Sri Kali Sahasrakshari – ஶ்ரீ காளீ ஸஹஸ்ராக்ஷரீ


ஓம் க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹூம் ஹூம் த³க்ஷிணே காளிகே க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஸ்வாஹா ஶுசிஜாயா மஹாபிஶாசிநீ து³ஷ்டசித்தநிவாரிணீ க்ரீம் காமேஶ்வரீ வீம் ஹம் வாராஹிகே ஹ்ரீம் மஹாமாயே க²ம் க²꞉ க்ரோதா⁴தி⁴பே ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்யை ஸர்வஹ்ருத³யரஞ்ஜநி வாக்³வாதி³நீவிதே⁴ த்ரிபுரே ஹஸ்ரிம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஹஸ்ரைம் ஓம் ஹ்ரீம் க்லீம் மே ஸ்வாஹா ஓம் ஓம் ஹ்ரீம் ஈம் ஸ்வாஹா த³க்ஷிண காளிகே க்ரீம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா க²ட்³க³முண்ட³த⁴ரே குருகுல்லே தாரே ஓம் ஹ்ரீம் நம꞉ ப⁴யோந்மாதி³நீ ப⁴யம் மம ஹந ஹந பச பச மத² மத² ப்²ரேம் விமோஹிநீ ஸர்வது³ஷ்டாந் மோஹய மோஹய ஹயக்³ரீவே ஸிம்ஹவாஹிநீ ஸிம்ஹஸ்தே² அஶ்வாருடே⁴ அஶ்வமுரிப வித்³ராவிணீ வித்³ராவய மம ஶத்ரூந் யே மாம் ஹிம்ஸிதுமுத்³யதாஸ்தாந் க்³ரஸ க்³ரஸ மஹாநீலே ப³லாகிநீ நீலபதாகே க்ரேம் க்ரீம் க்ரேம் காமே ஸங்க்ஷோபி⁴ணீ உச்சி²ஷ்டசாண்டா³லிகே ஸர்வஜக³த்³வஶமாநய வஶமாநய மாதங்கி³நீ உச்சி²ஷ்டசாண்டா³லிநீ மாதங்கி³நீ ஸர்வவஶங்கரீ நம꞉ ஸ்வாஹா விஸ்பா²ரிணீ கபாலத⁴ரே கோ⁴ரே கோ⁴ரநாதி³நீ பூ⁴ர ஶத்ரூந் விநாஶிநீ உந்மாதி³நீ ரோம் ரோம் ரோம் ரீம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஹ்ஸௌ꞉ ஸௌம் வத³ வத³ க்லீம் க்லீம் க்லீம் க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் கதி கதி ஸ்வாஹா காஹி காஹி காளிகே ஶம்ப³ரகா⁴திநீ காமேஶ்வரீ காமிகே ஹ்ரம் ஹ்ரம் க்ரீம் ஸ்வாஹா ஹ்ருத³யாஹயே ஓம் ஹ்ரீம் க்ரீம் மே ஸ்வாஹா ட²꞉ ட²꞉ ட²꞉ க்ரீம் ஹ்ரம் ஹ்ரீம் சாமுண்டே³ ஹ்ருத³யஜநாபி⁴ அஸூநவக்³ரஸ க்³ரஸ து³ஷ்டஜநாந் அமூந ஶங்கி²நீ க்ஷதஜசர்சிதஸ்தநே உந்நதஸ்தநே விஷ்டம்ப⁴காரிணி வித்³யாதி⁴கே ஶ்மஶாநவாஸிநீ கலய கலய விகலய விகலய காலக்³ராஹிகே ஸிம்ஹே த³க்ஷிணகாளிகே அநிருத்³த⁴யே ப்³ரூஹி ப்³ரூஹி ஜக³ச்சித்ரிரே சமத்காரிணி ஹம் காளிகே கராளிகே கோ⁴ரே கஹ கஹ தடா³கே³ தோயே க³ஹநே காநநே ஶத்ருபக்ஷே ஶரீரே மர்தி³நி பாஹி பாஹி அம்பி³கே துப்⁴யம் கல விகலாயை ப³லப்ரமத²நாயை யோக³மார்க³ க³ச்ச² க³ச்ச² நித³ர்ஶிகே, தே³ஹிநி, த³ர்ஶநம் தே³ஹி தே³ஹி மர்தி³நி மஹிஷமர்தி³ந்யை ஸ்வாஹா, ரிபூந் த³ர்ஶநே த³ர்ஶய த³ர்ஶய ஸிம்ஹபூரப்ரவேஶிநி வீரகாரிணி க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் ஹூம் ஹூம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ப²ட் ஸ்வாஹா ஶக்திரூபாயை ரோம் வா க³ணபாயை ரோம் ரோம் ரோம் வ்யாமோஹிநி யந்த்ரநிகே மஹாகாயாயை ப்ரகடவத³நாயை லோலஜிஹ்வாயை முண்ட³மாலிநி மஹாகாலரஸிகாயை நமோ நம꞉ ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரமேதி³ந்யை நமோ நம꞉ ஶத்ருவிக்³ரஹகலஹாந் த்ரிபுரபோ⁴கி³ந்யை விஷஜ்வாலாமாலிநீ தந்த்ரநிகே மேக⁴ப்ரபே⁴ ஶவாவதம்ஸே ஹம்ஸிகே காளி கபாலிநி குல்லே குருகுல்லே சைதந்யப்ரபே⁴ ப்ரஜ்ஞே து ஸாம்ராஜ்ஞி ஜ்ஞாந ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஜ்வாலாப்ரசண்ட³சண்டி³கேயம் ஶக்திமார்தண்ட³பை⁴ரவி விப்ரசித்திகே விரோதி⁴நி ஆகர்ணய ஆகர்ணய பிஶிதே பிஶிதப்ரியே நமோ நம꞉ க²꞉ க²꞉ க²꞉ மர்த³ய மர்த³ய ஶத்ரூந் ட²꞉ ட²꞉ ட²꞉ காளிகாயை நமோ நம꞉ ப்³ராஹ்ம்யை நமோ நம꞉ மாஹேஶ்வர்யை நமோ நம꞉ கௌமார்யை நமோ நம꞉ வைஷ்ணவ்யை நமோ நம꞉ வாராஹ்யை நமோ நம꞉ இந்த்³ராண்யை நமோ நம꞉ சாமுண்டா³யை நமோ நம꞉ அபராஜிதாயை நமோ நம꞉ நாரஸிம்ஹிகாயை நமோ நம꞉ காளி மஹாகாளிகே அநிருத்³த⁴கே ஸரஸ்வதி ப²ட் ஸ்வாஹா பாஹி பாஹி லலாடம் ப⁴ல்லாடநீ அஸ்த்ரீகலே ஜீவவஹே வாசம் ரக்ஷ ரக்ஷ பரவித்³யாம் க்ஷோப⁴ய க்ஷோப⁴ய ஆக்ருஷ்ய ஆக்ருஷ்ய கட கட மஹாமோஹிநிகே சீரஸித்³தி⁴கே க்ருஷ்ணருபிணீ அஞ்ஜநஸித்³தி⁴கே ஸ்தம்பி⁴நி மோஹிநி மோக்ஷமார்கா³நி த³ர்ஶய த³ர்ஶய ஸ்வாஹா ॥

இதி ஶ்ரீ காளீ ஸஹஸ்ராக்ஷரீ ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed