Category: Dasa Mahavidya – தஶமஹாவித்யா

Sri Matangi Kavacham – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ கவசம் (ஸுமுகீ² கவசம்)

ஶ்ரீபார்வத்யுவாச । தே³வதே³வ மஹாதே³வ ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரகாரக । மாதங்க்³யா꞉ கவசம் ப்³ரூஹி யதி³ ஸ்நேஹோ(அ)ஸ்தி தே மயி ॥ 1 ॥ ஶிவ உவாச । அத்யந்தகோ³பநம் கு³ஹ்யம் கவசம் ஸர்வகாமத³ம் ।...

Sri Bagalamukhi Varna Kavacham – ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² வர்ண கவசம்

அஸ்ய ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ²வர்ணகவசஸ்ய ஶ்ரீபரமேஶ்வரருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ² தே³வதா ஓம் பீ³ஜம் ஹ்லீம் ஶக்தி꞉ ஸ்வாஹா கீலகம் ப³க³ளாப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ । த்⁴யாநம் । ஜிஹ்வாக்³ரமாதா³ய கரேண தே³வீம் வாமேந...

Sri Kali Karpura Stotram – ஶ்ரீ காளீ கர்பூர ஸ்தோத்ரம்

கர்பூரம் மத்⁴யமாந்த்ய ஸ்வரபரரஹிதம் ஸேந்து³வாமாக்ஷியுக்தம் பீ³ஜம் தே மாதரேதத்த்ரிபுரஹரவது⁴ த்ரி꞉க்ருதம் யே ஜபந்தி । தேஷாம் க³த்³யாநி பத்³யாநி ச முக²குஹராது³ள்லஸந்த்யேவ வாச꞉ ஸ்வச்ச²ந்த³ம் த்⁴வாந்ததா⁴ராத⁴ரருசிருசிரே ஸர்வஸித்³தி⁴ம் க³தாநாம் ॥ 1 ॥...

Sri Bhairavi Kavacham (Trailokyavijayam) – ஶ்ரீ பை⁴ரவீ கவசம் (த்ரைலோக்யவிஜயம்)

ஶ்ரீ தே³வ்யுவாச । பை⁴ரவ்யா꞉ ஸகலா வித்³யா꞉ ஶ்ருதாஶ்சாதி⁴க³தா மயா । ஸாம்ப்ரதம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி கவசம் யத்புரோதி³தம் ॥ 1 ॥ த்ரைலோக்யவிஜயம் நாம ஶஸ்த்ராஸ்த்ரவிநிவாரணம் । த்வத்த꞉ பரதரோ நாத² க꞉...

Sri Chinnamasta Kavacham – ஶ்ரீ சி²ந்நமஸ்தா கவசம்

தே³வ்யுவாச । கதி²தாஶ்சி²ந்நமஸ்தாயா யா யா வித்³யா꞉ ஸுகோ³பிதா꞉ । த்வயா நாதே²ந ஜீவேஶ ஶ்ருதாஶ்சாதி⁴க³தா மயா ॥ 1 ॥ இதா³நீம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி கவசம் பூர்வஸூசிதம் । த்ரைலோக்யவிஜயம் நாம க்ருபயா...

Sri Bagalamukhi Kavacham – ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² கவசம்

கைலாஸாசலமத்⁴யக³ம் புரவஹம் ஶாந்தம் த்ரிநேத்ரம் ஶிவம் வாமஸ்தா² கவசம் ப்ரணம்ய கி³ரிஜா பூ⁴திப்ரத³ம் ப்ருச்ச²தி । தே³வீ ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ² ரிபுகுலாரண்யாக்³நிரூபா ச யா தஸ்யாஶ்சாபவிமுக்த மந்த்ரஸஹிதம் ப்ரீத்யா(அ)து⁴நா ப்³ரூஹி மாம் ॥ 1...

Sri Dhumavati Kavacham – ஶ்ரீ தூ⁴மாவதீ கவசம்

ஶ்ரீபார்வத்யுவாச । தூ⁴மாவத்யர்சநம் ஶம்போ⁴ ஶ்ருதம் விஸ்தரதோ மயா । கவசம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தஸ்யா தே³வ வத³ஸ்வ மே ॥ 1 ॥ ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச । ஶ்ருணு தே³வி பரம் கு³ஹ்யம்...

Sri Tara Kavacham – ஶ்ரீ தாரா கவசம்

ஈஶ்வர உவாச । கோடிதந்த்ரேஷு கோ³ப்யா ஹி வித்³யாதிப⁴யமோசிநீ । தி³வ்யம் ஹி கவசம் தஸ்யா꞉ ஶ்ருணுஷ்வ ஸர்வகாமத³ம் ॥ 1 ॥ அஸ்ய ஶ்ரீதாராகவசஸ்ய அக்ஷோப்⁴ய ருஷி꞉ த்ரிஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ப⁴க³வதீ...

Prachanda Chandika Stavaraja – ப்ரசண்ட³ சண்டி³கா ஸ்தவராஜ꞉ (ஶ்ரீ சி²ந்நமஸ்தா ஸ்தோத்ரம்)

ஆநந்த³யித்ரி பரமேஶ்வரி வேத³க³ர்பே⁴ மாத꞉ புரந்த³ரபுராந்தரளப்³த⁴நேத்ரே । லக்ஷ்மீமஶேஷஜக³தாம் பரிபா⁴வயந்த꞉ ஸந்தோ ப⁴ஜந்தி ப⁴வதீம் த⁴நதே³ஶலப்³த்⁴யை ॥ 1 ॥ லஜ்ஜாநுகா³ம் விமலவித்³ருமகாந்திகாந்தாம் காந்தாநுராக³ரஸிகா꞉ பரமேஶ்வரி த்வாம் । யே பா⁴வயந்தி மநஸா...

Sri Bhuvaneshwari Kavacham (Trailokya Mangalam) – ஶ்ரீ பு⁴வநேஶ்வரீ கவசம் (த்ரைலோக்யமங்க³ளம்)

தே³வ்யுவாச । தே³வேஶ பு⁴வநேஶ்வர்யா யா யா வித்³யா꞉ ப்ரகாஶிதா꞉ । ஶ்ருதாஶ்சாதி⁴க³தா꞉ ஸர்வா꞉ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ஸாம்ப்ரதம் ॥ 1 ॥ த்ரைலோக்யமங்க³ளம் நாம கவசம் யத்புரோதி³தம் । கத²யஸ்வ மஹாதே³வ மம...

Sri Bhuvaneshwari Panjara Stotram – ஶ்ரீ பு⁴வநேஶ்வரீ பஞ்ஜர ஸ்தோத்ரம்

இத³ம் ஶ்ரீ பு⁴வநேஶ்வர்யா꞉ பஞ்ஜரம் பு⁴வி து³ர்லப⁴ம் । யேந ஸம்ரக்ஷிதோ மர்த்யோ பா³ணை꞉ ஶஸ்த்ரைர்ந பா³த்⁴யதே ॥ 1 ॥ ஜ்வர மாரீ பஶு வ்யாக்⁴ர க்ருத்யா சௌராத்³யுபத்³ரவை꞉ । நத்³யம்பு³...

Sri Mathangi Stotram – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ ஸ்தோத்ரம்

ஈஶ்வர உவாச | ஆராத்⁴ய மாதஶ்சரணாம்பு³ஜே தே ப்³ரஹ்மாத³யோ விஸ்த்ருத கீர்திமாயு꞉ | அன்யே பரம் வா விப⁴வம் முனீந்த்³ரா꞉ பராம் ஶ்ரியம் ப⁴க்தி பரேண சான்யே || 1 நமாமி தே³வீம்...

Sri Mathangi Hrudayam – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ ஹ்ருத³யம்

ஏகதா³ கௌதுகாவிஷ்டா பை⁴ரவம் பூ⁴தஸேவிதம் | பை⁴ரவீ பரிபப்ரச்ச² ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதா || 1 || ஶ்ரீபை⁴ரவ்யுவாச | ப⁴க³வன்ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ பூ⁴தவாத்ஸல்யபா⁴வன | அஹம் து வேத்துமிச்சா²மி ஸர்வபூ⁴தோபகாரம் || 2 ||...

Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீ பை⁴ரவ்யுவாச – ப⁴க³வன் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி மாதங்க்³யாஶ்ஶதனாமகம் | யத்³கு³ஹ்யம் ஸர்வதந்த்ரேஷு ந கேனாபி ப்ரகாஶிதம் || 1 || ஶ்ரீ பை⁴ரவ உவாச – ஶ்ருணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யகம் |...

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் மஹாமத்தமாதங்கி³ன்யை நம꞉ | ஓம் ஸித்³தி⁴ரூபாயை நம꞉ | ஓம் யோகி³ன்யை நம꞉ | ஓம் ப⁴த்³ரகாள்யை நம꞉ | ஓம் ரமாயை நம꞉ | ஓம் ப⁴வான்யை நம꞉ |...

Kamala Stotram – கமலா ஸ்தோத்ரம்

ஓங்காரரூபிணீ தே³வி விஶுத்³த⁴ஸத்த்வரூபிணீ || தே³வானாம் ஜனநீ த்வம் ஹி ப்ரஸன்னா ப⁴வ ஸுந்த³ரி || 1 || தன்மாத்ரஞ்சைவ பூ⁴தானி தவ வக்ஷஸ்த²லம் ஸ்ம்ருதம் | த்வமேவ வேத³க³ம்யா து ப்ரஸன்னா...

Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ கமலா அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீ ஶிவ உவாச – ஶதமஷ்டோத்தரம் நாம்னாம் கமலாயா வரானநே | ப்ரவக்ஷ்யாம்யதிகு³ஹ்யம் ஹி ந கதா³பி ப்ரகாஶயேத் || 1 || ஓம் மஹாமாயா மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாவாணீ மஹேஶ்வரீ | மஹாதே³வீ மஹாராத்ரி-ர்மஹிஷாஸுரமர்தி³னீ...

Sri Kamala Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ கமலாஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் மஹாமாயாயை நம꞉ | ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம꞉ | ஓம் மஹாவாண்யை நம꞉ | ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம꞉ | ஓம் மஹாதே³வ்யை நம꞉ | ஓம் மஹாராத்ர்யை நம꞉ |...

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ப³க³ளாஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ப³க³ளாயை நம꞉ | ஓம் விஷ்ணுவனிதாயை நம꞉ | ஓம் விஷ்ணுஶங்கரபா⁴மின்யை நம꞉ | ஓம் ப³ஹுளாயை நம꞉ | ஓம் தே³வமாத்ரே நம꞉ | ஓம் மஹாவிஷ்ணுப்ரஸ்வை நம꞉ |...

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ப³க³லாமுகீ² அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

நாரத³ உவாச | ப⁴க³வன் தே³வதே³வேஶ ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திலயேஶ்வர | ஶதமஷ்டோத்தரம் நாம்னாம் ப³க³ளாயா வதா³து⁴னா || 1 || ஶ்ரீ ப⁴க³வானுவாச | ஶ்ருணு வத்ஸ ப்ரவக்ஷ்யாமி நாம்னாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் | பீதாம்ப³ர்யா...

Sri Bagalamukhi Hrudayam – ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² ஹ்ருத³யம்

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ²ஹ்ருத³யமாலாமந்த்ரஸ்ய நாரத³ருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉  ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ² தே³வதா ஹ்லீம் பீ³ஜம்  க்லீம் ஶக்தி꞉  ஐம் கீலகம் ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ || அத² ந்யாஸ꞉ | ஓம்...

Sri Bagalamukhi Stotram 2 – ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² ஸ்தோத்ரம் 2

அஸ்ய ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ²மஹாமந்த்ரஸ்ய – நாரதோ³ ப⁴க³வான் ருஷி꞉ – அதிஜக³தீச²ந்த³꞉ – ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² தே³வதா – லாம் பீ³ஜம் இம் ஶக்தி꞉ – லம் கீலகம்-மம தூ³ரஸ்தா²னாம் ஸமீபஸ்தா²னாம் க³தி மதி...

Sri Bagalamukhi Stotram 1 – ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² ஸ்தோத்ரம் 1

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீப³க³ளாமுகீ²ஸ்தோத்ரஸ்ய-நாரத³ருஷி꞉ ஶ்ரீ ப³க³ளாமுகீ² தே³வதா- மம ஸன்னிஹிதானாம் விரோதி⁴னாம் வாங்முக²-பத³பு³த்³தீ⁴னாம் ஸ்தம்ப⁴னார்தே² ஸ்தோத்ரபாடே² வினியோக³꞉ மத்⁴யேஸுதா⁴ப்³தி⁴ மணிமண்டப ரத்னவேதி³ ஸிம்ஹாஸனோபரிக³தாம் பரிபீதவர்ணாம் | பீதாம்ப³ராப⁴ரண மால்யவிபூ⁴ஷிதாங்கீ³ம் தே³வீம் ப⁴ஜாமி த்⁴ருதமுத்³க³ரவைரி...

Sri Dhumavati Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ தூ⁴மாவத்யஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் தூ⁴மாவத்யை நம꞉ | ஓம் தூ⁴ம்ரவர்ணாயை நம꞉ | ஓம் தூ⁴ம்ரபானபராயணாயை நம꞉ | ஓம் தூ⁴ம்ராக்ஷமதி²ன்யை நம꞉ | ஓம் த⁴ன்யாயை நம꞉ | ஓம் த⁴ன்யஸ்தா²னனிவாஸின்யை நம꞉ |...

error: Not allowed