Category: Hanuman

Mantratmaka Sri Maruthi Stotram – मन्त्रात्मक श्री मारुति स्तोत्रम्

ओं नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते । नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते ॥ १ ॥ मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने । भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने ॥ २ ॥ गति निर्जितवाताय...

Sri Anjaneya Dvadasa nama stotram – श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम्

हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः । रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षोऽमितविक्रमः ॥ १ ॥ उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः । लक्ष्मण प्राणदाताच दशग्रीवस्य दर्पहा ॥ २ ॥ द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः...

Sri Anjaneya Mangala ashtakam – श्री आञ्जनेय मङ्गलाष्टकम्

वैशाखे मासि कृष्णायां दशम्यां मन्दवासरे । पूर्वाभाद्रप्रभूताय मङ्गलं श्रीहनूमते ॥ १ ॥ करुणारसपूर्णाय फलापूपप्रियाय च । माणिक्यहारकण्ठाय मङ्गलं श्रीहनूमते ॥ २ ॥ सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजधराय...

Sri Anjaneya Dandakam – श्री आञ्जनेय दण्डकम्

श्री आञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं प्रभादिव्यकायं प्रकीर्ति प्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे वालगात्रं भजेहं पवित्रं भजे सूर्यमित्रं भजे रुद्ररूपं भजे ब्रह्मतेजं बटञ्चुन् प्रभातम्बु सायन्त्रमुन् नी नामसङ्कीर्तनल् जेसि...

Sri Hanuman Badabanala Stotram – श्री हनुमान् बडबानल स्तोत्रम्

ओं अस्य श्री हनुमान् वडवानल स्तोत्र मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः, श्री वडवानलहनुमान् देवता, मम समस्तरोगप्रशमनार्थं आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्तपापक्षयार्थं सीतारामचन्द्रप्रीत्यर्थं हनुमान् वडवानलस्तोत्रजपमहं करिष्ये ॥ ओं ह्रां ह्रीं...

Sri Panchamukha Hanuman Kavacham – श्री पञ्चमुख हनुमत्कवचम्

ओं अस्य श्री पञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । गायत्रीछन्दः । पञ्चमुखविराट् हनुमान् देवता । ह्रीं बीजम् । श्रीं शक्तिः । क्रौं कीलकम् । क्रूं कवचम्...

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – श्री आञ्जनेय सहस्रनाम स्तोत्रम्

ओं अस्य श्रीहनुमत्सहस्रनामस्तोत्र मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्रऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । श्रीहनुमान्महारुद्रो देवता । ह्रीं श्रीं ह्रौं ह्रां बीजं । श्रीं इति शक्तिः । किलिकिल बु बु...

Sri Hanumadashtakam – श्रीहनुमदष्टकं

श्रीरघुराजपदाब्जनिकेतन पङ्कजलोचन मङ्गलराशे । चण्डमहाभुजदण्डसुरारिविखण्डनपण्डित पाहि दयालो ॥ पातकिनं च समुद्धर मां महतां हि सतामपि मानमुदारं । त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन्...

Sri Apaduddharaka Hanumath Stotram – श्री आपदुद्धारक हनुमत् स्तोत्रम्

ओं अस्य श्री आपदुद्धारक हनुमत् स्तोत्र महामन्त्र कवचस्य, विभीषण ऋषिः, हनुमान् देवता, सर्वापदुद्धारक श्रीहनुमत्प्रसादेन मम सर्वापन्निवृत्त्यर्थे, सर्वाकार्यानुकूल्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॥ ध्यानम् ॥ वामे...

error: Download Stotra Nidhi mobile app