Category: Saraswati – ஸரஸ்வதீ

Sri Maha Saraswati Stavam – ஶ்ரீ மஹாஸரஸ்வதீ ஸ்தவம்

அஶ்வதர உவாச । ஜக³த்³தா⁴த்ரீமஹம் தே³வீமாரிராத⁴யிஷு꞉ ஶுபா⁴ம் । ஸ்தோஷ்யே ப்ரணம்ய ஶிரஸா ப்³ரஹ்மயோநிம் ஸரஸ்வதீம் ॥ 1 ॥ ஸத³ஸத்³தே³வி யத்கிஞ்சிந்மோக்ஷவச்சார்த²வத்பத³ம் । தத்ஸர்வம் த்வய்யஸம்யோக³ம் யோக³வத்³தே³வி ஸம்ஸ்தி²தம் ॥ 2...

Sri Saraswati Kavacham (Variation) – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ கவசம் (பாடா²ந்தரம்)

ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸரஸ்வத்யை ஸ்வாஹா ஶிரோ மே பாது ஸர்வத꞉ । ஶ்ரீம் வாக்³தே³வதாயை ஸ்வாஹா பா²லம் மே ஸர்வதா³(அ)வது ॥ 1 ॥ ஓம் ஹ்ரீம் ஸரஸ்வத்யை ஸ்வாஹேதி ஶ்ரோத்ரே பாது...

Sri Kamalajadayita Ashtakam – ஶ்ரீ கமலஜத³யிதாஷ்டகம்

ஶ்ருங்க³க்ஷ்மாப்⁴ருந்நிவாஸே ஶுகமுக²முநிபி⁴꞉ ஸேவ்யமாநாங்க்⁴ரிபத்³மே ஸ்வாங்க³ச்சா²யாவிதூ⁴தாம்ருதகரஸுரராட்³வாஹநே வாக்ஸவித்ரி । ஶம்பு⁴ஶ்ரீநாத²முக்²யாமரவரநிகரைர்மோத³த꞉ பூஜ்யமாநே வித்³யாம் ஶுத்³தா⁴ம் ச பு³த்³தி⁴ம் கமலஜத³யிதே ஸத்வரம் தே³ஹி மஹ்யம் ॥ 1 ॥ கல்யாதௌ³ பார்வதீஶ꞉ ப்ரவரஸுரக³ணப்ரார்தி²த꞉ ஶ்ரௌதவர்த்ம ப்ராப³ல்யம்...

Sri Saraswati Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

த்⁴யானம் | ஶ்ரீமச்சந்த³னசர்சிதோஜ்ஜ்வலவபு꞉ ஶுக்லாம்ப³ரா மல்லிகா- மாலாலாலித குந்தலா ப்ரவிலஸன்முக்தாவலீஶோப⁴னா | ஸர்வஜ்ஞானநிதா⁴னபுஸ்தகத⁴ரா ருத்³ராக்ஷமாலாங்கிதா வாக்³தே³வீ வத³னாம்பு³ஜே வஸது மே த்ரைலோக்யமாதா ஶுபா⁴ || ஶ்ரீ நாரத³ உவாச – ப⁴க³வன்பரமேஶான ஸர்வலோகைகநாயக...

Sri Saraswati Sahasranamavali – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸஹஸ்ரனாமாவளீ

ஓம் வாசே நம꞉ | ஓம் வாண்யை நம꞉ | ஓம் வரதா³யை நம꞉ | ஓம் வந்த்³யாயை நம꞉ | ஓம் வராரோஹாயை நம꞉ | ஓம் வரப்ரதா³யை நம꞉ |...

Sri Saraswathi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம꞉ | ஓம் மஹாப⁴த்³ராயை நம꞉ | ஓம் மஹாமாயாயை நம꞉ | ஓம் வரப்ரதா³யை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீப்ரதா³யை நம꞉ | ஓம் பத்³மனிலயாயை நம꞉ |...

Sri Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதி அஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

ஸரஸ்வதீ மஹாப⁴த்³ரா மஹாமாயா வரப்ரதா³ | ஶ்ரீப்ரதா³ பத்³மனிலயா பத்³மாக்ஷீ பத்³மவக்த்ரகா³ || 1 || ஶிவானுஜா புஸ்தகத்⁴ருத் ஜ்ஞானமுத்³ரா ரமா பரா | காமரூபா மஹாவித்³யா மஹாபாதகனாஶினீ || 2 ||...

Sri Saraswati Stotram (Yajnavalkya Kritam) – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம் (யாஜ்ஞ்யவல்க்ய க்ருதம்)

நாராயண உவாச । வாக்³தே³வதாயா꞉ ஸ்தவநம் ஶ்ரூயதாம் ஸர்வகாமத³ம் । மஹாமுநிர்யாஜ்ஞவல்க்யோ யேந துஷ்டாவ தாம் புரா ॥ 1 ॥ கு³ருஶாபாச்ச ஸ முநிர்ஹதவித்³யோ ப³பூ⁴வ ஹ । ததா³ ஜகா³ம...

Sri Saraswathi Stotram 2 – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம் – 2

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீஸரஸ்வதீஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய  ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉  கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉  ஶ்ரீஸரஸ்வதீ தே³வதா த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே² ஜபே வினியோக³꞉ | ஆரூடா⁴ ஶ்வேதஹம்ஸே ப்⁴ரமதி ச க³க³னே த³க்ஷிணே சாக்ஷஸூத்ரம் வாமே ஹஸ்தே ச தி³வ்யாம்ப³ரகனகமயம்...

Sri Saraswati Stotram (Agastya Kritam) – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம் (அக³ஸ்த்ய க்ருதம்)

யா குந்தே³ந்து³ துஷாரஹாரத⁴வளா யா ஶுப்⁴ரவஸ்த்ராவ்ருதா யா வீணாவரத³ண்ட³மண்டி³தகரா யா ஶ்வேதபத்³மாஸநா । யா ப்³ரஹ்மாச்யுதஶங்கரப்ரப்⁴ருதிபி⁴ர்தே³வைஸ்ஸதா³ பூஜிதா ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ ப⁴க³வதீ நிஶ்ஶேஷஜாட்³யாபஹா ॥ 1 ॥ தோ³ர்பி⁴ர்யுக்தா சதுர்பி⁴꞉...

Sri Saraswati Kavacham – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ கவசம்

(ப்³ரஹ்மவைவர்த மஹாபுராணாந்தர்க³தம்) ப்⁴ருகு³ருவாச | ப்³ரஹ்மன்ப்³ரஹ்மவிதா³ம்ஶ்ரேஷ்ட² ப்³ரஹ்மஜ்ஞானவிஶாரத³ | ஸர்வஜ்ஞ ஸர்வஜனக ஸர்வபூஜகபூஜித || 60 ஸரஸ்வத்யாஶ்ச கவசம் ப்³ரூஹி விஶ்வஜயம் ப்ரபோ⁴ | அயாதயாமமந்த்ராணாம் ஸமூஹோ யத்ர ஸம்யுத꞉ || 61...

Sri Saraswathi Dwadasa Nama Stotram – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ த்³வாத³ஶனாம ஸ்தோத்ரம்

ஸரஸ்வதீ த்வயம் த்³ருஷ்ட்யா வீணாபுஸ்தகதா⁴ரிணீ | ஹம்ஸவாஹ ஸமாயுக்தா வித்³யாதா³னகரீ மம || 1 || ப்ரத²மம் பா⁴ரதீ நாமா த்³விதீயம் ச ஸரஸ்வதீ | த்ருதீயம் ஶாரதா³தே³வீ சதுர்த²ம் ஹம்ஸவாஹனா ||...

Sharada Prarthana – ஶாரதா³ ப்ரார்த²ன

நமஸ்தே ஶாரதே³ தே³வி காஶ்மீரபுரவாஸினி த்வாமஹம் ப்ரார்த²யே நித்யம் வித்³யாதா³னம் ச தே³ஹி மே || 1 || யா ஶ்ரத்³தா⁴ தா⁴ரணா மேதா⁴ வாக்³தே³வீ விதி⁴வல்லபா⁴ ப⁴க்தஜிஹ்வாக்³ரஸத³னா ஶமாதி³கு³ணதா³யினீ || 2...

Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam – ஶாரதா³ பு⁴ஜங்க³ப்ரயாதாஷ்டகம்

ஸுவக்ஷோஜகும்பா⁴ம் ஸுதா⁴பூர்ணகும்பா⁴ம் ப்ரஸாதா³வலம்பா³ம் ப்ரபுண்யாவளம்பா³ம் । ஸதா³ஸ்யேந்து³பி³ம்பா³ம் ஸதா³னோஷ்ட²பி³ம்பா³ம் ப⁴ஜே ஶாரதா³ம்பா³மஜஸ்ரம் மத³ம்பா³ம் ॥ 1 ॥ கடாக்ஷே த³யார்த்³ராம் கரே ஜ்ஞானமுத்³ராம் கலாபி⁴ர்விநித்³ராம் கலாபை꞉ ஸுப⁴த்³ராம் । புரஸ்த்ரீம் விநித்³ராம் புரஸ்துங்க³ப⁴த்³ராம்...

error: Not allowed