Category: Hanuman – ஹனுமான்

Sri Anjaneya Stotram – ஶ்ரீ ஆஞ்ஜநேய ஸ்தோத்ரம்

மஹேஶ்வர உவாச । ஶ்ருணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸ்தோத்ரம் ஸர்வப⁴யாபஹம் । ஸர்வகாமப்ரத³ம் ந்ரூணாம் ஹநூமத் ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ॥ 1 ॥ தப்தகாஞ்சநஸங்காஶம் நாநாரத்நவிபூ⁴ஷிதம் । உத்³யத்³பா³லார்கவத³நம் த்ரிநேத்ரம் குண்ட³லோஜ்ஜ்வலம் ॥ 2...

Sri Hanumat Kavacham (Ananda Ramayane) – ஶ்ரீ ஹநுமத் கவசம் (ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணே)

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ ஹநுமத்கவச ஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீ ராமசந்த்³ர ருஷி꞉ ஶ்ரீ ஹநுமாந் பரமாத்மா தே³வதா அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ மாருதாத்மஜேதி பீ³ஜம் அஞ்ஜநீஸூநுரிதி ஶக்தி꞉ லக்ஷ்மணப்ராணதா³தேதி கீலகம் ராமதூ³தாயேத்யஸ்த்ரம் ஹநுமாந் தே³வதா இதி...

Vibhishana Krita Hanuman Stotram – ஶ்ரீ ஹநுமத் ஸ்தோத்ரம் (விபீ⁴ஷண க்ருதம்)

நமோ ஹநுமதே துப்⁴யம் நமோ மாருதஸூநவே । நம꞉ ஶ்ரீராமப⁴க்தாய ஶ்யாமாஸ்யாய ச தே நம꞉ ॥ 1 ॥ நமோ வாநரவீராய ஸுக்³ரீவஸக்²யகாரிணே । லங்காவிதா³ஹநார்தா²ய ஹேலாஸாக³ரதாரிணே ॥ 2 ॥...

Vayu Stuti – வாயு ஸ்துதி꞉

அத² நக²ஸ்துதி꞉ । பாந்த்வஸ்மாந் புருஹூதவைரிப³லவந்மாதங்க³மாத்³யத்³க⁴டா- -கும்போ⁴ச்சாத்³ரிவிபாடநாதி⁴கபடு ப்ரத்யேக வஜ்ராயிதா꞉ । ஶ்ரீமத்கண்டீ²ரவாஸ்யப்ரததஸுநக²ரா தா³ரிதாராதிதூ³ர- -ப்ரத்⁴வஸ்தத்⁴வாந்தஶாந்தப்ரவிததமநஸா பா⁴விதா பூ⁴ரிபா⁴கை³꞉ ॥ 1 ॥ லக்ஷ்மீகாந்த ஸமந்ததோ(அ)பி கலயந் நைவேஶிதுஸ்தே ஸமம் பஶ்யாம்யுத்தமவஸ்து தூ³ரதரதோபாஸ்தம்...

Sri Hanuman Mangala Ashtakam – ஶ்ரீ ஹனுமான் மங்க³ளாஷ்டகம்

வைஶாகே² மாஸி க்ருஷ்ணாயாம் த³ஶம்யாம் மந்த³வாஸரே । பூர்வாபா⁴த்³ரா ப்ரபூ⁴தாய மங்க³ளம் ஶ்ரீஹநூமதே ॥ 1 ॥ கருணாரஸபூர்ணாய ப²லாபூபப்ரியாய ச । மாணிக்யஹாரகண்டா²ய மங்க³ளம் ஶ்ரீஹநூமதே ॥ 2 ॥ ஸுவர்சலாகளத்ராய...

Sri Hanuman Mala Mantram – ஶ்ரீ ஹனுமன்மாலா மந்த்ரம்

ஓம் ஹ்ரௌம் க்ஷ்ரௌம் க்³ளௌம் ஹும் ஹ்ஸௌம் ஓம் நமோ ப⁴க³வதே பஞ்சவக்த்ர ஹநூமதே ப்ரகட பராக்ரமாக்ராந்த ஸகலதி³ங்மண்ட³லாய, நிஜகீர்தி ஸ்பூ²ர்திதா⁴வல்ய விதாநாயமாந ஜக³த்த்ரிதயாய, அதுலப³லைஶ்வர்ய ருத்³ராவதாராய, மைராவண மத³வாரண க³ர்வ நிர்வாபணோத்கண்ட²...

Sri Hanuman Kavacham – ஶ்ரீ ஹனுமத் கவசம்

அஸ்ய ஶ்ரீ ஹனுமத் கவசஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய வஸிஷ்ட² ருஷி꞉ அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீ ஹனுமான் தே³வதா மாருதாத்மஜ இதி பீ³ஜம் அஞ்ஜனாஸூனுரிதி ஶக்தி꞉ வாயுபுத்ர இதி கீலகம் ஹனுமத்ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ||...

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீஹநுமத்ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர மந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்³ரருஷி꞉ அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீஹநுமாந்மஹாருத்³ரோ தே³வதா ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஹ்ரௌம் ஹ்ராம் பீ³ஜம் ஶ்ரீம் இதி ஶக்தி꞉ கிலிகில பு³பு³ காரேண இதி கீலகம் லங்காவித்⁴வம்ஸநேதி கவசம் மம...

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேய அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஆஞ்ஜநேயாய நம꞉ । ஓம் மஹாவீராய நம꞉ । ஓம் ஹநுமதே நம꞉ । ஓம் மாருதாத்மஜாய நம꞉ । ஓம் தத்த்வஜ்ஞாநப்ரதா³ய நம꞉ । ஓம் ஸீதாதே³வீமுத்³ராப்ரதா³யகாய நம꞉ ।...

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேய அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

ஆஞ்ஜநேயோ மஹாவீரோ ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ । தத்த்வஜ்ஞாநப்ரத³꞉ ஸீதாதே³வீமுத்³ராப்ரதா³யக꞉ ॥ 1 ॥ அஶோகவநிகாச்சே²த்தா ஸர்வமாயாவிப⁴ஞ்ஜந꞉ । ஸர்வப³ந்த⁴விமோக்தா ச ரக்ஷோவித்⁴வம்ஸகாரக꞉ ॥ 2 ॥ பரவித்³யாபரீஹார꞉ பரஶௌர்யவிநாஶந꞉ । பரமந்த்ரநிராகர்தா பரயந்த்ரப்ரபே⁴த³க꞉ ॥...

Sri Hanuman Badabanala Stotram – ஶ்ரீ ஹநுமாந் ப³ட³பா³நல ஸ்தோத்ரம்

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ ஹநுமத்³ப³ட³பா³நல ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்³ர ருஷி꞉, ஶ்ரீ ப³ட³பா³நல ஹநுமாந் தே³வதா, மம ஸமஸ்த ரோக³ ப்ரஶமநார்த²ம் ஆயுராரோக்³ய ஐஶ்வர்யாபி⁴வ்ருத்³த்⁴யர்த²ம் ஸமஸ்த பாபக்ஷயார்த²ம் ஶ்ரீஸீதாராமசந்த்³ர ப்ரீத்யர்த²ம் ஹநுமத்³ப³ட³பா³நல ஸ்தோத்ர...

Sri Hanuman Langoolastra stotram – ஶ்ரீ ஹனுமால்லாங்கூலாஸ்த்ர ஸ்தோத்ரம்

ஹநுமந்நஞ்ஜநீஸூநோ மஹாப³லபராக்ரம । லோலல்லாங்கூ³ளபாதேந மமாராதீந்நிபாதய ॥ 1 ॥ மர்கடாதி⁴ப மார்தாண்ட³மண்ட³லக்³ராஸகாரக । லோலல்லாங்கூ³ளபாதேந மமாராதீந்நிபாதய ॥ 2 ॥ அக்ஷக்ஷபண பிங்கா³க்ஷ தி³திஜாஸுக்ஷயங்கர । லோலல்லாங்கூ³ளபாதேந மமாராதீந்நிபாதய ॥ 3...

Hanumat Pancharatnam – ஹனுமத்பஞ்சரத்னம்

வீதாகி²லவிஷயேச்ச²ம் ஜாதாநந்தா³ஶ்ருபுலகமத்யச்ச²ம் । ஸீதாபதிதூ³தாத்³யம் வாதாத்மஜமத்³ய பா⁴வயே ஹ்ருத்³யம் ॥ 1 ॥ தருணாருணமுக²கமலம் கருணாரஸபூரபூரிதாபாங்க³ம் । ஸஞ்ஜீவநமாஶாஸே மஞ்ஜுளமஹிமாநமஞ்ஜநாபா⁴க்³யம் ॥ 2 ॥ ஶம்ப³ரவைரிஶராதிக³மம்பு³ஜத³ள விபுலலோசநோதா³ரம் । கம்பு³க³ளமநிலதி³ஷ்டம் பி³ம்ப³ஜ்வலிதோஷ்ட²மேகமவலம்பே³ ॥...

Hanuman Namaskara – ஹனுமன்னமஸ்கார꞉

அதுலிதப³லதா⁴மம் ஹேமஶைலாப⁴தே³ஹம் த³நுஜவநக்ருஶாநும் ஜ்ஞாநிநாமக்³ரக³ண்யம் । ஸகலகு³ணநிதா⁴நம் வாநராணாமதீ⁴ஶம் ரகு⁴பதிப்ரியப⁴க்தம் வாதஜாதம் நமாமி ॥ 1 ॥ கோ³ஷ்பதீ³க்ருதவாரீஶம் மஶகீக்ருதராக்ஷஸம் । ராமாயணமஹாமாலாரத்நம் வந்தே³(அ)நிலாத்மஜம் ॥ 2 ॥ அஞ்ஜநாநந்த³நம் வீரம் ஜாநகீஶோகநாஶநம்...

Sri Hanuman Ashtakam – ஶ்ரீ ஹனுமத³ஷ்டகம்

ஶ்ரீரகு⁴ராஜபதா³ப்³ஜநிகேதந பங்கஜலோசந மங்க³ளராஶே சண்ட³மஹாபு⁴ஜத³ண்ட³ ஸுராரிவிக²ண்ட³நபண்டி³த பாஹி த³யாளோ । பாதகிநம் ச ஸமுத்³த⁴ர மாம் மஹதாம் ஹி ஸதாமபி மாநமுதா³ரம் த்வாம் ப⁴ஜதோ மம தே³ஹி த³யாக⁴ந ஹே ஹநுமந் ஸ்வபதா³ம்பு³ஜதா³ஸ்யம்...

Hanuman Chalisa (Tulsidas Kritam) – ஹனுமான் சாலீஸா (துலஸீதா³ஸ க்ருதம்)

தோ³ஹா- ஶ்ரீ கு³ரு சரண ஸரோஜ ரஜ நிஜமன முகுர ஸுதா⁴ரி வரணௌ ரகு⁴வர விமல யஶ ஜோ தா³யக ப²லசாரி || பு³த்³தி⁴ஹீன தனு ஜானிகே ஸுமிரௌ பவனகுமார ப³ல பு³த்³தி⁴...

Sri Yantrodharaka Hanuman (Pranadevaru) Stotram -ஶ்ரீ யந்த்ரோதாரக ஹனுமத் (ப்ராணதேவர) ஸ்தோத்ரம்

நமாமி தூ³தம் ராமஸ்ய ஸுக²த³ம் ச ஸுரத்³ருமம் । ஶ்ரீ மாருதாத்மஸம்பூ⁴தம் வித்³யுத்காஞ்சந ஸந்நிப⁴ம் ॥ 1 பீநவ்ருத்தம் மஹாபா³ஹும் ஸர்வஶத்ருநிவாரணம் । ராமப்ரியதமம் தே³வம் ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யகம் ॥ 2 நாநாரத்நஸமாயுக்தம் குண்ட³லாதி³விராஜிதம்...

Mantratmaka Sri Maruthi Stotram – மந்த்ராத்மக ஶ்ரீ மாருதி ஸ்தோத்ரம்

ஓம் நமோ வாயுபுத்ராய பீ⁴மரூபாய தீ⁴மதே । நமஸ்தே ராமதூ³தாய காமரூபாய ஶ்ரீமதே ॥ 1 ॥ மோஹஶோகவிநாஶாய ஸீதாஶோகவிநாஶிநே । ப⁴க்³நாஶோகவநாயாஸ்து த³க்³த⁴ளங்காய வாக்³மிநே ॥ 2 ॥ க³தி நிர்ஜிதவாதாய...

Bajrang Baan – பஜரங்க் பாண்

நிஶ்சய ப்ரேம ப்ரதீதி தே, வினய கரேம்ˮ ஸனமான | தேஹி கே காரஜ ஸகல ஶுப⁴, ஸித்³த⁴ கரேம்ˮ ஹனுமான || ஜய ஹனுமந்த ஸந்த ஹிதகாரீ, ஸுன லீஜை ப்ரபு⁴...

Sri Panchamukha Hanuman Kavacham – ஶ்ரீ பஞ்சமுக ஹனுமத்கவசம்

அஸ்ய ஶ்ரீ பஞ்சமுக²ஹநுமந்மந்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ கா³யத்ரீச²ந்த³꞉ பஞ்சமுக²விராட் ஹநுமாந் தே³வதா ஹ்ரீம் பீ³ஜம் ஶ்ரீம் ஶக்தி꞉ க்ரௌம் கீலகம் க்ரூம் கவசம் க்ரைம் அஸ்த்ராய ப²ட் இதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ । ஶ்ரீ...

Karya Siddhi Hanuman Mantram – கார்யஸித்தி ஶ்ரீ ஹனுமான் மந்த்ரம்

த்வமஸ்மின் கார்யனிர்யோகே³ ப்ரமாணம் ஹரிஸத்தம | ஹனுமான் யத்னமாஸ்தா²ய து³꞉க² க்ஷயகரோ ப⁴வ || மேலும் ஶ்ரீ ஹனுமான் ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Sri Apaduddharaka Hanuman Stotram – ஶ்ரீ ஆபதுத்தாரக ஹனுமத் ஸ்தோத்ரம்

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ ஆபது³த்³தா⁴ரக ஹநுமத் ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ர கவசஸ்ய, விபீ⁴ஷண ருஷி꞉, ஹநுமாந் தே³வதா, ஸர்வாபது³த்³தா⁴ரக ஶ்ரீஹநுமத்ப்ரஸாதே³ந மம ஸர்வாபந்நிவ்ருத்த்யர்தே², ஸர்வகார்யாநுகூல்ய ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ । த்⁴யாநம் । வாமே...

Sri Anjaneya Mangala Ashtakam – ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேய மங்களாஷ்டகம்

கௌ³ரீஶிவவாயுவராய அஞ்ஜனிகேஸரிஸுதாய ச | அக்³னிபஞ்சகஜாதாய ஆஞ்ஜனேயாய மங்க³ளம் || 1 || வைஶாகே²மாஸி க்ருஷ்ணாயாம் த³ஶம்யாம் மந்த³வாஸரே | பூர்வாபா⁴த்³ரப்ரபூ⁴தாய ஆஞ்ஜனேயாய மங்க³ளம் || 2 || பஞ்சானநாய பீ⁴மாய காலனேமிஹராய...

Anjaneya Bhujanga Stotram – ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேய புஜங்க ஸ்தோத்ரம்

ப்ரஸந்நாங்க³ராக³ம் ப்ரபா⁴காஞ்சநாங்க³ம் ஜக³த்³பீ⁴தஶௌர்யம் துஷாராத்³ரிதை⁴ர்யம் । த்ருணீபூ⁴தஹேதிம் ரணோத்³யத்³விபூ⁴திம் ப⁴ஜே வாயுபுத்ரம் பவித்ராப்தமித்ரம் ॥ 1 ॥ ப⁴ஜே பாவநம் பா⁴வநா நித்யவாஸம் ப⁴ஜே பா³லபா⁴நு ப்ரபா⁴ சாருபா⁴ஸம் । ப⁴ஜே சந்த்³ரிகா...

error: Not allowed