Devi Vaibhava Ashcharya Ashtottara Shatanama Stotram – தே³வீ வைப⁴வாஶ்சர்யாஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்


[ தே³வீவைப⁴வாஶ்சர்யாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ >>]

அஸ்ய ஶ்ரீ தே³வீவைப⁴வாஶ்சர்யாஷ்டோத்தரஶததி³வ்யநாம ஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ஆநந்த³பை⁴ரவ ருஷி꞉, அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீ ஆநந்த³பை⁴ரவீ ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா, ஐம் பீ³ஜம், ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉, ஶ்ரீம் கீலகம், மம ஶ்ரீஆநந்த³பை⁴ரவீ ஶ்ரீமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

த்⁴யாநம் ।
குங்குமபங்கஸமாபா⁴-
-மங்குஶபாஶேக்ஷுகோத³ண்ட³ஶராம் ।
பங்கஜமத்⁴யநிஷண்ணாம்
பங்கேருஹலோசநாம் பராம் வந்தே³ ॥

பஞ்சபூஜா ।
லம் ப்ருதி²வ்யாத்மிகாயை க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மிகாயை புஷ்பை꞉ பூஜயாமி ।
யம் வாய்வாத்மிகாயை தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।
ரம் அக்³ந்யாத்மிகாயை தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
வம் அம்ருதாத்மிகாயை அம்ருதம் மஹாநைவேத்³யம் நிவேத³யாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஸர்வோபசாரான் ஸமர்பயாமி ॥

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ।
பரமாநந்த³ளஹரீ பரசைதந்யதீ³பிகா ।
ஸ்வயம்ப்ரகாஶகிரணா நித்யவைப⁴வஶாலிநீ ॥ 1 ॥

விஶுத்³த⁴கேவலாக²ண்ட³ஸத்யகாலாத்மரூபிணீ ।
ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹிதா மஹாமாயாவிளாஸிநீ ॥ 2 ॥

கு³ணத்ரயபரிச்சே²த்ரீ ஸர்வதத்த்வப்ரகாஶிநீ ।
ஸ்த்ரீபும்ஸபா⁴வரஸிகா ஜக³த்ஸர்கா³தி³ளம்படா ॥ 3 ॥

அஶேஷநாமரூபாதி³பே⁴த³ச்சே²த³ரவிப்ரபா⁴ ।
அநாதி³வாஸநாரூபா வாஸநோத்³யத்ப்ரபஞ்சிகா ॥ 4 ॥

ப்ரபஞ்சோபஶமப்ரௌடா⁴ சராசரஜக³ந்மயீ ।
ஸமஸ்தஜக³தா³தா⁴ரா ஸர்வஸஞ்ஜீவநோத்ஸுகா ॥ 5 ॥

ப⁴க்தசேதோமயாநந்தஸ்வார்த²வைப⁴வவிப்⁴ரமா ।
ஸர்வாகர்ஷணவஶ்யாதி³ஸர்வகர்மது⁴ரந்த⁴ரா ॥ 6 ॥

விஜ்ஞாநபரமாநந்த³வித்³யா ஸந்தாநஸித்³தி⁴தா³ ।
ஆயுராரோக்³யஸௌபா⁴க்³யப³லஶ்ரீகீர்திபா⁴க்³யதா³ ॥ 7 ॥

த⁴நதா⁴ந்யமணீவஸ்த்ரபூ⁴ஷாலேபநமால்யதா³ ।
க்³ருஹக்³ராமமஹாராஜ்யஸாம்ராஜ்யஸுக²தா³யிநீ ॥ 8 ॥

ஸப்தாங்க³ஶக்திஸம்பூர்ணஸார்வபௌ⁴மப²லப்ரதா³ ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவேந்த்³ராதி³பத³விஶ்ராணநக்ஷமா ॥ 9 ॥

பு⁴க்திமுக்திமஹாப⁴க்திவிரக்த்யத்³வைததா³யிநீ ।
நிக்³ரஹாநுக்³ரஹாத்⁴யக்ஷா ஜ்ஞாநநிர்த்³வைததா³யிநீ ॥ 10 ॥

பரகாயப்ரவேஶாதி³யோக³ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ।
ஶிஷ்டஸஞ்ஜீவநப்ரௌடா⁴ து³ஷ்டஸம்ஹாரஸித்³தி⁴தா³ ॥ 11 ॥

லீலாவிநிர்மிதாநேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா ।
ஏகாநேகாத்மிகா நாநாரூபிண்யர்தா⁴ங்க³நேஶ்வரீ ॥ 12 ॥

ஶிவஶக்திமயீ நித்யஶ்ருங்கா³ரைகரஸப்ரியா ।
துஷ்டா புஷ்டா(அ)பரிச்சி²ந்நா நித்யயௌவநமோஹிநீ ॥ 13 ॥

ஸமஸ்ததே³வதாரூபா ஸர்வதே³வாதி⁴தே³வதா ।
தே³வர்ஷிபித்ருஸித்³தா⁴தி³யோகி³நீபை⁴ரவாத்மிகா ॥ 14 ॥

நிதி⁴ஸித்³தி⁴மணீமுத்³ரா ஶஸ்த்ராஸ்த்ராயுத⁴பா⁴ஸுரா ।
ச²த்ரசாமரவாதி³த்ரபதாகாவ்யஜநாஞ்சிதா ॥ 15 ॥

ஹஸ்த்யஶ்வரத²பாதா³தாமாத்யஸேநாஸுஸேவிதா ।
புரோஹிதகுலாசார்யகு³ருஶிஷ்யாதி³ஸேவிதா ॥ 16 ॥

ஸுதா⁴ஸமுத்³ரமத்⁴யோத்³யத்ஸுரத்³ருமநிவாஸிநீ ।
மணித்³வீபாந்தரப்ரோத்³யத்கத³ம்ப³வநவாஸிநீ ॥ 17 ॥

சிந்தாமணிக்³ருஹாந்த꞉ஸ்தா² மணிமண்டபமத்⁴யகா³ ।
ரத்நஸிம்ஹாஸநப்ரோத்³யச்சி²வமஞ்சாதி⁴ஶாயிநீ ॥ 18 ॥

ஸதா³ஶிவமஹாலிங்க³மூலஸங்க⁴ட்டயோநிகா ।
அந்யோந்யாளிங்க³ஸங்க⁴ர்ஷகண்டூ³ஸங்க்ஷுப்³த⁴மாநஸா ॥ 19 ॥

கலோத்³யத்³பி³ந்து³காளிந்யாதுர்யநாத³பரம்பரா ।
நாதா³ந்தாநந்த³ஸந்தோ³ஹஸ்வயம்வ்யக்தவசோ(அ)ம்ருதா ॥ 20 ॥

காமராஜமஹாதந்த்ரரஹஸ்யாசாரத³க்ஷிணா ।
மகாரபஞ்சகோத்³பூ⁴தப்ரௌடா⁴ந்தோல்லாஸஸுந்த³ரீ ॥ 21 ॥

ஶ்ரீசக்ரராஜநிலயா ஶ்ரீவித்³யாமந்த்ரவிக்³ரஹா ।
அக²ண்ட³ஸச்சிதா³நந்த³ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிணீ ॥ 22 ॥

த்ரிபுரா த்ரிபுரேஶாநீ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
த்ரிபுராவாஸரஸிகா த்ரிபுராஶ்ரீஸ்வரூபிணீ ॥ 23 ॥

மஹாபத்³மவநாந்தஸ்தா² ஶ்ரீமத்த்ரிபுரமாலிநீ ।
மஹாத்ரிபுரஸித்³தா⁴ம்பா³ ஶ்ரீமஹாத்ரிபுராம்பி³கா ॥ 24 ॥

நவசக்ரக்ரமாதே³வீ மஹாத்ரிபுரபை⁴ரவீ ।
ஶ்ரீமாதா லலிதா பா³லா ராஜராஜேஶ்வரீ ஶிவா ॥ 25 ॥

உத்பத்திஸ்தி²திஸம்ஹாரக்ரமசக்ரநிவாஸிநீ ।
அர்த⁴மேர்வாத்மசக்ரஸ்தா² ஸர்வலோகமஹேஶ்வரீ ॥ 26 ॥

வல்மீகபுரமத்⁴யஸ்தா² ஜம்பூ³வநநிவாஸிநீ ।
அருணாசலஶ்ருங்க³ஸ்தா² வ்யாக்⁴ராளயநிவாஸிநீ ॥ 27 ॥

ஶ்ரீகாலஹஸ்திநிலயா காஶீபுரநிவாஸிநீ ।
ஶ்ரீமத்கைலாஸநிலயா த்³வாத³ஶாந்தமஹேஶ்வரீ ॥ 28 ॥

ஶ்ரீஷோட³ஶாந்தமத்⁴யஸ்தா² ஸர்வவேதா³ந்தலக்ஷிதா ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிபுராணேதிஹாஸாக³மகலேஶ்வரீ ॥ 29 ॥

பூ⁴தபௌ⁴திகதந்மாத்ரதே³வதாப்ராணஹ்ருந்மயீ ।
ஜீவேஶ்வரப்³ரஹ்மரூபா ஶ்ரீகு³ணாட்⁴யா கு³ணாத்மிகா ॥ 30 ॥

அவஸ்தா²த்ரயநிர்முக்தா வாக்³ரமோமாமஹீமயீ ।
கா³யத்ரீபு⁴வநேஶாநீது³ர்கா³கால்யாதி³ரூபிணீ ॥ 31 ॥

மத்ஸ்யகூர்மவராஹாதி³நாநாரூபவிளாஸிநீ ।
மஹாயோகீ³ஶ்வராராத்⁴யா மஹாவீரவரப்ரதா³ ॥ 32 ॥

ஸித்³தே⁴ஶ்வரகுலாராத்⁴யா ஶ்ரீமச்சரணவைப⁴வா ॥ 33 ॥

புநர்த்⁴யாநம் –
குங்குமபங்கஸமாபா⁴-
-மங்குஶபாஶேக்ஷுகோத³ண்ட³ஶராம் ।
பங்கஜமத்⁴யநிஷண்ணாம்
பங்கேருஹலோசநாம் பராம் வந்தே³ ॥

இதி ஶ்ரீக³ர்ப⁴குலார்ணவதந்த்ரே தே³வீ வைப⁴வாஶ்சர்யாஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed