Sri Anagha Deva Ashtottara Shatanamavali – श्री अनघदेवाष्टोत्तरशतनामावली


ओं दत्तात्रेयाय नमः ।
ओं अनघाय नमः ।
ओं त्रिविधाघविदारिणे नमः ।
ओं लक्ष्मीरूपानघेशाय नमः ।
ओं योगाधीशाय नमः ।
ओं द्राम्बीजध्यानगम्याय नमः ।
ओं विज्ञेयाय नमः ।
ओं गर्भादितारणाय नमः ।
ओं दत्तात्रेयाय नमः । ९

ओं बीजस्थवटतुल्याय नमः ।
ओं एकार्णमनुगामिने नमः ।
ओं षडर्णमनुपालाय नमः ।
ओं योगसम्पत्कराय नमः ।
ओं अष्टार्णमनुगम्याय नमः ।
ओं पूर्णानन्दवपुष्मते नमः ।
ओं द्वादशाक्षरमन्त्रस्थाय नमः ।
ओं आत्मसायुज्यदायिने नमः ।
ओं षोडशार्णमनुस्थाय नमः । १८

ओं सच्चिदानन्दशालिने नमः ।
ओं दत्तात्रेयाय नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं कृष्णाय नमः ।
ओं उन्मत्ताय नमः ।
ओं आनन्ददायकाय नमः ।
ओं दिगम्बराय नमः ।
ओं मुनये नमः ।
ओं बालाय नमः । २७

ओं पिशाचाय नमः ।
ओं ज्ञानसागराय नमः ।
ओं आब्रह्मजन्मदोषौघप्रणाशाय नमः ।
ओं सर्वोपकारिणे नमः ।
ओं मोक्षदायिने नमः ।
ओं ओंरूपिणे नमः ।
ओं भगवते नमः ।
ओं दत्तात्रेयाय नमः ।
ओं स्मृतिमात्रसुतुष्टाय नमः । ३६

ओं महाभयनिवारिणे नमः ।
ओं महाज्ञानप्रदाय नमः ।
ओं चिदानन्दात्मने नमः ।
ओं बालोन्मत्तपिशाचादिवेषाय नमः ।
ओं महायोगिने नमः ।
ओं अवधूताय नमः ।
ओं अनसूयानन्ददाय नमः ।
ओं अत्रिपुत्राय नमः ।
ओं सर्वकामफलानीकप्रदात्रे नमः । ४५

ओं प्रणवाक्षरवेद्याय नमः ।
ओं भवबन्धविमोचिने नमः ।
ओं ह्रीम्बीजाक्षरपाराय नमः ।
ओं सर्वैश्वर्यप्रदायिने नमः ।
ओं क्रोम्बीजजपतुष्टाय नमः ।
ओं साध्याकर्षणदायिने नमः ।
ओं सौर्बीजप्रीतमनसे नमः ।
ओं मनःसङ्क्षोभहारिणे नमः ।
ओं ऐम्बीजपरितुष्टाय नमः । ५४

ओं वाक्प्रदाय नमः ।
ओं क्लीम्बीजसमुपास्याय नमः ।
ओं त्रिजगद्वश्यकारिणे नमः ।
ओं श्रीमुपासनतुष्टाय नमः ।
ओं महासम्पत्प्रदाय नमः ।
ओं ग्लौमक्षरसुवेद्याय नमः ।
ओं भूसाम्राज्यप्रदायिने नमः ।
ओं द्राम्बीजाक्षरवासाय नमः ।
ओं महते नमः । ६३

ओं चिरजीविने नमः ।
ओं नानाबीजाक्षरोपास्य नानाशक्तियुजे नमः ।
ओं समस्तगुणसम्पन्नाय नमः ।
ओं अन्तःशत्रुविदाहिने नमः ।
ओं भूतग्रहोच्चाटनाय नमः ।
ओं सर्वव्याधिहराय नमः ।
ओं पराभिचारशमनाय नमः ।
ओं आधिव्याधिनिवारिणे नमः ।
ओं दुःखत्रयहराय नमः । ७२

ओं दारिद्र्यद्राविणे नमः ।
ओं देहदार्ढ्याभिपोषाय नमः ।
ओं चित्तसन्तोषकारिणे नमः ।
ओं सर्वमन्त्रस्वरूपाय नमः ।
ओं सर्वयन्त्रस्वरूपिणे नमः ।
ओं सर्वतन्त्रात्मकाय नमः ।
ओं सर्वपल्लवरूपिणे नमः ।
ओं शिवाय नमः ।
ओं उपनिषद्वेद्याय नमः । ८१

ओं दत्ताय नमः ।
ओं भगवते नमः ।
ओं दत्तात्रेयाय नमः ।
ओं महागम्भीररूपाय नमः ।
ओं वैकुण्ठवासिने नमः ।
ओं शङ्खचक्रगदाशूलधारिणे नमः ।
ओं वेणुनादिने नमः ।
ओं दुष्टसंहारकाय नमः ।
ओं शिष्टसम्पालकाय नमः । ९०

ओं नारायणाय नमः ।
ओं अस्त्रधराय नमः ।
ओं चिद्रूपिणे नमः ।
ओं प्रज्ञारूपाय नमः ।
ओं आनन्दरूपिणे नमः ।
ओं ब्रह्मरूपिणे नमः ।
ओं महावाक्यप्रबोधाय नमः ।
ओं तत्त्वाय नमः ।
ओं सकलकर्मौघनिर्मिताय नमः । ९९

ओं सच्चिदानन्दरूपाय नमः ।
ओं सकललोकौघसञ्चाराय नमः ।
ओं सकलदेवौघवशीकृतिकराय नमः ।
ओं कुटुम्बवृद्धिदाय नमः ।
ओं गुडपानकतोषिणे नमः ।
ओं पञ्चकर्जाय सुप्रीताय नमः ।
ओं कन्दफलादिने नमः ।
ओं सद्गुरवे नमः ।
ओं श्रीमद्दत्तात्रेयाय नमः । १०८

इति श्री अनघदेवाष्टोत्तरशतनामावली ।


इतर श्री दत्तात्रेय स्तोत्राणि पश्यतु |


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed