Tagged: Ashtottara Shatanamavali – अष्टोत्तरशतनामवली

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 2 – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली – 2

ओं श्रीवेङ्कटेशाय नमः । ओं श्रीनिवासाय नमः । ओं लक्ष्मीपतये नमः । ओं अनामयाय नमः । ओं अमृतांशाय नमः । ओं जगद्वन्द्याय नमः ।...

Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री अष्टलक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली

ओं श्रीमात्रे नमः । ओं श्रीमहाराज्ञै नमः । ओं श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः । ओं श्रीमन्नारायणप्रीतायै नमः । ओं स्निग्धायै नमः । ओं श्रीमत्यै नमः ।...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीदत्ताय नमः । ओं देवदत्ताय नमः । ओं ब्रह्मदत्ताय नमः । ओं विष्णुदत्ताय नमः । ओं शिवदत्ताय नमः । ओं अत्रिदत्ताय नमः ।...

Sri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री महालक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं मन्त्रलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं मायालक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं...

1.Sri Adilakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री आदिलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं आदिलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं अकारायै नमः । ओं श्रीं अव्ययायै नमः । ओं श्रीं अच्युतायै नमः । ओं श्रीं आनन्दायै नमः...

2.Sri Dhanyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री धान्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं क्लीं धान्यलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं क्लीं आनन्दाकृत्यै नमः । ओं श्रीं क्लीं अनिन्दितायै नमः । ओं श्रीं क्लीं आद्यायै नमः ।...

3.Sri Dhairyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री धैर्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं धैर्यलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अपूर्वायै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अनाद्यायै नमः । ओं श्रीं ह्रीं...

4.Sri Gajalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री गजलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं गजलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अनन्तशक्त्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अज्ञेयायै नमः । ओं श्रीं ह्रीं...

5.Sri Santanalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री सन्तानलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सन्तानलक्ष्म्यै नमः । ओं ह्रीं श्रीं क्लीं असुरघ्न्यै नमः । ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अर्चितायै नमः । ओं ह्रीं श्रीं...

6.Sri Vijayalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री विजयलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं क्लीं ओं विजयलक्ष्म्यै नमः । ओं क्लीं ओं अम्बिकायै नमः । ओं क्लीं ओं अम्बालिकायै नमः । ओं क्लीं ओं अम्बुधिशयनायै नमः ।...

7.Sri Vidyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यालक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं ऐं ओं विद्यालक्ष्म्यै नमः । ओं ऐं ओं वाग्देव्यै नमः । ओं ऐं ओं परदेव्यै नमः । ओं ऐं ओं निरवद्यायै नमः ।...

8.Sri Aishwaryalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री ऐश्वर्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं अनघायै नमः । ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं अलिराज्यै नमः ।...

Dashamahavidya Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit

१. श्री काली श्री काली अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् श्री काली अष्टोत्तरशतनामावली २. श्री ताराम्बा श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनामावली ३. श्री षोडशी श्री...

Sri Kamala Ashtottara Shatanamavali – श्री कमलाष्टोत्तरशतनामावली

ओं महामायायै नमः । ओं महालक्ष्म्यै नमः । ओं महावाण्यै नमः । ओं महेश्वर्यै नमः । ओं महादेव्यै नमः । ओं महारात्र्यै नमः ।...

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali – श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं महामत्तमातङ्गिन्यै नमः । ओं सिद्धिरूपायै नमः । ओं योगिन्यै नमः । ओं भद्रकाल्यै नमः । ओं रमायै नमः । ओं भवान्यै नमः ।...

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanamavali – श्री बगलाष्टोत्तरशतनामावली

ओं बगलायै नमः । ओं विष्णुवनितायै नमः । ओं विष्णुशङ्करभामिन्यै नमः । ओं बहुलायै नमः । ओं देवमात्रे नमः । ओं महाविष्णुप्रस्वै नमः ।...

Sri Dhumavati Ashtottara Shatanamavali – श्री धूमावत्यष्टोत्तरशतनामावली

ओं धूमावत्यै नमः । ओं धूम्रवर्णायै नमः । ओं धूम्रपानपरायणायै नमः । ओं धूम्राक्षमथिन्यै नमः । ओं धन्यायै नमः । ओं धन्यस्थाननिवासिन्यै नमः ।...

Sri Chinnamasta Ashtottara Shatanamavali – श्री छिन्नमस्तादेवि अष्टोत्तरशतनामावली

ओं छिन्नमस्तायै नमः । ओं महाविद्यायै नमः । ओं महाभीमायै नमः । ओं महोदर्यै नमः । ओं चण्डेश्वर्यै नमः । ओं चण्डमात्रे नमः ।...

Sri Tripura Bhairavi Ashtottara Shatanamavali – श्री त्रिपुरभैरवी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं भैरव्यै नमः । ओं भैरवाराध्यायै नमः । ओं भूतिदायै नमः । ओं भूतभावनायै नमः । ओं आर्यायै नमः । ओं ब्राह्म्यै नमः ।...

Sri Shodashi Ashtottara Shatanamavali – श्री षोडशी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं त्रिपुरायै नमः । ओं षोडश्यै नमः । ओं मात्रे नमः । ओं त्र्यक्षरायै नमः । ओं त्रितयायै नमः । ओं त्रय्यै नमः ।...

Sri Tara Ashtottara Shatanamavali – श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनामावली

ओं तारिण्यै नमः । ओं तरलायै नमः । ओं तन्व्यै नमः । ओं तारायै नमः । ओं तरुणवल्लर्यै नमः । ओं ताररूपायै नमः ।...

Sri Kali Ashtottara Shatanamavali – श्री काली अष्टोत्तरशतनामावली

ओं काल्यै नमः । ओं कपालिन्यै नमः । ओं कान्तायै नमः । ओं कामदायै नमः । ओं कामसुन्दर्यै नमः । ओं कालरात्र्यै नमः ।...

Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali – श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तरशतनामवली

ओं महामायायै नमः । ओं महाविद्यायै नमः । ओं महायोगायै नमः । ओं महोत्कटायै नमः । ओं माहेश्वर्यै नमः । ओं कुमार्यै नमः ।...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यारण्याष्टोत्तरशतनामावली

ओं विद्यारण्यमहायोगिने नमः । ओं महाविद्याप्रकाशकाय नमः । ओं श्रीविद्यानगरोद्धर्त्रे नमः । ओं विद्यारत्नमहोदधये नमः । ओं रामायणमहासप्तकोटिमन्त्रप्रकाशकाय नमः । ओं श्रीदेवीकरुणापूर्णाय नमः ।...

error: Not allowed