Category: Sai baba

Sri Sai SakAra Ashtottara Satanamavali – श्री सायि सकार अष्टोत्तरशतनामावलिः

(कृतज्ञतलु – श्री आदिपूडि वेङ्कट शिव सायिराम् गारिकि) ओं श्रीसायि सद्गुरुवे नमः ओं श्रीसायि साकोरिवासिने नमः ओं श्रीसायि साधननिष्ठाय नमः ओं श्रीसायि सन्मार्गदर्शिने नमः ओं श्रीसायि सकलदेवता स्वरूपाय़ नमः ओं श्रीसायि सुवर्णाय नमः ओं...

Sri Sai Vibhuti Mantra – श्री सायि विभूति मन्त्र

महाग्राहपीडां महोत्पातपीडां महारोगपीडां महातीव्रपीडां । हरत्याशुचे द्वारकामायि भस्मं नमस्ते गुरु श्रेष्ठ सायीश्वराय ॥ परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं । परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि ॥

Sri Sainatha Ashtakam – श्री सायिनाथ अष्टकम्

पत्रिग्राम समुद्भूतं द्वारकामायि वासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं सायिनाथं नमाम्यहम् ॥ १ ॥ महोन्नत कुलेजातं क्षीराम्बुधि समे शुभे द्विजराजं तमोघ्नं तं सायिनाथं नमाम्यहम् ॥ २ ॥ जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभुः योगिनं च महात्मानं सायिनाथं नमाम्यहम् ॥...

Shirdi Sai Afternoon Aarathi – मध्याह्न आरति

१। घेवुनि पञ्चारती करू बाबाञ्ची आरती करू सायिसी आरती करू बाबान्सी आरती ॥ १ ॥ उठा उठा हो बान्धव ओवालू हरमाधव सायीरमाधव ओवालू हरमाधव ॥ २ ॥ करूनीया स्थिरमन पाहु गंभीर हे ध्यान सायिचे...

Shirdi Sai Kakada Aarathi – काकड आरति

१। जोडु नियाकर चरणि ठेविला माधा । परिसावी विनन्ती माझि पण्डरीनाधा ॥ १ ॥ असोनसो भाव आलो तूझिया ठाया । कृपा दृष्टि पाहे मजकडे सद्गुरुराया ॥ २ ॥ अखण्डीत सावे ऐसे वाटते पायी ।...

Shirdi Sai Evening Dhoop Aarathi – धूप आरति

आरति सायिबाबा सौख्य दातार जीवा । चरणरजतालि द्यावा दासां विसाव भक्तां विसावा ॥ आरति सायिबाबा ॥ जालूनिया आनङ्ग स्वस्वरूपी राहे दङ्ग । मुमुक्ष जनदावी निजडोला श्रीरङ्ग डोला श्रीरङ्ग ॥ आरति सायिबाबा ॥ जया मनी...

Shirdi Sai Night Shej Aarathi – षेज आरति

ओवालु आरती माझ्या सद्गुरु नाथा माझा सायिनाथा । पाञ्चाही तत्त्वाञ्चा दीप लाविला आता ॥ निर्गुणाचीस्थिति कैसि आकारा आली बाबा आकारा आली । सर्वाघटी भरूनि उरली सायी मा ऊली ॥ १ ॥ ओवालु आरती माझ्या...

Sri Shiridi Sai Ashtottara Satanamavali – श्री षिर्डीसायि अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं श्री सायिनाथाय नमः । ओं लक्ष्मीनारायणाय नमः । ओं कृष्णरामशिवमारुत्यादिरूपाय नमः । ओं शेषशायिने नमः । ओं गोदावरीतटशिरडीवासिने नमः । ओं भक्तहृदालयाय नमः । ओं सर्वहृन्निलयाय नमः । ओं भूतावासाय नमः । ओं...

Sri Sai baba Mahima Stotram – श्री सायिनाथ महिमा स्तोत्रम्

सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्संभवस्थान संहार हेतुं स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् ॥ १ ॥ भवध्वान्त विध्वंस मार्ताण्ड मीढ्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यान गम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् ॥ २ ॥ भवांभोधिमग्नार्दितानां जनानां...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.