Category: Shiva – ஶிவ

Sri Shiva Pancharatna Stuti (Krishna Kritam) – ஶ்ரீ ஶிவ பஞ்சரத்ந ஸ்துதி꞉ (க்ருஷ்ண க்ருதம்)

ஶ்ரீக்ருஷ்ண உவாச – மத்தஸிந்து⁴ரமஸ்தகோபரி ந்ருத்யமாநபதா³ம்பு³ஜம் ப⁴க்தசிந்திதஸித்³தி⁴தா³நவிசக்ஷணம் கமலேக்ஷணம் । பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் ப⁴வபத்³மஜா(அ)ச்யுதபூஜிதம் க்ருத்திவாஸஸமாஶ்ரயே மம ஸர்வஸித்³தி⁴த³மீஶ்வரம் ॥ 1 ॥ வித்தத³ப்ரியமர்சிதம் க்ருதக்ருச்ச்²ரதீவ்ரதபஶ்சரை꞉ முக்திகாமிபி⁴ராஶ்ரிதைர்முநிபி⁴ர்த்³ருடா⁴மலப⁴க்திபி⁴꞉ । முக்தித³ம் நிஜபாத³பங்கஜஸக்தமாநஸயோகி³நாம் க்ருத்திவாஸஸமாஶ்ரயே மம...

Sri Shiva Ashtakam 3 (Shankaracharya Kritam) – ஶ்ரீ ஶிவாஷ்டகம் 3 (ஶங்கராசார்ய க்ருதம்)

தஸ்மை நம꞉ பரமகாரணகாரணாய தீ³ப்தோஜ்ஜ்வலஜ்வலிதபிங்க³ளலோசநாய । நாகே³ந்த்³ரஹாரக்ருதகுண்ட³லபூ⁴ஷணாய ப்³ரஹ்மேந்த்³ரவிஷ்ணுவரதா³ய நம꞉ ஶிவாய ॥ 1 ॥ ஶ்ரீமத்ப்ரஸந்நஶஶிபந்நக³பூ⁴ஷணாய ஶைலேந்த்³ரஜாவத³நசும்பி³தலோசநாய । கைலாஸமந்தி³ரமஹேந்த்³ரநிகேதநாய லோகத்ரயார்திஹரணாய நம꞉ ஶிவாய ॥ 2 ॥ பத்³மாவதா³தமணிகுண்ட³லகோ³வ்ருஷாய க்ருஷ்ணாக³ருப்ரசுரசந்த³நசர்சிதாய...

Sri Shiva Hrudayam – ஶ்ரீ ஶிவ ஹ்ருத³யம்

(த⁴ந்யவாத³꞉ – ஸத்³கு³ரு ஶ்ரீ ஶிவாநந்த³மூர்தி꞉) அஸ்ய ஶ்ரீ ஶிவஹ்ருத³யஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய வாமதே³வ ருஷி꞉ பங்க்த்யைஶ்ச²ந்த⁴꞉ ஶ்ரீஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ தே³வதா꞉ ஓம் பீ³ஜம் நம꞉ ஶக்தி꞉ ஶிவாயேதி கீலகம் மம சதுர்வர்க³ ப²லாப்தயே ஶ்ரீஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ...

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti – ஶ்ரீ ஶிவகேஶவ ஸ்துதி꞉ (யம க்ருதம்)

த்⁴யாநம் । மாத⁴வோமாத⁴வாவீஶௌ ஸர்வஸித்³தி⁴விஹாயிநௌ । வந்தே³ பரஸ்பராத்மாநௌ பரஸ்பரநுதிப்ரியௌ ॥ ஸ்தோத்ரம் । கோ³விந்த³ மாத⁴வ முகுந்த³ ஹரே முராரே ஶம்போ⁴ ஶிவேஶ ஶஶிஶேக²ர ஶூலபாணே । தா³மோத³ரா(அ)ச்யுத ஜநார்த³ந வாஸுதே³வ...

Sri Dakshinamurthy Pancharatna Stotram – ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தி பஞ்சரத்ந ஸ்தோத்ரம்

மத்தரோக³ ஶிரோபரிஸ்தி²த ந்ருத்யமாநபதா³ம்பு³ஜம் ப⁴க்தசிந்திதஸித்³தி⁴காலவிசக்ஷணம் கமலேக்ஷணம் । பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் பு⁴விபத்³மஜாச்யுதபூஜிதம் த³க்ஷிணாமுக²மாஶ்ரயே மம ஸர்வஸித்³தி⁴த³மீஶ்வரம் ॥ 1 ॥ வித்தத³ப்ரியமர்சிதம் க்ருதக்ருஶா தீவ்ரதபோவ்ரதை꞉ முக்திகாமிபி⁴ராஶ்ரிதை꞉ முஹுர்முநிபி⁴ர்த்³ருட⁴மாநஸை꞉ । முக்தித³ம் நிஜபாத³பங்கஜஸக்தமாநஸயோகி³நாம் த³க்ஷிணாமுக²மாஶ்ரயே மம...

Sri Shiva Ashtakam 2 – ஶ்ரீ ஶிவாஷ்டகம் 2

ஆஶாவஶாத³ஷ்டதி³க³ந்தராலே தே³ஶாந்தரப்⁴ராந்தமஶாந்தபு³த்³தி⁴ம் । ஆகாரமாத்ராத³வநீஸுரம் மாம் அக்ருத்யக்ருத்யம் ஶிவ பாஹி ஶம்போ⁴ ॥ 1 ॥ மாம்ஸாஸ்தி²மஜ்ஜாமலமூத்ரபாத்ர- -கா³த்ராபி⁴மாநோஜ்ஜி²தக்ருத்யஜாலம் । மத்³பா⁴வநம் மந்மத²பீடி³தாங்க³ம் மாயாமயம் மாம் ஶிவ பாஹி ஶம்போ⁴ ॥ 2...

Sri Batuka Bhairava Kavacham – ஶ்ரீ ப³டுகபை⁴ரவ கவசம்

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச । தே³வேஶி தே³ஹரக்ஷார்த²ம் காரணம் கத்²யதாம் த்⁴ருவம் । ம்ரியந்தே ஸாத⁴கா யேன வினா ஶ்மஶானபூ⁴மிஷு ॥ ரணேஷு சாதிகோ⁴ரேஷு மஹாவாயுஜலேஷு ச । ஶ்ருங்கி³மகரவஜ்ரேஷு ஜ்வராதி³வ்யாதி⁴வஹ்நிஷு ॥ ஶ்ரீதே³வ்யுவாச...

Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) – ஶ்ரீ ப³டுகபை⁴ரவ ஸ்தவராஜ꞉ (அஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ச)

கைலாஸஶிக²ராஸீனம் தே³வதே³வம் ஜக³த்³கு³ரும் । ஶங்கரம் பரிபப்ரச்ச² பார்வதீ பரமேஶ்வரம் ॥ 1 ஶ்ரீபார்வத்யுவாச । ப⁴க³வன் ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ராக³மாதி³ஷு । ஆபது³த்³தா⁴ரணம் மந்த்ரம் ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் ந்ருணாம் ॥ 2 ஸர்வேஷாம் சைவ...

Sri Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ப³டுக பை⁴ரவ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் பை⁴ரவாய நம꞉ । ஓம் பூ⁴தநாதா²ய நம꞉ । ஓம் பூ⁴தாத்மனே நம꞉ । ஓம் பூ⁴தபா⁴வனாய நம꞉ । ஓம் க்ஷேத்ரதா³ய நம꞉ । ஓம் க்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ।...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் வித்³யாரூபிணே நம꞉ | ஓம் மஹாயோகி³நே நம꞉ | ஓம் ஶுத்³த⁴ஜ்ஞாநிநே நம꞉ | ஓம் பிநாகத்⁴ருதே நம꞉ | ஓம் ரத்நாலம்க்ருதஸர்வாம்கி³நே நம꞉ | ஓம் ரத்நமௌளயே நம꞉ |...

error: Not allowed