Category: Durga Saptasati – துர்கா ஸப்தஸதீ

Durga Saptashati Moorthi Rahasyam – மூர்தி ரஹஸ்யம்

ருஷிருவாச । ஓம் நந்தா³ ப⁴க³வதீ நாம யா ப⁴விஷ்யதி நந்த³ஜா । ஸ்துதா ஸா பூஜிதா ப⁴க்த்யா வஶீகுர்யாஜ்ஜக³த்த்ரயம் ॥ 1 ॥ கநகோத்தமகாந்தி꞉ ஸா ஸுகாந்திகநகாம்ப³ரா । தே³வீ கநகவர்ணாபா⁴...

Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam – வைக்ருதிக ரஹஸ்யம்

ருஷிருவாச । ஓம் த்ரிகு³ணா தாமஸீ தே³வீ ஸாத்த்விகீ யா த்ரிதோ⁴தி³தா । ஸா ஶர்வா சண்டி³கா து³ர்கா³ ப⁴த்³ரா ப⁴க³வதீர்யதே ॥ 1 ॥ யோக³நித்³ரா ஹரேருக்தா மஹாகாலீ தமோகு³ணா ।...

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam – ப்ராதா⁴நிக ரஹஸ்யம்

அஸ்ய ஶ்ரீ ஸப்தஶதீரஹஸ்யத்ரயஸ்ய நாராயண ருஷி꞉ அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ மஹாகாலீமஹாலக்ஷ்மீமஹாஸரஸ்வத்யோ தே³வதா யதோ²க்தப²லாவாப்த்யர்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ । ராஜோவாச । ப⁴க³வந்நவதாரா மே சண்டி³காயாஸ்த்வயோதி³தா꞉ । ஏதேஷாம் ப்ரக்ருதிம் ப்³ரஹ்மந் ப்ரதா⁴நம் வக்துமர்ஹஸி ॥...

Durga Saptasati – Aparadha Kshamapana Stotram – அபராத⁴ க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்

ஓம் அபராத⁴ஶதம் க்ருத்வா ஜக³த³ம்பே³தி சோச்சரேத் | யாம் க³திம் ஸமவாப்னோதி ந தாம் ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ஸுரா꞉ || 1 || ஸாபராதோ⁴(அ)ஸ்மி ஶரணம் ப்ராப்தஸ்த்வாம் ஜக³த³ம்பி³கே | இதா³னீமனுகம்ப்யோ(அ)ஹம் யதே²ச்ச²ஸி ததா²...

Durga Saptasati Chapter 13 – Suratha vaisya vara pradanam – த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ஸுரத²வைஶ்ய வரப்ரதா³னம்)

ஓம் ருஷிருவாச ॥ 1 ॥ ஏதத்தே கதி²தம் பூ⁴ப தே³வீமாஹாத்ம்யமுத்தமம் । ஏவம் ப்ரபா⁴வா ஸா தே³வீ யயேத³ம் தா⁴ர்யதே ஜக³த் ॥ 2 ॥ வித்³யா ததை²வ க்ரியதே ப⁴க³வத்³விஷ்ணுமாயயா...

Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati vakyam – த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ப⁴க³வதீ வாக்யம்)

ஓம் தே³வ்யுவாச ॥ 1 ॥ ஏபி⁴꞉ ஸ்தவைஶ்ச மாம் நித்யம் ஸ்தோஷ்யதே ய꞉ ஸமாஹித꞉ । தஸ்யாஹம் ஸகலாம் பா³தா⁴ம் நாஶயிஷ்யாம்யஸம்ஶயம் ॥ 2 ॥ மது⁴கைடப⁴நாஶம் ச மஹிஷாஸுரகா⁴தநம் ।...

Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani stuthi – ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ (நாராயணீஸ்துதி)

ஓம் ருஷிருவாச ॥ 1 ॥ தே³வ்யா ஹதே தத்ர மஹாஸுரேந்த்³ரே ஸேந்த்³ரா꞉ ஸுரா வஹ்நிபுரோக³மாஸ்தாம் । காத்யாயநீம் துஷ்டுவுரிஷ்டலாபா⁴- -த்³விகாஶிவக்த்ராப்³ஜவிகாஶிதாஶா꞉ ॥ 2 ॥ தே³வி ப்ரபந்நார்திஹரே ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ மாதர்ஜக³தோ(அ)கி²லஸ்ய...

Durga Saptasati chapter 10 – Shumbha vadha – த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ஶும்ப⁴வத⁴)

ஓம் ருஷிருவாச ॥ 1 ॥ நிஶும்ப⁴ம் நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ப்⁴ராதரம் ப்ராணஸம்மிதம் । ஹந்யமாநம் ப³லம் சைவ ஶும்ப⁴꞉ க்ருத்³தோ⁴(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ ॥ 2 ॥ ப³லாவலேபது³ஷ்டே த்வம் மா து³ர்கே³ க³ர்வமாவஹ...

Durga Saptasati Chapter 9 Nishumbha vadha – நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (நிஶும்ப⁴வத⁴)

ஓம் ராஜோவாச ॥ 1 ॥ விசித்ரமித³மாக்²யாதம் ப⁴க³வந் ப⁴வதா மம । தே³வ்யாஶ்சரிதமாஹாத்ம்யம் ரக்தபீ³ஜவதா⁴ஶ்ரிதம் ॥ 2 ॥ பூ⁴யஶ்சேச்சா²ம்யஹம் ஶ்ரோதும் ரக்தபீ³ஜே நிபாதிதே । சகார ஶும்போ⁴ யத்கர்ம நிஶும்ப⁴ஶ்சாதிகோபந꞉...

Durga Saptasati Chapter 8 – Raktabeeja vadha – அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ரக்தபீ³ஜவத⁴)

ஓம் ருஷிருவாச ॥ 1 ॥ சண்டே³ ச நிஹதே தை³த்யே முண்டே³ ச விநிபாதிதே । ப³ஹுலேஷு ச ஸைந்யேஷு க்ஷயிதேஷ்வஸுரேஶ்வர꞉ ॥ 2 ॥ தத꞉ கோபபராதீ⁴நசேதா꞉ ஶும்ப⁴꞉ ப்ரதாபவாந்...

error: Not allowed