Author: Stotra Nidhi

Sri Veerabhadra Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வீரப⁴த்³ராஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் வீரப⁴த்³ராய நம꞉ । ஓம் மஹாஶூராய நம꞉ । ஓம் ரௌத்³ராய நம꞉ । ஓம் ருத்³ராவதாரகாய நம꞉ । ஓம் ஶ்யாமாங்கா³ய நம꞉ । ஓம் உக்³ரத³ம்ஷ்ட்ராய நம꞉ ।...

Sri Ganesha Tapini Upanishad – க³ணேஶதாபிந்யுபநிஷத்

॥ அத² க³ணேஶபூர்வதாபிந்யுபநிஷத் ॥ க³ணேஶம் ப்ரமதா²தீ⁴ஶம் நிர்கு³ணம் ஸகு³ணம் விபு⁴ம் । யோகி³நோ யத்பத³ம் யாந்தி தம் கௌ³ரீநந்த³நம் ப⁴ஜே ॥ ஓம் நமோ வரதா³ய விக்⁴நஹர்த்ரே ॥ அதா²தோ ப்³ரஹ்மோபநிஷத³ம்...

Sri Lakshmi Narayana Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீநாராயணாஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீர்விஷ்ணு꞉ கமலா ஶார்ங்கீ³ லக்ஷ்மீர்வைகுண்ட²நாயக꞉ । பத்³மாலயா சதுர்பா³ஹு꞉ க்ஷீராப்³தி⁴தநயா(அ)ச்யுத꞉ ॥ 1 ॥ இந்தி³ரா புண்ட³ரீகாக்ஷா ரமா க³ருட³வாஹந꞉ । பா⁴ர்க³வீ ஶேஷபர்யங்கோ விஶாலாக்ஷீ ஜநார்த³ந꞉ ॥ 2 ॥ ஸ்வர்ணாங்கீ³...

Akhilandeshwari Stotram – அகி²லாண்டே³ஶ்வரீ ஸ்தோத்ரம்

ஓம்காரார்ணவமத்⁴யகே³ த்ரிபத²கே³ ஓம்காரபீ³ஜாத்மிகே ஓம்காரேண ஸுக²ப்ரதே³ ஶுப⁴கரே ஓம்காரபி³ந்து³ப்ரியே । ஓம்காரே ஜக³த³ம்பி³கே ஶஶிகலே ஓம்காரபீட²ஸ்தி²தே தா³ஸோ(அ)ஹம் தவ பாத³பத்³மயுக³ளம் வந்தே³(அ)கி²லாண்டே³ஶ்வரி ॥ 1 ॥ ஹ்ரீம்காரார்ணவவர்ணமத்⁴யநிலயே ஹ்ரீம்காரவர்ணாத்மிகே । ஹ்ரீம்காராப்³தி⁴ஸுசாருசாந்த்³ரகத⁴ரே ஹ்ரீம்காரநாத³ப்ரியே...

Chatushashti (64) Yogini Nama Stotram – சது꞉ஷஷ்டி யோகி³நீ நாம ஸ்தோத்ரம்

க³ஜாஸ்யா ஸிம்ஹவக்த்ரா ச க்³ருத்⁴ராஸ்யா காகதுண்டி³கா । உஷ்ட்ராஸ்யா(அ)ஶ்வக²ரக்³ரீவா வாராஹாஸ்யா ஶிவாநநா ॥ 1 ॥ உலூகாக்ஷீ கோ⁴ரரவா மாயூரீ ஶரபா⁴நநா । கோடராக்ஷீ சாஷ்டவக்த்ரா குப்³ஜா ச விகடாநநா ॥ 2...

Devi Narayaniyam Dasakam 41 – ஏகசத்வாரிம்ஶ த³ஶகம் (41) – ப்ரணாமம்

தே³வி த்வதா³வாஸ்யமித³ம் ந கிஞ்சி- -த்³வஸ்து த்வத³ந்யத்³ப³ஹுதே⁴வ பா⁴ஸி । தே³வாஸுராஸ்ருக்பநராதி³ரூபா விஶ்வாத்மிகே தே ஸததம் நமோ(அ)ஸ்து ॥ 41-1 ॥ ந ஜந்ம தே கர்ம ச தே³வி லோக- -க்ஷேமாய...

Devi Narayaniyam Dasakam 40 – சத்வாரிம்ஶ த³ஶகம் (40) – ப்ரார்த²நா

ஆத்³யேதி வித்³யேதி ச கத்²யதே யா யா சோத³யேத்³பு³த்³தி⁴முபாஸகஸ்ய । த்⁴யாயாமி தாமேவ ஸதா³(அ)பி ஸர்வ- -சைதந்யரூபாம் ப⁴வமோசநீம் த்வாம் ॥ 40-1 ॥ ப்ரதிஷ்டி²தா(அ)ந்த꞉கரணே(அ)ஸ்து வாங்மே வதா³மி ஸத்யம் ந வதா³ம்யஸத்யம்...

Devi Narayaniyam Dasakam 39 – ஏகோநசத்வாரிம்ஶ த³ஶகம் (39) – மணித்³வீபநிவாஸிநீ

ஸுதா⁴ஸமுத்³ரோ ஜக³தாம் த்ரயாணாம் ச²த்ரீப⁴வந் மஞ்ஜுதரங்க³பே²ந꞉ । ஸவாலுகாஶங்க²விசித்ரரத்ந꞉ ஸதாரகவ்யோமஸமோ விபா⁴தி ॥ 39-1 ॥ தந்மத்⁴யதே³ஶே விமலம் மணித்³வீ- -பாக்²யாம் பத³ம் தே³வி விராஜதே தே । யது³ச்யதே ஸம்ஸ்ருதிநாஶகாரி ஸர்வோத்தரம்...

Devi Narayaniyam Dasakam 38 – அஷ்டாத்ரிம்ஶ த³ஶகம் (38) – சித்தஶுத்³தி⁴ப்ராதா⁴ந்யம்

அந்தர்முகோ² ய꞉ ஸ்வஶுபே⁴ச்ச²யைவ ஸ்வயம் விமர்ஶேந மநோமலாநி । த்³ருஷ்ட்வா ஶமாத்³யைர்து⁴நுதே ஸமூலம் ஸ பா⁴க்³யவாந்தே³வி தவ ப்ரியஶ்ச ॥ 38-1 ॥ ந வேத³ஶாஸ்த்ராத்⁴யயநேந தீர்த²- -ஸம்ஸேவயா தா³நதபோவ்ரதைர்வா । ஶுத்³தி⁴ம்...

Devi Narayaniyam Dasakam 37 – ஸப்தத்ரிம்ஶ த³ஶகம் (37)- விஷ்ணுமஹத்த்வம்

புரா ஹரிஸ்த்வாம் கில ஸாத்த்விகேந ப்ரஸாத³யாமாஸ மகே²ந தே³வி । ஸுரேஷு தம் ஶ்ரேஷ்ட²தமம் சகர்த² ஸ தேந ஸர்வத்ர ப³பூ⁴வ பூஜ்ய꞉ ॥ 37-1 ॥ அத⁴ர்மவ்ருத்³தி⁴ஶ்ச யதா³ த்ரிலோகே த⁴ர்மக்ஷயஶ்சாபி...

Devi Narayaniyam Dasakam 36 – ஷட்த்ரிம்ஶ த³ஶகம் (36) – மூலப்ரக்ருதிமஹிமா

த்வமேவ மூலப்ரக்ருதிஸ்த்வமாத்மா த்வமஸ்யரூபா ப³ஹுரூபிணீ ச । து³ர்கா³ ச ராதா⁴ கமலா ச ஸாவி- -த்ர்யாக்²யா ஸரஸ்வத்யபி ச த்வமேவ ॥ 36-1 ॥ து³ர்கா³ ஜக³த்³து³ர்க³திநாஶிநீ த்வம் ஶ்ரீக்ருஷ்ணலீலாரஸிகா(அ)ஸி ராதா⁴...

Devi Narayaniyam Dasakam 35 – பஞ்சத்ரிம்ஶ த³ஶகம் (35) – அநுக்³ரஹவைசித்ர்யம்

பா⁴க்³யோத³யே த்ரீணி ப⁴வந்தி நூநம் மநுஷ்யதா ஸஜ்ஜநஸங்க³மஶ்ச । த்வதீ³யமாஹாத்ம்யகதா²ஶ்ருதிஶ்ச யத꞉ புமாம்ஸ்த்வத்பத³ப⁴க்திமேதி ॥ 35-1 ॥ தத꞉ ப்ரஸீத³ஸ்யகி²லார்த²காமாந் ப⁴க்தஸ்ய யச்ச²ஸ்யப⁴யம் ச மாத꞉ । க்ஷமாம் க்ருதாக³ஸ்ஸு கரோஷி சார்யோ-...

Devi Narayaniyam Dasakam 34 – சதுஸ்த்ரிம்ஶ த³ஶகம் (34) – கௌ³தமஶாபம்

ஸ்வர்வாஸிபி⁴ர்கௌ³தமகீர்திருச்சை- -ர்கீ³தா ஸபா⁴ஸு த்ரித³ஶை꞉ ஸதே³தி । ஆகர்ண்ய தே³வர்ஷிமுகா²த்க்ருதக்⁴நா த்³விஜா ப³பூ⁴வு꞉ கில ஸேர்ஷ்யசித்தா꞉ ॥ 34-1 ॥ தைர்மாயயா(ஆ)ஸந்நம்ருதி꞉ க்ருதா கௌ³꞉ ஸா ப்ரேஷிதா கௌ³தமஹோமஶாலாம் । அகா³ந்முநேர்ஜுஹ்வத ஏவ...

Devi Narayaniyam Dasakam 33 – த்ரயஸ்த்ரிம்ஶ த³ஶகம் (33) – கௌ³தம கதா²

ஶக்ர꞉ புரா ஜீவக³ணஸ்ய கர்ம- -தோ³ஷாத்ஸமா꞉ பஞ்சத³ஶ க்ஷமாயாம் । வ்ருஷ்டிம் ந சக்ரே த⁴ரணீ ச ஶுஷ்க- -வாபீதடாகா³தி³ஜலாஶயா(ஆ)ஸீத் ॥ 33-1 ॥ ஸஸ்யாநி ஶுஷ்காணி க²கா³ந் ம்ருகா³ம்ஶ்ச பு⁴க்த்வா(அ)ப்யத்ருப்தா꞉ க்ஷுத⁴யா...

Devi Narayaniyam Dasakam 32 – த்³வாத்ரிம்ஶ த³ஶகம் (32) – யக்ஷ கதா²

புரா ஸுரா வர்ஷஶதம் ரணேஷு நிரந்தரேஷு த்வத³நுக்³ரஹேண । விஜித்ய தை³த்யாந் ஜநநீமபி த்வாம் விஸ்ம்ருத்ய த்³ருப்தா நிதராம் ப³பூ⁴வு꞉ ॥ 32-1 ॥ மயைவ தை³த்யா ப³லவத்தரேண ஹதா ந சாந்யைரிதி...

Devi Narayaniyam Dasakam 31 – ஏகத்ரிம்ஶ த³ஶகம் (31) – ப்⁴ராமர்யவதாரம்

கஶ்சித்புரா மந்த்ரமுதீ³ர்ய கா³ய- -த்ரீதி ப்ரஸித்³த⁴ம் தி³திஜோ(அ)ருணாக்²ய꞉ । சிராய க்ருத்வா தப ஆத்மயோநே꞉ ப்ரஸாதி³தாதா³ப வராநபூர்வாந் ॥ 31-1 ॥ ஸ்த்ரீபும்பி⁴ரஸ்த்ரைஶ்ச ரணே த்³விபாதை³- -ஶ்சதுஷ்பதை³ஶ்சாப்யுப⁴யாத்மகைஶ்ச । அவத்⁴யதாம் தே³வபராஜயம் ச...

Devi Narayaniyam Dasakam 30 – த்ரிம்ஶ த³ஶகம் (30) – ஶ்ரீபார்வத்யவதாரம்

ஸமாதி⁴மக்³நே கி³ரிஶே விரிஞ்சா- -த்தப꞉ப்ரஸந்நாத்கில தாரகாக்²ய꞉ । தை³த்யோ வரம் ப்ராப்ய விஜித்ய தே³வாந் ஸபா³ந்த⁴வ꞉ ஸ்வர்க³ஸுகா²ந்யபு⁴ங்க்த ॥ 1 ॥ வரை꞉ ஸ ப⁴ர்கௌ³ரஸபுத்ரமாத்ர- -வத்⁴யத்வமாப்தோ(அ)ஸ்ய ச பத்ந்யபா⁴வாத் । ஸர்வாதி⁴பத்யம்...

Devi Narayaniyam Dasakam 29 – ஏகோநத்ரிம்ஶ த³ஶகம் (29) – தே³வீபீடோ²த்பத்தி꞉

அதை²கதா³(அ)த்³ருஶ்யத த³க்ஷகே³ஹே ஶாக்தம் மஹஸ்தச்ச ப³பூ⁴வ பா³லா । விஜ்ஞாய தே ஶக்திமிமாம் ஜக³த்ஸு ஸர்வே(அ)பி ஹ்ருஷ்டா அப⁴வத் க்ஷணஶ்ச ॥ 29-1 ॥ த³க்ஷ꞉ ஸ்வகே³ஹாபதிதாம் சகார நாம்நா ஸதீம் போஷயதி...

Devi Narayaniyam Dasakam 28 – அஷ்டாவிம்ஶ த³ஶகம் (28) – ஶக்த்யவமாநதோ³ஷம்

ஹாலாஹலாக்²யாநஸுராந் புரா து நிஜக்⁴நதுர்விஷ்ணுஹரௌ ரணாந்தே । ஸ்வேநைவ வீர்யேண ஜயோ(அ)யமேவம் தௌ மோஹிதௌ த³ர்பமவாபதுஶ்ச ॥ 28-1 ॥ ததோ விதி⁴ஸ்தௌ தருவத்³விசேஷ்டௌ தேஜோவிஹீநாவபி⁴வீக்ஷ்ய பீ⁴த꞉ । நிமீலிதாக்ஷ꞉ ஸகலம் விசிந்த்ய...

Devi Narayaniyam Dasakam 27 – ஸப்தவிம்ஶ த³ஶகம் (27) – ஶதாக்ஷ்யவதாரம்

தை³த்ய꞉ புரா கஶ்சந து³ர்க³மாக்²ய꞉ ப்ரஸாதி³தாத்பத்³மப⁴வாத்தபோபி⁴꞉ । அவைதி³கம் வைதி³கமப்யக்³ருஹ்ணா- -ந்மந்த்ரம் ஸமஸ்தம் தி³விஷஜ்ஜயைஷீ ॥ 27-1 ॥ வேதே³ க்³ருஹீதே தி³திஜேந விப்ரா꞉ ஶ்ருதிஸ்தி²ரா விஸ்ம்ருதவேத³மந்த்ரா꞉ । ஸாந்த்⁴யாநி கர்மாண்யபி நைவ...

Devi Narayaniyam Dasakam 26 – ஷட்³விம்ஶ த³ஶகம் (26) – ஸுரத² கதா²

ராஜா புரா(ஆ)ஸித் ஸுரதா²பி⁴தா⁴ந꞉ ஸ்வாரோசிஷே சைத்ரகுலாவதம்ஸ꞉ । மந்வந்தரே ஸத்யரதோ வதா³ந்ய꞉ ஸம்யக்ப்ரஜாபாலநமாத்ரநிஷ்ட²꞉ ॥ 26-1 ॥ வீரோ(அ)பி தை³வாத்ஸமரே ஸ கோலா- -வித்⁴வம்ஸிபி⁴꞉ ஶத்ருப³லைர்ஜித꞉ ஸந் । த்யக்த்வா ஸ்வராஜ்யம் வநமேத்ய...

Devi Narayaniyam Dasakam 25 – பஞ்சவிம்ஶ த³ஶகம் (25) – மஹாஸரஸ்வத்யவதாரம்-ஸும்பா⁴தி³வத⁴ம்

அதா²மரா꞉ ஶத்ருவிநாஶத்ருப்தா- -ஶ்சிராய ப⁴க்த்யா ப⁴வதீம் ப⁴ஜந்த꞉ । மந்தீ³ப⁴வத்³ப⁴க்திஹ்ருத³꞉ க்ரமேண புநஶ்ச தை³த்யாபி⁴ப⁴வம் ஸமீயு꞉ ॥ 25-1 ॥ ஸும்போ⁴ நிஸும்ப⁴ஶ்ச ஸஹோத³ரௌ ஸ்வை꞉ ப்ரஸாதி³தாத்பத்³மப⁴வாத்தபோபி⁴꞉ । ஸ்த்ரீமாத்ரவத்⁴யத்வமவாப்ய தே³வாந் ஜித்வா...

Devi Narayaniyam Dasakam 24 – சதுர்விம்ஶ த³ஶகம் (24) – மஹிஷாஸுரவத⁴ம்-தே³வீஸ்துதி꞉

தே³வி த்வயா பா³ஷ்களது³ர்முகா²தி³- -தை³த்யேஷு வீரேஷு ரணே ஹதேஷு । ஸத்³வாக்யதஸ்த்வாமநுநேதுகாமோ மோக⁴ப்ரயத்நோ மஹிஷஶ்சுகோப ॥ 24-1 ॥ த்வாம் காமரூப꞉ கு²ரபுச்ச²ஶ்ருங்கை³- -ர்நாநாஸ்த்ரஶஸ்த்ரைஶ்ச ப்⁴ருஶம் ப்ரஹர்தா । க³ர்ஜந்விநிந்த³ந்ப்ரஹஸந்த⁴ரித்ரீம் ப்ரகம்பயம்ஶ்சாஸுரராட்³யுயோத⁴ ॥...

Devi Narayaniyam Dasakam 23 – த்ரயோவிம்ஶ த³ஶகம் (23) – மஹாலக்ஷ்ம்யவதாரம்

ரம்ப⁴ஸ்ய புத்ரோ மஹிஷாஸுர꞉ ப்ராக் தீவ்ரைஸ்தபோபி⁴ர்த்³ருஹிணாத்ப்ரஸந்நாத் । அவத்⁴யதாம் பும்பி⁴ரவாப்ய த்⁴ருஷ்டோ ந மே ம்ருதி꞉ ஸ்யாதி³தி ச வ்யசிந்தீத் ॥ 23-1 ॥ ஸ சிக்ஷுராத்³யைரஸுரை꞉ ஸமேத꞉ ஶக்ராதி³தே³வாந்யுதி⁴ பத்³மஜம் ச...

error: Not allowed