Category: Venkateshwara

Daya Satakam – दयाशतकम्

प्रपद्ये तं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया । इक्षुसारस्रवन्त्येव यन्मूर्त्या शर्करायितम् ॥ १ ॥ विगाहे तीर्थबहुलां शीतलां गुरुसन्ततिम् । श्रीनिवासदयाम्भोधिपरीवाहपरम्पराम् ॥ २ ॥ कृतिनः कमलावासकारुण्यैकान्तिनो भजे...

Sri Venkateswara Saranagathi Stotram (Saptarshi Kritam) – श्री वेङ्कटेश्वर शरणागति स्तोत्रम् (सप्तर्षि कृतम्)

शेषाचलासमासाद्य कश्यपाद्या महर्षयः । वेङ्कटेशं रमानाथं शरणं प्रापुरञ्जसा ॥ १ ॥ कलिसन्तारकं पुण्यं स्तोत्रमेतत् जपेन्नरः । सप्तर्षि वा प्रसादेन विष्णुः तस्मै प्रसीदती ॥ २...

Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram – श्री वेङ्कटेश्वर वज्रकवच स्तोत्रम्

मार्कण्डेय उवाच – नारायणं परब्रह्म सर्वकारणकारणम् । प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं तदेव कवचं मम ॥ १ ॥ सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशश्शिरोऽवतु । प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणं रक्षतु मे...

Sri Venkateshwara Sahasranamavali -श्री वेङ्कटेश्वर सहस्रनामावलिः

ओं श्री वेङ्कटेशाय नमः ओं विरूपाक्षाय नमः ओं विश्वेशाय नमः ओं विश्वभावनाय नमः ओं विश्वसृजे नमः ओं विश्वसंहर्त्रे नमः ओं विश्वप्राणाय नमः ओं विराड्वपुषे...

Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram – श्री वेङ्कटेश सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्रीवसिष्ठ उवाच । भगवन् केन विधिना नामभिर्वेङ्कटेश्वरम् । पूजयामास तं देवं ब्रह्मा तु कमलैः शुभैः ॥ १ ॥ पृच्छामि तानि नामानि गुण योगपराणि किम्...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं श्री वेङ्कटेशाय नमः । ओं शेषाद्रिनिलयाय नमः । ओं वृषद्दृग्गोचराय नमः । ओं विष्णवे नमः । ओं सदञ्जनगिरीशाय नमः । ओं वृषाद्रिपतये नमः...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama stotram – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

ध्यानम् । श्री वेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं । श्रित चेतन मन्दारं श्रीनिवासमहं भजे ॥ ऋषय ऊचुः । सूत सर्वार्थतत्त्वज्ञ सर्ववेदाङ्गपारग । येनचाराधितः सद्यः श्रीमद्वेङ्कटनायकः ॥ १...

Sri Venkateshwara Mangalashasanam – श्री वेङ्कटेश्वर मङ्गलाशासनं

श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ १ ॥ लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रू विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ २ ॥ श्री वेङ्कटाद्रि...

Sri Venkateshwara Prapatti – श्री वेङ्कटेश्वर प्रपत्ति

ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्स्थल नित्य वासरसिकां तत्‍क्षान्ति संवर्धिनीं । पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् ॥ १ ॥ श्रीमन् कृपाजलनिधे...

Sri Venkateshwara Stotram – श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम्

कमला कुच चूचुक कुङ्कुमतो नियतारुणितातुल नीलतनो । कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते ॥ १ ॥ सचतुर्मुखषण्मुखपञ्चमुख प्रमुखाखिलदैवतमौलिमणे । शरणागतवत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते ॥...

error: Download Stotra Nidhi mobile app