Category: Lalitha – லலிதா

Sri Lalitha Shodasopachara puja vidhanam – ஶ்ரீ லலிதா ஷோட³ஶோபசார பூஜா

புந꞉ ஸங்கல்பம் – பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² ஶ்ரீ லலிதா பரமேஶ்வரீமுத்³தி³ஶ்ய ஶ்ரீ லலிதாபரமேஶ்வரீ ப்ரீத்யர்த²ம் யவச்ச²க்தி த்⁴யாநாவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜாம் கரிஷ்யே ॥ பீட²பூஜா –...

Sri Devi Khadgamala Namavali – தே³வீ க²ட்³க³மாலா நாமாவளீ

தே³வீ க²ட்³க³மாலா நாமாவளீ ஓம் த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ | ஓம் ஹ்ருத³யதே³வ்யை நம꞉ | ஓம் ஶிரோதே³வ்யை நம꞉ | ஓம் ஶிகா²தே³வ்யை நம꞉ | ஓம் கவசதே³வ்யை நம꞉ | ஓம்...

Sarva Devata Kruta Lalitha Stotram – ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்ரம் (ஸர்வ தே³வத க்ருதம்)

ப்ராது³ர்ப⁴பூ⁴வ பரமம் தேஜ꞉ புஞ்ஜமானூபமம் | கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶம் சந்த்³ரகோடிஸுஶீதலம் || 1 || தன்மத்⁴யமே ஸமுத³பூ⁴ச்சக்ராகாரமனுத்தமம் | தன்மத்⁴யமே மஹாதே³விமுத³யார்கஸமப்ரபா⁴ம் || 2 || ஜக³து³ஜ்ஜீவனாகாராம் ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகாம் | ஸௌந்த³ர்யஸாரஸீமாந்தாமானந்த³ரஸஸாக³ராம் || 3...

Sri Lalitha Ashtakarika Stotram – ஶ்ரீ லலிதா அஷ்டகாரிகா ஸ்தோத்ரம்

(த⁴ந்யவாத³꞉ – ருஷிபீட²ம் முத்³ரணம்) விஶ்வரூபிணி ஸர்வாத்மே விஶ்வபூ⁴தைகநாயகி । லலிதா பரமேஶாநி ஸம்வித்³வஹ்நே꞉ ஸமுத்³ப⁴வ ॥ 1 ॥ ஆநந்த³ரூபிணி பரே ஜக³தா³நந்த³தா³யிநி । லலிதா பரமேஶாநி ஸம்வித்³வஹ்நே꞉ ஸமுத்³ப⁴வ ॥...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 3 – மணித்வீபவர்ணனம் (தேவீபாகவதம்) – 3

[ ப்ரத²ம பா⁴க³ம் – த்³விதீய பா⁴க³ம் – த்ருதீய பா⁴க³ம் ] (ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதம் த்³வாத³ஶஸ்கந்த⁴ம் த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉) வ்யாஸ உவாச । ததே³வ தே³வீஸத³நம் மத்⁴யபா⁴கே³ விராஜதே । ஸஹஸ்ர ஸ்தம்ப⁴ஸம்யுக்தாஶ்சத்வாரஸ்தேஷு மண்ட³பா꞉...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 1 – மணித்வீபவர்ணனம் (தேவீபாகவதம்) – 1

[ ப்ரத²ம பா⁴க³ம் – த்³விதீய பா⁴க³ம் – த்ருதீய பா⁴க³ம் ] (ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதம் த்³வாத³ஶ ஸ்கந்த⁴ம் த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉) வ்யாஸ உவாச । ப்³ரஹ்மலோகாதூ³ர்த்⁴வபா⁴கே³ ஸர்வலோகோ(அ)ஸ்தி ய꞉ ஶ்ருத꞉ । மணித்³வீப꞉ ஸ...

Sri Lalitha Sahasranamavali – ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாமாவளி꞉

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீமாத்ரே நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸனேஶ்வர்யை நம꞉ | ஓம் சித³க்³னிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தாயை நம꞉ | ஓம் தே³வகார்யஸமுத்³யதாயை நம꞉ | ஓம்...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika – ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம் – உத்தரபீடிக

|| அதோ²த்தரபா⁴கே³ ப²லஶ்ருதி꞉ || இத்யேதன்னாமஸாஹஸ்ரம் கதி²தம் தே க⁴டோத்³ப⁴வ | ரஹஸ்யானாம் ரஹஸ்யம் ச லலிதாப்ரீதிதா³யகம் || 1 || அனேன ஸத்³ருஶம் ஸ்தோத்ரம் ந பூ⁴தம் ந ப⁴விஷ்யதி |...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

<< ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரரத்னம் – பூர்வபீடி²கா ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம் அஸ்ய ஶ்ரீலலிதா தி³வ்யஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய வஶின்யாதி³ வாக்³தே³வதா ருஷய꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீலலிதாபரமேஶ்வரீ தே³வதா ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடேதி பீ³ஜம்...

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika – ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரரத்னம் – பூர்வபீடி²கா

அக³ஸ்த்ய உவாச – அஶ்வானந மஹாபு³த்³தே⁴ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ | கதி²தம் லலிதாதே³வ்யாஶ்சரிதம் பரமாத்³பு⁴தம் || 1 || பூர்வம் ப்ராது³ர்ப⁴வோ மாதுஸ்தத꞉ பட்டாபி⁴ஷேசனம் | ப⁴ண்டா³ஸுரவத⁴ஶ்சைவ விஸ்தரேண த்வயோதி³த꞉ || 2 ||...

Sri Lalitha Trisathi Namavali – ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதினாமாவளி꞉

|| ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் || ஓம் ககாரரூபாயை நம꞉ ஓம் கள்யாண்யை நம꞉ ஓம் கள்யாணகு³ணஶாலின்யை நம꞉ ஓம் கள்யாணஶைலனிலயாயை நம꞉ ஓம் கமனீயாயை நம꞉ ஓம் களாவத்யை நம꞉...

Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika – ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரரத்னம் ப²லஶ்ருதி (உத்தர பீடி²க)

ஹயக்³ரீவ உவாச- இதீத³ம் தே மயாக்²யாதம் தி³வ்யனாம்னாம் ஶதத்ரயம் | ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யத்வா-த்³கோ³பனீயம் மஹாமுனே || 60 || ஶிவவர்ணானி நாமானி ஶ்ரீதே³வீகதி²தானி வை | ஶக்த்யக்ஷராணி நாமானி காமேஶகதி²தானி ஹி || 61...

Sri Lalitha Trisati Stotram – ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரரத்னம்

ஸூத உவாச- அஸ்ய ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய – ப⁴க³வான் ஹயக்³ரீவருஷி꞉ – அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீலலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா – ஐம் பீ³ஜம் – ஸௌ꞉ ஶக்தி꞉ – க்லீம் கீலகம் – மம சதுர்வித⁴...

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika – ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரரத்னம் – பூர்வபீடி²க

ஸகுங்குமவிலேபனா-மளிக சும்பி³கஸ்தூரிகாம் ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம்-ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் | அஶேஷஜனமோஹினீ-மருணமால்யபூ⁴ஷாம்ப³ராம் ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம்-ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரேத³ம்பி³காம் || அக³ஸ்த்ய உவாச- ஹயக்³ரீவ த³யாஸிந்தோ⁴ ப⁴க³வன்ப⁴க்தவத்ஸல | த்வத்தஶ்ஶ்ருதமஶேஷேண ஶ்ரோதவ்யம் யத்³யத³ஸ்தி தத் || 1 || ரஹஸ்யம் நாமஸாஹஸ்ரமபி தத்ஸம்ஶ்ருதம்...

Sri Lalitha Ashtottara Shatanama Stotram 2 – ஶ்ரீ லலிதா அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் 2

ஶிவா ப⁴வானீ கல்யாணீ கௌ³ரீ காளீ ஶிவப்ரியா | காத்யாயனீ மஹாதே³வீ து³ர்கா³ர்யா சண்டி³கா ப⁴வா || 1 || சந்த்³ரசூடா³ சந்த்³ரமுகீ² சந்த்³ரமண்ட³லவாஸினீ | சந்த்³ரஹாஸகரா சந்த்³ரஹாஸினீ சந்த்³ரகோடிபா⁴ || 2...

Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ லலிதாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் । ரஜதாசலஶ்ருங்கா³க்³ரமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ । ஹிமாசலமஹாவம்ஶபாவநாயை நம꞉ । ஶங்கரார்தா⁴ங்க³ஸௌந்த³ர்யஶரீராயை நம꞉ । லஸந்மரகதஸ்வச்ச²விக்³ரஹாயை நம꞉ । மஹாதிஶயஸௌந்த³ர்யலாவண்யாயை நம꞉ । ஶஶாங்கஶேக²ரப்ராணவல்லபா⁴யை நம꞉ । ஸதா³பஞ்சத³ஶாத்மைக்யஸ்வரூபாயை...

Saundaryalahari – ஸௌந்தர்யலஹரீ

ஶிவ꞉ ஶக்த்யா யுக்தோ யதி³ ப⁴வதி ஶக்த꞉ ப்ரப⁴விதும் ந சேதே³வம் தே³வோ ந க²லு குஶல꞉ ஸ்பந்தி³துமபி அதஸ்த்வாமாராத்⁴யாம் ஹரிஹரவிரிஞ்சாதி³பி⁴ரபி ப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கத²மக்ருதபுண்ய꞉ ப்ரப⁴வதி || 1 ||...

Sri Lalitha Stavaraja Stotram – ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தவராஜ꞉

தே³வா ஊசு꞉ । ஜய தே³வி ஜக³ந்மாதர்ஜய தே³வி பராத்பரே । ஜய கல்யாணநிலயே ஜய காமகலாத்மிகே ॥ 1 ॥ ஜய காமேஶ வாமாக்ஷி ஜய காமாக்ஷி ஸுந்த³ரி । ஜயா(அ)கி²லஸுராராத்⁴யே...

Sri Lalitha Panchavimsati Nama Stotram – ஶ்ரீ லலிதா பஞ்சவிம்ஶதிநாம ஸ்தோத்ரம்

அக³ஸ்த்ய உவாச । வீஜிவக்த்ர மஹாபு³த்³தே⁴ பஞ்சவிம்ஶதிநாமபி⁴꞉ । லலிதாபரமேஶாந்யா தே³ஹி கர்ணரஸாயநம் ॥ 1 ஹயக்³ரீவ உவாச । ஸிம்ஹாஸநா ஶ்ரீலலிதா மஹாராஜ்ஞீ பராங்குஶா । சாபிநீ த்ரிபுரா சைவ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ...

Sri Lalitha Moola Mantra Kavacham – ஶ்ரீ லலிதா மூலமந்த்ர கவசம்

அஸ்ய ஶ்ரீலலிதாகவச ஸ்தவராத்ந மந்த்ரஸ்ய, ஆநந்த³பை⁴ரவ ருஷி꞉, அம்ருதவிராட் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ லலிதாபராம்பா³ தே³வதா ஐம் பீ³ஜம் ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉ ஶ்ரீம் கீலகம், மம ஶ்ரீ லலிதாம்பா³ ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஶ்ரீ லலிதா...

Sri Lalitha Pancharatnam – ஶ்ரீ லலிதா பஞ்சரத்னம்

ப்ராத꞉ ஸ்மராமி லலிதாவத³நாரவிந்த³ம் பி³ம்பா³த⁴ரம் ப்ருது²லமௌக்திகஶோபி⁴நாஸம் । ஆகர்ணதீ³ர்க⁴நயநம் மணிகுண்ட³லாட்⁴யம் மந்த³ஸ்மிதம் ம்ருக³மதோ³ஜ்ஜ்வலபா²லதே³ஶம் ॥ 1 ॥ ப்ராதர்ப⁴ஜாமி லலிதாபு⁴ஜகல்பவள்லீம் ரத்நாங்கு³ளீயலஸத³ங்கு³ளிபல்லவாட்⁴யாம் । மாணிக்யஹேமவலயாங்க³த³ஶோப⁴மாநாம் புண்ட்³ரேக்ஷுசாபகுஸுமேஷுஸ்ருணீர்த³தா⁴நாம் ॥ 2 ॥ ப்ராதர்நமாமி லலிதாசரணாரவிந்த³ம்...

Sri Lalitha Arya Dwisathi – ஶ்ரீ லலிதா ஆர்யா த்விஶதீ ஸ்தோத்ரம்

வந்தே³ க³ஜேந்த்³ரவத³னம் வாமாங்காரூட⁴வல்லபா⁴ஶ்லிஷ்டம் | குங்குமபராக³ஶோணம் குவலயினீஜாரகோரகாபீட³ம் || 1 || ஸ ஜயதி ஸுவர்ணஶைல꞉ ஸகலஜக³ச்சக்ரஸங்க⁴டிதமூர்தி꞉ | காஞ்சன நிகுஞ்ஜவாடீ கந்த³ளத³மரீப்ரபஞ்ச ஸங்கீ³த꞉ || 2 || ஹரிஹயனைர்ருதமாருத ஹரிதாமந்தேஷ்வவஸ்தி²தம் தஸ்ய...

Sri Lalitha Arya Kavacham – ஶ்ரீ லலிதார்யா கவச ஸ்தோத்ரம்

அக³ஸ்த்ய உவாச । ஹயக்³ரீவ மஹாப்ராஜ்ஞ மம ஜ்ஞாநப்ரதா³யக । லலிதா கவசம் ப்³ரூஹி கருணாமயி சேத்தவ ॥ 1 ॥ ஹயக்³ரீவ உவாச । நிதா³நம் ஶ்ரேயஸாமேதல்லலிதாவர்மஸஞ்ஜ்ஞிதம் । பட²தாம் ஸர்வஸித்³தி⁴ஸ்ஸ்யாத்ததி³த³ம்...

Devi Khadgamala Stotram – தேவீ கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம்

ப்ரார்த²ன | ஹ்ரீங்காராஸனக³ர்பி⁴தானலஶிகா²ம் ஸௌ꞉ க்லீம் களாம் பி³ப்⁴ரதீம் ஸௌவர்ணாம்ப³ரதா⁴ரிணீம் வரஸுதா⁴தௌ⁴தாம் த்ரிணேத்ரோஜ்ஜ்வலாம் | வந்தே³ புஸ்தகபாஶமங்குஶத⁴ராம் ஸ்ரக்³பூ⁴ஷிதாமுஜ்ஜ்வலாம் த்வாம் கௌ³ரீம் த்ரிபுராம் பராத்பரகளாம் ஶ்ரீசக்ரஸஞ்சாரிணீம் || அஸ்ய ஶ்ரீஶுத்³த⁴ஶக்திமாலாமஹாமந்த்ரஸ்ய, உபஸ்தே²ந்த்³ரியாதி⁴ஷ்டா²யீ வருணாதி³த்ய...

error: Not allowed