Veda Suktamulu – వేద సూక్తములు

వేద సూక్తములు

అగ్ని సూక్తం

అఘమర్షణ సూక్తం

అన్న సూక్తం (ఋగ్వేదీయ)

అన్న సూక్తం (యజుర్వేదీయ)

అరుణ ప్రశ్నః

ఆ నో భద్రాః సూక్తం

ఆయుష్య సూక్తం

గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్

శ్రీ గణేశసూక్తం(ఋగ్వేదీయ)

గో సూక్తం

చతుర్వేద మంత్రాణి

తైత్తిరీయోపనిషత్

దశశాంతయః

దుర్గా సూక్తం

దేవీ సూక్తం

నవగ్రహ సూక్తం

నక్షత్ర సూక్తం

నారాయణోపనిషత్

నారాయణ సూక్తం

నీలా సూక్తం

పవమాన సూక్తం

పురుష సూక్తం

బ్రహ్మ సూక్తం

భాగ్య సూక్తం

భూ సూక్తం

మన్యు సూక్తం

మేధా సూక్తం

మహానారాయణోపనిషత్

మంత్రపుష్పం

రుద్రప్రశ్నః

మహాన్యాసం

లఘున్యాసః

నమకం

చమకం

రాత్రి సూక్తం

విష్ణు సూక్తం

శ్రద్ధా సూక్తం(ఋగ్వేదీయ)

శ్రద్ధా సూక్తం(యజుర్వేదీయ)

శ్రీ సూక్తం

శ్రీ సరస్వతీ సూక్తం (ఋగ్వేదీయ)

సర్ప సూక్తం

సానుస్వార ప్రశ్నః (సున్నాల పన్నం)

సూర్య స్తుతి (ఋగ్వేదాంతర్గత)

సద్యః కాల సమీకృత స్తోత్రాణి

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: