Category: Sai Baba

Sai baba Prarthana Ashtakam – श्री सायिबाबा प्रार्थनाष्टकम्

शान्तचित्ता महाप्रज्ञा सायिनाथा दयाधना दयासिन्धो सत्यस्वरूपा मायातमविनाशना ॥ १ जात गोतातीता सिद्धा अचिन्त्या करुणालया पाहिमां पाहिमां नाथा शिरिडी ग्रामनिवासिया ॥ २ श्री ज्ञानार्क ज्ञानदात्या...

Sri Sai Sakara Ashtottara Shatanamavali – श्री सायि सकार अष्टोत्तरशतनामावलिः

(कृतज्ञतलु – श्री आदिपूडि वेङ्कट शिव सायिराम् गारिकि) ओं श्रीसायि सद्गुरुवे नमः ओं श्रीसायि साकोरिवासिने नमः ओं श्रीसायि साधननिष्ठाय नमः ओं श्रीसायि सन्मार्गदर्शिने नमः...

Sri Sai Vibhuti Mantra – श्री सायि विभूति मन्त्र

महाग्राहपीडां महोत्पातपीडां महारोगपीडां महातीव्रपीडां । हरत्याशुचे द्वारकामायि भस्मं नमस्ते गुरु श्रेष्ठ सायीश्वराय ॥ परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं । परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदानं...

Sri Sainatha Ashtakam – श्री सायिनाथ अष्टकम्

पत्रिग्राम समुद्भूतं द्वारकामायि वासिनं भक्ताभीष्टप्रदं देवं सायिनाथं नमाम्यहम् ॥ १ ॥ महोन्नत कुलेजातं क्षीराम्बुधि समे शुभे द्विजराजं तमोघ्नं तं सायिनाथं नमाम्यहम् ॥ २ ॥...

Shirdi Sai Afternoon Aarathi – मध्याह्न आरति

१। घेवुनि पञ्चारती करू बाबाञ्ची आरती करू सायिसी आरती करू बाबान्सी आरती ॥ १ ॥ उठा उठा हो बान्धव ओवालू हरमाधव सायीरमाधव ओवालू हरमाधव...

Shirdi Sai Kakada Aarathi – काकड आरति

१। जोडु नियाकर चरणि ठेविला माधा । परिसावी विनन्ती माझि पण्डरीनाधा ॥ १ ॥ असोनसो भाव आलो तूझिया ठाया । कृपा दृष्टि पाहे मजकडे...

Shirdi Sai Evening Dhoop Aarathi – धूप आरति

आरति सायिबाबा सौख्य दातार जीवा । चरणरजतालि द्यावा दासां विसाव भक्तां विसावा ॥ आरति सायिबाबा ॥ जालूनिया आनङ्ग स्वस्वरूपी राहे दङ्ग । मुमुक्ष जनदावी...

Shirdi Sai Night Shej Aarathi – षेज आरति

ओवालु आरती माझ्या सद्गुरु नाथा माझा सायिनाथा । पाञ्चाही तत्त्वाञ्चा दीप लाविला आता ॥ निर्गुणाचीस्थिति कैसि आकारा आली बाबा आकारा आली । सर्वाघटी भरूनि...

Sri Shiridi Sai Ashtottara Satanamavali – श्री षिर्डीसायि अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं श्री सायिनाथाय नमः । ओं लक्ष्मीनारायणाय नमः । ओं कृष्णरामशिवमारुत्यादिरूपाय नमः । ओं शेषशायिने नमः । ओं गोदावरीतटशिरडीवासिने नमः । ओं भक्तहृदालयाय नमः...

Sri Sai baba Mahima Stotram – श्री सायिनाथ महिमा स्तोत्रम्

सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्संभवस्थान संहार हेतुं स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम् ॥ १ ॥ भवध्वान्त विध्वंस मार्ताण्ड मीढ्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यान गम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं...

error: Not allowed