Category: Venkateshwara – வெங்கடெஶ்வர

Sri Venkatesha Tunakam – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ தூணகம்

வஜ்ரஶங்க²பா³ணசாபசிஹ்நிதாங்க்⁴ரிபங்கஜம் நர்திதாயுதாருணாக்³ர்யநிஸ்ஸரத்ப்ரபா⁴குலம் । வஜ்ரபாணிமுக்²யலேக²வந்தி³தம் பராத்பரம் ஸஜ்ஜநார்சிதம் வ்ருஷாத்³ரிஸார்வபௌ⁴மமாஶ்ரயே ॥ 1 ॥ பஞ்சபா³ணமோஹநம் விரிஞ்சிஜந்மகாரணம் காஞ்சநாம்ப³ரோஜ்ஜ்வலம் ஸசஞ்சலாம்பு³த³ப்ரப⁴ம் । சஞ்சரீகஸஞ்சயாப⁴சஞ்சலாலகாவ்ருதம் கிஞ்சிது³த்³த⁴தப்⁴ருவம் ச வஞ்சகம் ஹரிம் ப⁴ஜே ॥ 2 ॥...

Sri Venkateshwara Panchaka Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர பஞ்சக ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீத⁴ராதி⁴நாயகம் ஶ்ரிதாபவர்க³தா³யகம் ஶ்ரீகி³ரீஶமித்ரமம்பு³ஜேக்ஷணம் விசக்ஷணம் । ஶ்ரீநிவாஸமாதி³தே³வமக்ஷரம் பராத்பரம் நாக³ராட்³கி³ரீஶ்வரம் நமாமி வேங்கடேஶ்வரம் ॥ 1 ॥ உபேந்த்³ரமிந்து³ஶேக²ராரவிந்த³ஜாமரேந்த்³ரப்³ரு- -ந்தா³ரகாதி³ஸேவ்யமாநபாத³பங்கஜத்³வயம் । சந்த்³ரஸூர்யலோசநம் மஹேந்த்³ரநீலஸந்நிப⁴ம் நாக³ராட்³கி³ரீஶ்வரம் நமாமி வேங்கடேஶ்வரம் ॥ 2 ॥...

Sri Venkatesa Vijayaarya Sapta Vibhakti Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ விஜயார்யா ஸப்தவிப⁴க்தி ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீவேங்கடாத்³ரிதா⁴மா பூ⁴மா பூ⁴மாப்ரிய꞉ க்ருபாஸீமா । நிரவதி⁴கநித்யமஹிமா ப⁴வது ஜயீ ப்ரணதத³ர்ஶிதப்ரேமா ॥ 1 ॥ ஜய ஜநதா விமலீக்ருதிஸப²லீக்ருதஸகலமங்க³லாகார । விஜயீ ப⁴வ விஜயீ ப⁴வ விஜயீ ப⁴வ வேங்கடாசலாதீ⁴ஶ ॥...

Sri Srinivasa Stuti (Skanda Puranam) – ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸ ஸ்துதி꞉ (ஸ்காந்த³புராணே)

நமோ தே³வாதி⁴தே³வாய வேங்கடேஶாய ஶார்ங்கி³ணே । நாராயணாத்³ரிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய தே நம꞉ ॥ 1 ॥ நம꞉ கல்மஷநாஶாய வாஸுதே³வாய விஷ்ணவே । ஶேஷாசலநிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய தே நம꞉ ॥ 2 ॥...

Ujjvala Venkatanatha Stotram – உஜ்ஜ்வலவேங்கடநாத² ஸ்தோத்ரம்

ரங்கே³ துங்கே³ கவேராசலஜகநகநத்³யந்தரங்கே³ பு⁴ஜங்கே³ ஶேஷே ஶேஷே விசிந்வந் ஜக³த³வநநயம் பா⁴த்யஶேஷே(அ)பி தோ³ஷே । நித்³ராமுத்³ராம் த³தா⁴நோ நிகி²லஜநகு³ணத்⁴யாநஸாந்த்³ராமதந்த்³ராம் சிந்தாம் யாம் தாம் வ்ருஷாத்³ரௌ விரசயஸி ரமாகாந்த காந்தாம் ஶுபா⁴ந்தாம் ॥ 1...

Sri Venkatesha Ashtaka Stotram (Prabhakara Krutam) – ஶ்ரீ வேங்கடேஶாஷ்டக ஸ்தோத்ரம் (ப்ரபா⁴கர க்ருதம்)

ஶ்ரீவேங்கடேஶபத³பங்கஜதூ⁴லிபங்க்தி꞉ ஸம்ஸாரஸிந்து⁴தரணே தரணிர்நவீநா । ஸர்வாக⁴புஞ்ஜஹரணாய ச தூ⁴மகேது꞉ பாயாத³நந்யஶரணம் ஸ்வயமேவ லோகம் ॥ 1 ॥ ஶேஷாத்³ரிகே³ஹ தவ கீர்திதரங்க³புஞ்ஜ ஆபூ⁴மிநாகமபி⁴தஸ்ஸகலாந்புநாந꞉ । மத்கர்ணயுக்³மவிவரே பரிக³ம்ய ஸம்ய- -க்குர்யாத³ஶேஷமநிஶம் க²லுதாபப⁴ங்க³ம் ॥...

Sri Venkatesha Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ ஸ்தோத்ரம்

கௌஶிகஶ்ரீநிவாஸார்யதநயம் விநயோஜ்ஜ்வலம் । வாத்ஸல்யாதி³கு³ணாவாஸம் வந்தே³ வரத³தே³ஶிகம் ॥ பத்³மஸ்தா²ம் யுவதீம் பரார்த்⁴யவ்ருஷபா⁴த்³ரீஶாயதோரஸ்ஸ்த²லீ- மத்⁴யாவாஸமஹோத்ஸவாம் க்ஷணஸக்ருத்³விஶ்லேஷவாக்யாஸஹாம் । மூர்தீபா⁴வமுபாக³தாமிவ க்ருபாம் முக்³தா⁴கி²லாங்கா³ம் ஶ்ரியம் நித்யாநந்த³விதா⁴யிநீம் நிஜபதே³ ந்யஸ்தாத்மநாம் ஸம்ஶ்ரயே ॥ 1 ॥...

Sri Venkateshwara Navaratna Malika Stuti – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர நவரத்நமாலிகா ஸ்துதி꞉

ஶ்ரீமாநம்போ⁴தி⁴கந்யாவிஹரணப⁴வநீபூ⁴தவக்ஷ꞉ப்ரதே³ஶ꞉ பா⁴ஸ்வத்³போ⁴கீ³ந்த்³ரபூ⁴மீத⁴ரவரஶிக²ரப்ராந்தகேலீரஸஜ்ஞ꞉ । ஶஶ்வத்³ப்³ரஹ்மேந்த்³ரவஹ்நிப்ரமுக²ஸுரவராராத்⁴யமாநாங்க்⁴ரிபத்³ம꞉ பாயாந்மாம் வேங்கடேஶ꞉ ப்ரணதஜநமந꞉காமநாகல்பஶாகீ² ॥ 1 ॥ யஸ்மிந் விஶ்வம் ஸமஸ்தம் சரமசரமித³ம் த்³ருஶ்யதே வ்ருத்³தி⁴மேதி ப்⁴ரஶ்யத்யந்தே ச தாத்³ருக்³விப⁴வவிலஸிதஸ்ஸோ(அ)யமாநந்த³மூர்தி꞉ । பத்³மாவாஸாமுகா²ம்போ⁴ருஹமத³மது⁴வித்³விப்⁴ரமோந்நித்³ரசேதா꞉ ஶஶ்வத்³பூ⁴யாத்³விநம்ராகி²லமுநிநிவஹோ பூ⁴யஸே ஶ்ரேயஸே...

Sri Govindaraja Stotram – ஶ்ரீ கோ³விந்த³ராஜ ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீவேங்கடாசலவிபோ⁴பராவதார கோ³விந்த³ராஜ கு³ருகோ³பகுலாவதார | ஶ்ரீபூரதீ⁴ஶ்வர ஜயாதி³ம தே³வதே³வ நாத² ப்ரஸீத³ நத கல்பதரோ நமஸ்தே || 1 || லீலாவிபூ⁴திஜனதாபரிரக்ஷணார்த²ம் தி³வ்யப்ரபோ³த⁴ஶுகயோகி³ஸமப்ரபா⁴வ | ஸ்வாமின் ப⁴வத்பத³ஸரோருஹஸாத்க்ருதம் தம் யோகீ³ஶ்வரம் ஶட²ரிபும் க்ருபயா...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 3 – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ – 3

ஓம் ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வராய நம꞉ | ஓம் அவ்யக்தாய நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீஶ்ரீனிவாஸாய நம꞉ | ஓம் கடிஹஸ்தாய நம꞉ | ஓம் லக்ஷ்மீபதயே நம꞉ | ஓம் வரப்ரதாய நம꞉ |...

error: Not allowed