Sandhya Vandanam in Telugu

సంధ్యావందనం

ఆచమనం చేసే పద్ధతులు

ఋగ్వేద సంధ్యావందనం

కృష్ణ యజుర్వేద సంధ్యావందనం

శుక్ల యజుర్వేద సంధ్యావందనం

ప్రవరలు

భస్మధారణ విధి

యజ్ఞోపవీతధారణ విధిః

పరిషేచనం (భోజన విధి)

Facebook Comments
error: Download Stotra Nidhi mobile app