesha Ashtakam – ஶ்ரீ ஹாலாஸ்யேஶாஷ்டகம்

குண்டோ³த³ர உவாச | ஶைலாதீ⁴ஶஸுதாஸஹாய ஸகலாம்னாயாந்தவேத்³ய ப்ரபோ⁴ ஶூலோக்³ராக்³ரவிதா³ரிதாந்த⁴க ஸுராராதீந்த்³ரவக்ஷஸ்த²ல | காலாதீத கலாவிலாஸ குஶல த்ராயேத தே ஸந்ததம் ஹாலாஸ்யேஶ க்ருபாகடாக்ஷலஹரீ மாமாபதா³மாஸ்பத³ம் || 1 || கோலாச்ச²ச்ச²த³ரூபமாத⁴வ ஸுரஜ்யைஷ்ட்²யாதிதூ³ராங்க்⁴ரிக நீலார்தா⁴ங்க³...

Sri Shiva Sahasranama stotram (Uttara Peetika) – ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் – உத்தரபீடி²க

யதா² ப்ரதா⁴னம் ப⁴க³வான் இதி ப⁴க்த்யா ஸ்துதோ மயா | யம் ந ப்³ரஹ்மாத³யோ தே³வா விது³ஸ்தத்த்வேன நர்ஷய꞉ || 1 || ஸ்தோதவ்யமர்ச்யம் வந்த்³யம் ச க꞉ ஸ்தோஷ்யதி ஜக³த்பதிம் |...

Sri Shiva Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

<< ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் – பூர்வபீடி²க ஸ்தோத்ரம் | த்⁴யானம் | ஶாந்தம் பத்³மாஸனஸ்த²ம் ஶஶித⁴ரமகுடம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் ஶூலம் வஜ்ரம் ச க²ட்³க³ம் பரஶுமப⁴யத³ம் த³க்ஷபா⁴கே³ வஹந்தம் |...

Sri Siva Sahasranama stotram – Poorva Peetika – ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் – பூர்வபீடி²க

ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் | ப்ரஸன்னவத³னம் த்⁴யாயேத் ஸர்வவிக்⁴னோபஶாந்தயே || பூர்வபீடி²க || வாஸுதே³வ உவாச | தத꞉ ஸ ப்ரயதோ பூ⁴த்வா மம தாத யுதி⁴ஷ்டி²ர | ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ராஹ...

Sri Harihara Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ஹரிஹர அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளீ

ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ | ஓம் மாத⁴வாய நம꞉ | ஓம் முகுந்தா³ய நம꞉ | ஓம் ஹரயே நம꞉ | ஓம் முராரயே நம꞉ | ஓம் ஶம்ப⁴வே நம꞉ |...

Sri Harihara Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ஹரிஹர அஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

கோ³விந்த³ மாத⁴வ முகுந்த³ ஹரே முராரே ஶம்போ⁴ ஶிவேஶ ஶஶிஶேக²ர ஶூலபாணே | தா³மோத³ரா(அ)ச்யுத ஜனார்த³ன வாஸுதே³வ த்யாஜ்யா ப⁴டா ய இதி ஸந்ததமாமனந்தி || 1 || க³ங்கா³த⁴ரா(அ)ந்த⁴கரிபோ ஹர நீலகண்ட²...

Bilva Ashttotara Shatanama Stotram – பி³ல்வாஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

த்ரித³ளம் த்ரிகு³ணாகாரம் த்ரினேத்ரம் ச த்ரியாயுத⁴ம் | த்ரிஜன்ம பாபஸம்ஹாரம் ஏகபி³ல்வம் ஶிவார்பணம் || 1 || த்ரிஶாகை²꞉ பி³ல்வபத்ரைஶ்ச அச்சி²த்³ரை꞉ கோமலை꞉ ஶுபை⁴꞉ | தவ பூஜாம் கரிஷ்யாமி ஏகபி³ல்வம் ஶிவார்பணம்...

Sri Shiva Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ஶிவ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஶிவாய நம꞉ | ஓம் மஹேஶ்வராய நம꞉ | ஓம் ஶம்ப⁴வே நம꞉ | ஓம் பினாகினே நம꞉ | ஓம் ஶஶிஶேக²ராய நம꞉ | ஓம் வாமதே³வாய நம꞉ |...

Sri Shiva Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ஶிவாஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

ஶிவோ மஹேஶ்வரஶ்ஶம்பு⁴꞉ பிநாகீ ஶஶிஶேக²ர꞉ । வாமதே³வோ விரூபாக்ஷ꞉ கபர்தீ³ நீலலோஹித꞉ ॥ 1 ॥ ஶங்கரஶ்ஶூலபாணிஶ்ச க²ட்வாங்கீ³ விஷ்ணுவல்லப⁴꞉ । ஶிபிவிஷ்டோ(அ)ம்பி³காநாத²꞉ ஶ்ரீகண்டோ² ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ॥ 2 ॥ ப⁴வஶ்ஶர்வஸ்த்ரிலோகேஶஶ்ஶிதிகண்ட²ஶ்ஶிவாப்ரிய꞉ ।...

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali – அர்த⁴னாரீஶ்வராஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் சாமுண்டி³காம்பா³யை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீகண்டா²ய நம꞉ | ஓம் பார்வத்யை நம꞉ | ஓம் பரமேஶ்வராய நம꞉ | ஓம் மஹாராஜ்ஞ்யை நம꞉ | ஓம் மஹாதே³வாய நம꞉ |...

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanama Stotram -அர்த⁴னாரீஶ்வராஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

சாமுண்டி³காம்பா³ ஶ்ரீகண்ட²꞉ பார்வதீ பரமேஶ்வர꞉ | மஹாராஜ்ஞீ மஹாதே³வஸ்ஸதா³ராத்⁴யா ஸதா³ஶிவ꞉ || 1 || ஶிவார்தா⁴ங்கீ³ ஶிவார்தா⁴ங்கோ³ பை⁴ரவீ காலபை⁴ரவ꞉ | ஶக்தித்ரிதயரூபாட்⁴யா மூர்தித்ரிதயரூபவான் || 2 || காமகோடிஸுபீட²ஸ்தா² காஶீக்ஷேத்ரஸமாஶ்ரய꞉ |...

Sri Hatakeshwara Stuti – ஶ்ரீ ஹாடகேஶ்வர ஸ்துதி꞉

ஓம் நமோ(அ)ஸ்து ஶர்வ ஶம்போ⁴ த்ரினேத்ர சாருகா³த்ர த்ரைலோக்யனாத² உமாபதே த³க்ஷயஜ்ஞவித்⁴வம்ஸகாரக காமாங்க³னாஶன கோ⁴ரபாபப்ரணாஶன மஹாபுருஷ மஹோக்³ரமூர்தே ஸர்வஸத்த்வக்ஷயங்கர ஶுப⁴ங்கர மஹேஶ்வர த்ரிஶூலத⁴ர ஸ்மராரே கு³ஹாதா⁴மன் தி³க்³வாஸ꞉ மஹாசந்த்³ரஶேக²ர ஜடாத⁴ர கபாலமாலாவிபூ⁴ஷிதஶரீர வாமசக்ஷு꞉க்ஷுபி⁴ததே³வ...

error: Not allowed