Category: Venkateshwara – వేంకటేశ్వర

Sri Govindaraja Stotram – శ్రీ గోవిందరాజ స్తోత్రం

శ్రీవేంకటాచలవిభోపరావతార గోవిందరాజ గురుగోపకులావతార | శ్రీపూరధీశ్వర జయాదిమ దేవదేవ నాథ ప్రసీద నత కల్పతరో నమస్తే || ౧ || లీలావిభూతిజనతాపరిరక్షణార్థం దివ్యప్రబోధశుకయోగిసమప్రభావ | స్వామిన్ భవత్పదసరోరుహసాత్కృతం తం యోగీశ్వరం శఠరిపుం కృపయా...

Sri Srinivasa Taravali – శ్రీ శ్రీనివాస తారావళీ (శ్రీదేవశర్మ కృతం)

శ్రీవేంకటేశం లక్ష్మీశమనిష్టఘ్నమభీష్టదం | చతుర్ముఖాఖ్యతనయం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || ౧ || యదపాంగలవేనైవ బ్రహ్మాద్యాః స్వపదం యయుః | మహారాజాధిరాజం తం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || ౨ || అనంతవేదసంవేద్యం నిర్దోషం గుణసాగరమ్...

Sri Alamelumanga Smarana (Manasa Smarami) – శ్రీ అలమేలుమంగా స్మరణ (మనసా స్మరామి)

పద్మనాభప్రియా అలమేలుమంగా అలమేలుమంగా మనసా స్మరామి పద్మావతీ దేవి అలమేలుమంగా పద్మనాభప్రియా అలమేలుమంగా పద్మోద్భవా అలమేలుమంగా పద్మాలయా దేవి అలమేలుమంగా సుప్రసన్నా అలమేలుమంగా సముద్రతనయా అలమేలుమంగా సురపూజితా అలమేలుమంగా సరోజహస్తా దేవి అలమేలుమంగా...

Sri Srinivasa Smarana (Manasa Smarami) – శ్రీ శ్రీనివాస స్మరణ (మనసా స్మరామి)

శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రితపారిజాతం శ్రీ వేంకటేశం మనసా స్మరామి | విశ్వస్మై నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | విష్ణవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | వషట్కారాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | భూతభవ్యభవత్ప్రభవే...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 3 – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః 3

ఓం శ్రీవేంకటేశ్వరాయ నమః | ఓం అవ్యక్తాయ నమః | ఓం శ్రీశ్రీనివాసాయ నమః | ఓం కటిహస్తాయ నమః | ఓం లక్ష్మీపతయే నమః | ఓం వరప్రదాయ నమః |...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 2 – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం ౨

శ్రీ వేంకటేశః శ్రీనివాసో లక్ష్మీపతిరనామయః | అమృతాంశో జగద్వంద్యో గోవిందశ్శాశ్వతః ప్రభుః || ౧ || శేషాద్రినిలయో దేవః కేశవో మధుసూదనః | అమృతో మాధవః కృష్ణః శ్రీహరిర్జ్ఞానపంజరః || ౨ ||...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 2 – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః 2

ఓం శ్రీవేంకటేశాయ నమః | ఓం శ్రీనివాసాయ నమః | ఓం లక్ష్మీపతయే నమః | ఓం అనామయాయ నమః | ఓం అమృతాంశాయ నమః | ఓం జగద్వంద్యాయ నమః |...

Daya Shatakam – దయా శతకం

ప్రపద్యే తం గిరిం ప్రాయః శ్రీనివాసానుకంపయా | ఇక్షుసారస్రవంత్యేవ యన్మూర్త్యా శర్కరాయితమ్ || ౧ || విగాహే తీర్థబహులాం శీతలాం గురుసంతతిమ్ | శ్రీనివాసదయాంభోధిపరీవాహపరంపరామ్ || ౨ || కృతినః కమలావాసకారుణ్యైకాంతినో భజే...

Sri Venkateswara Saranagathi Stotram (Saptarshi Kritam) – శ్రీ వేంకటేశ్వర శరణాగతి స్తోత్రం (సప్తర్షి కృతం)

శేషాచలాసమాసాద్య కశ్యపాద్యా మహర్షయః | వేంకటేశం రమానాథం శరణం ప్రాపురంజసా || ౧ || కలిసంతారకం పుణ్యం స్తోత్రమేతత్ జపేన్నరః | సప్తర్షి వా ప్రసాదేన విష్ణుః తస్మై ప్రసీదతీ || ౨...

Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం

మార్కండేయ ఉవాచ – నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణకారణమ్ | ప్రపద్యే వేంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ || ౧ || సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరోఽవతు | ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాన్ రక్షతు మే...

error: Not allowed