Tagged: Mantram – मन्त्रम्

Sri Datta Mala Mantram – श्री दत्त माला मन्त्रम्

ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय, स्मरणमात्रसन्तुष्टाय, महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय, चिदानन्दात्मने, बालोन्मत्तपिशाचवेषाय, महायोगिने, अवधूताय, अनसूयानन्दवर्धनाय, अत्रिपुत्राय, ओं भवबन्धविमोचनाय, आं असाध्यसाधनाय, ह्रीं सर्वविभूतिदाय, क्रौं असाध्याकर्षणाय, ऐं वाक्प्रदाय, क्लीं...

Dhanvantari Mantra in Hindi- श्री धन्वन्तरी महामन्त्रम्

ध्यानम् । अच्युतानन्त गोविन्द विष्णो नारायणाऽमृत रोगान्मे नाशयाऽशेषानाशु धन्वन्तरे हरे । आरोग्यं दीर्घमायुष्यं बलं तेजो धियं श्रियं स्वभक्तेभ्योऽनुगृह्णन्तं वन्दे धन्वन्तरिं हरिम् ॥ धन्वन्तरेरिमं श्लोकं...

Ramayana Jaya Mantram – रामायण जय मन्त्रम्

(सुन्दरकाण्ड सर्गः ४२, श्लो-३३) जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ १ ॥ दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः । हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः...

Trailokya Vijaya Vidya Mantra – त्रैलोक्यविजयविद्या

महेश्वर उवाच – त्रैलोक्यविजयां वक्ष्ये सर्वयन्त्रविमर्दिनीम् ॥ १ ॥ ओं हूं क्षूं ह्रूं ओं नमो भगवति दंष्ट्रणि भीमवक्त्रे महोग्ररूपे हिलि हिलि रक्तनेत्रे किलि किलि...

Sri Medha Dakshinamurthy Mantra in Sanskrit – श्री मेधा दक्षिणामूर्ति मन्त्रः

ओं अस्य श्री मेधादक्षिणामूर्ति महामन्त्रस्य शुकब्रह्म ऋषिः गायत्री छन्दः मेधादक्षिणामूर्तिर्देवता मेधा बीजं प्रज्ञा शक्तिः स्वाहा कीलकं मेधादक्षिणामूर्ति प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम् – भस्मं...

Bhasma Dharana Mantram in Sanskrit

भस्मधारण ॥ ओं अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमेति भस्म सर्वं ह वा इदं भस्म मन एतानि चक्षूग्ंषि भस्मानि ॥ ओं...

Sri Narasimha Mantra Raja Pada Stotram – श्री नृसिंह मन्त्रराजपद स्तोत्रम्

पार्वत्युवाच – मन्त्राणां परमं मन्त्रं गुह्यानां गुह्यमेव च । ब्रूहि मे नारसिंहस्य तत्त्वं मन्त्रस्य दुर्लभम् ॥ शङ्कर उवाच – वृत्तोत्फुल्लविशालाक्षं विपक्षक्षयदीक्षितं । निनादत्रस्तविश्वाण्डं विष्णुमुग्रं...

Panchakshara Mantra Garbha Stotram – श्री पञ्चाक्षरमन्त्रगर्भ स्तोत्रम्

दुष्टतमोऽपि दयारहितोऽपि विधर्मविशेषकृतिप्रथितोऽपि । दुर्जनसङ्गरतोऽप्यवरोऽपि कृष्ण तवाऽस्मि न चास्मि परस्य ॥ १ ॥ लोभरतोऽप्यभिमानयुतोऽपि परहितकारणकृत्यकरोऽपि । क्रोधपरोऽप्यविवेकहतोऽपि कृष्ण तवाऽस्मि न चाऽस्मि परस्य ॥ २...

Karya Siddhi Hanuman Mantra – कार्यसिद्धि श्री हनुमान् मन्त्रम्

  त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम । हनुमान् यत्नमास्थाय दुःख क्षयकरो भव ॥ इतर श्री हनुमान् स्तोत्राणि पश्यतु ।

error: Not allowed