Durga Saptasati Chapter 8 – Raktabeeja vadha – அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (ரக்தபீ³ஜவத⁴)


॥ ஓம் ॥

ருஷிருவாச ॥ 1 ॥

சண்டே³ ச நிஹதே தை³த்யே முண்டே³ ச விநிபாதிதே ।
ப³ஹுளேஷு ச ஸைந்யேஷு க்ஷயிதேஷ்வஸுரேஶ்வர꞉ ॥ 2 ॥

தத꞉ கோபபராதீ⁴நசேதா꞉ ஶும்ப⁴꞉ ப்ரதாபவான் ।
உத்³யோக³ம் ஸர்வஸைந்யாநாம் தை³த்யாநாமாதி³தே³ஶ ஹ ॥ 3 ॥

அத்³ய ஸர்வப³லைர்தை³த்யா꞉ ஷட³ஶீதிருதா³யுதா⁴꞉ ।
கம்பூ³நாம் சதுரஶீதிர்நிர்யாந்து ஸ்வப³லைர்வ்ருதா꞉ ॥ 4 ॥

கோடிவீர்யாணி பஞ்சாஶத³ஸுராணாம் குலாநி வை ।
ஶதம் குலாநி தௌ⁴ம்ராணாம் நிர்க³ச்ச²ந்து மமாஜ்ஞயா ॥ 5 ॥

காலகா தௌ³ர்ஹ்ருதா³ மௌர்யா꞉ காலகேயாஸ்ததா²ஸுரா꞉ ।
யுத்³தா⁴ய ஸஜ்ஜா நிர்யாந்து ஆஜ்ஞயா த்வரிதா மம ॥ 6 ॥

இத்யாஜ்ஞாப்யாஸுரபதி꞉ ஶும்போ⁴ பை⁴ரவஶாஸந꞉ ।
நிர்ஜகா³ம மஹாஸைந்யஸஹஸ்ரைர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருத꞉ ॥ 7 ॥

ஆயாந்தம் சண்டி³கா த்³ருஷ்ட்வா தத் ஸைந்யமதிபீ⁴ஷணம் ।
ஜ்யாஸ்வநை꞉ பூரயாமாஸ த⁴ரணீக³க³நாந்தரம் ॥ 8 ॥

தத꞉ ஸிம்ஹோ மஹாநாத³மதீவ க்ருதவான் ந்ருப ।
க⁴ண்டாஸ்வநேந தாந்நாத³மம்பி³கா சோபப்³ரும்ஹயத் ॥ 9 ॥

த⁴நுர்ஜ்யாஸிம்ஹக⁴ண்டாநாம் நாதா³பூரிததி³ங்முகா² ।
நிநாதை³ர்பீ⁴ஷணை꞉ காளீ ஜிக்³யே விஸ்தாரிதாநநா ॥ 10 ॥

தம் நிநாத³முபஶ்ருத்ய தை³த்யஸைந்யைஶ்சதுர்தி³ஶம் ।
தே³வீ ஸிம்ஹஸ்ததா² காளீ ஸரோஷை꞉ பரிவாரிதா꞉ ॥ 11 ॥

ஏதஸ்மிந்நந்தரே பூ⁴ப விநாஶாய ஸுரத்³விஷாம் ।
ப⁴வாயாமரஸிம்ஹாநாமதிவீர்யப³லாந்விதா꞉ ॥ 12 ॥

ப்³ரஹ்மேஶகு³ஹவிஷ்ணூநாம் ததே²ந்த்³ரஸ்ய ச ஶக்தய꞉ ।
ஶரீரேப்⁴யோ விநிஷ்க்ரம்ய தத்³ரூபைஶ்சண்டி³காம் யயு꞉ ॥ 13 ॥

யஸ்ய தே³வஸ்ய யத்³ரூபம் யதா² பூ⁴ஷணவாஹநம் ।
தத்³வதே³வ ஹி தச்ச²க்திரஸுரான் யோத்³து⁴மாயயௌ ॥ 14 ॥

ஹம்ஸயுக்தவிமாநாக்³ரே ஸாக்ஷஸூத்ரகமண்ட³லு꞉ ।
ஆயாதா ப்³ரஹ்மண꞉ ஶக்திர்ப்³ரஹ்மாணீத்யபி⁴தீ⁴யதே ॥ 15 ॥

மாஹேஶ்வரீ வ்ருஷாரூடா⁴ த்ரிஶூலவரதா⁴ரிணீ ।
மஹாஹிவலயா ப்ராப்தா சந்த்³ரரேகா²விபூ⁴ஷணா ॥ 16 ॥

கௌமாரீ ஶக்திஹஸ்தா ச மயூரவரவாஹநா ।
யோத்³து⁴மப்⁴யாயயௌ தை³த்யாநம்பி³கா கு³ஹரூபிணீ ॥ 17 ॥

ததை²வ வைஷ்ணவீ ஶக்திர்க³ருடோ³பரி ஸம்ஸ்தி²தா ।
ஶங்க²சக்ரக³தா³ஶார்ங்க³க²ட்³க³ஹஸ்தாப்⁴யுபாயயௌ ॥ 18 ॥

யஜ்ஞவாராஹமதுலம் ரூபம் யா பி³ப்⁴ரதோ ஹரே꞉ ।
ஶக்தி꞉ ஸாப்யாயயௌ தத்ர வாராஹீம் பி³ப்⁴ரதீ தநும் ॥ 19 ॥

நாரஸிம்ஹீ ந்ருஸிம்ஹஸ்ய பி³ப்⁴ரதீ ஸத்³ருஶம் வபு꞉ ।
ப்ராப்தா தத்ர ஸடாக்ஷேபக்ஷிப்தநக்ஷத்ரஸம்ஹதி꞉ ॥ 20 ॥

வஜ்ரஹஸ்தா ததை²வைந்த்³ரீ க³ஜராஜோபரி ஸ்தி²தா ।
ப்ராப்தா ஸஹஸ்ரநயநா யதா² ஶக்ரஸ்ததை²வ ஸா ॥ 21 ॥

தத꞉ பரிவ்ருதஸ்தாபி⁴ரீஶாநோ தே³வஶக்திபி⁴꞉ ।
ஹந்யந்தாமஸுரா꞉ ஶீக்⁴ரம் மம ப்ரீத்யா(ஆ)ஹ சண்டி³காம் ॥ 22 ॥

ததோ தே³வீஶரீராத்து விநிஷ்க்ராந்தாதிபீ⁴ஷணா ।
சண்டி³காஶக்திரத்யுக்³ரா ஶிவாஶதநிநாதி³நீ ॥ 23 ॥

ஸா சாஹ தூ⁴ம்ரஜடிலமீஶாநமபராஜிதா ।
தூ³த த்வம் க³ச்ச² ப⁴க³வன் பார்ஶ்வம் ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ ॥ 24 ॥

ப்³ரூஹி ஶும்ப⁴ம் நிஶும்ப⁴ம் ச தா³நவாவதிக³ர்விதௌ ।
யே சாந்யே தா³நவாஸ்தத்ர யுத்³தா⁴ய ஸமுபஸ்தி²தா꞉ ॥ 25 ॥

த்ரைலோக்யமிந்த்³ரோ லப⁴தாம் தே³வா꞉ ஸந்து ஹவிர்பு⁴ஜ꞉ ।
யூயம் ப்ரயாத பாதாலம் யதி³ ஜீவிதுமிச்ச²த² ॥ 26 ॥

ப³லாவளேபாத³த² சேத்³ப⁴வந்தோ யுத்³த⁴காங்க்ஷிண꞉ ।
ததா³க³ச்ச²த த்ருப்யந்து மச்சி²வா꞉ பிஶிதேந வ꞉ ॥ 27 ॥

யதோ நியுக்தோ தௌ³த்யேந தயா தே³வ்யா ஶிவ꞉ ஸ்வயம் ।
ஶிவதூ³தீதி லோகே(அ)ஸ்மிம்ஸ்தத꞉ ஸா க்²யாதிமாக³தா ॥ 28 ॥

தே(அ)பி ஶ்ருத்வா வசோ தே³வ்யா꞉ ஶர்வாக்²யாதம் மஹாஸுரா꞉ ।
அமர்ஷாபூரிதா ஜக்³முர்யத்ர காத்யாயநீ ஸ்தி²தா ॥ 29 ॥

தத꞉ ப்ரத²மமேவாக்³ரே ஶரஶக்த்ய்ருஷ்டிவ்ருஷ்டிபி⁴꞉ ।
வவர்ஷுருத்³த⁴தாமர்ஷாஸ்தாம் தே³வீமமராரய꞉ ॥ 30 ॥

ஸா ச தான் ப்ரஹிதான் பா³ணாஞ்சூ²லஶக்திபரஶ்வதா⁴ன் ।
சிச்சே²த³ லீலயா(ஆ)த்⁴மாதத⁴நுர்முக்தைர்மஹேஷுபி⁴꞉ ॥ 31 ॥

தஸ்யாக்³ரதஸ்ததா² காளீ ஶூலபாதவிதா³ரிதான் ।
க²ட்வாங்க³போதி²தாம்ஶ்சாரீன் குர்வதீ வ்யசரத்ததா³ ॥ 32 ॥

கமண்ட³லுஜலாக்ஷேபஹதவீர்யான் ஹதௌஜஸ꞉ ।
ப்³ரஹ்மாணீ சாகரோச்ச²த்ரூன் யேந யேந ஸ்ம தா⁴வதி ॥ 33 ॥

மாஹேஶ்வரீ த்ரிஶூலேந ததா² சக்ரேண வைஷ்ணவீ ।
தை³த்யாஞ்ஜகா⁴ந கௌமாரீ ததா² ஶக்த்யாதிகோபநா ॥ 34 ॥

ஐந்த்³ரீகுலிஶபாதேந ஶதஶோ தை³த்யதா³நவா꞉ ।
பேதுர்விதா³ரிதா꞉ ப்ருத்²வ்யாம் ருதி⁴ரௌக⁴ப்ரவர்ஷிண꞉ ॥ 35 ॥

துண்ட³ப்ரஹாரவித்⁴வஸ்தா த³ம்ஷ்ட்ராக்³ரக்ஷதவக்ஷஸ꞉ ।
வாராஹமூர்த்யா ந்யபதம்ஶ்சக்ரேண ச விதா³ரிதா꞉ ॥ 36 ॥

நகை²ர்விதா³ரிதாம்ஶ்சாந்யான் ப⁴க்ஷயந்தீ மஹாஸுரான் ।
நாரஸிம்ஹீ சசாராஜௌ நாதா³பூர்ணதி³க³ம்ப³ரா ॥ 37 ॥

சண்டா³ட்டஹாஸைரஸுரா꞉ ஶிவதூ³த்யபி⁴தூ³ஷிதா꞉ ।
பேது꞉ ப்ருதி²வ்யாம் பதிதாம்ஸ்தாம்ஶ்சகா²தா³த² ஸா ததா³ ॥ 38 ॥

இதி மாத்ருக³ணம் க்ருத்³த⁴ம் மர்த³யந்தம் மஹாஸுரான் ।
த்³ருஷ்ட்வா(அ)ப்⁴யுபாயைர்விவிதை⁴ர்நேஶுர்தே³வாரிஸைநிகா꞉ ॥ 39 ॥

பலாயநபரான் த்³ருஷ்ட்வா தை³த்யான் மாத்ருக³ணார்தி³தான் ।
யோத்³து⁴மப்⁴யாயயௌ க்ருத்³தோ⁴ ரக்தபீ³ஜோ மஹாஸுர꞉ ॥ 40 ॥

ரக்தபி³ந்து³ர்யதா³ பூ⁴மௌ பதத்யஸ்ய ஶரீரத꞉ ।
ஸமுத்பததி மேதி³ந்யாம் தத்ப்ரமாணோ மஹாஸுர꞉ ॥ 41 ॥

யுயுதே⁴ ஸ க³தா³பாணிரிந்த்³ரஶக்த்யா மஹாஸுர꞉ ।
ததஶ்சைந்த்³ரீ ஸ்வவஜ்ரேண ரக்தபீ³ஜமதாட³யத் ॥ 42 ॥

குலிஶேநாஹதஸ்யாஶு ப³ஹு ஸுஸ்ராவ ஶோணிதம் ।
ஸமுத்தஸ்து²ஸ்ததோ யோதா⁴ஸ்தத்³ரூபாஸ்தத்பராக்ரமா꞉ ॥ 43 ॥

யாவந்த꞉ பதிதாஸ்தஸ்ய ஶரீராத்³ரக்தபி³ந்த³வ꞉ ।
தாவந்த꞉ புருஷா ஜாதாஸ்தத்³வீர்யப³லவிக்ரமா꞉ ॥ 44 ॥

தே சாபி யுயுது⁴ஸ்தத்ர புருஷா ரக்தஸம்ப⁴வா꞉ ।
ஸமம் மாத்ருபி⁴ரத்யுக்³ரஶஸ்த்ரபாதாதிபீ⁴ஷணம் ॥ 45 ॥

புநஶ்ச வஜ்ரபாதேந க்ஷதமஸ்ய ஶிரோ யதா³ ।
வவாஹ ரக்தம் புருஷாஸ்ததோ ஜாதா꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 46 ॥

வைஷ்ணவீ ஸமரே சைநம் சக்ரேணாபி⁴ஜகா⁴ந ஹ ।
க³த³யா தாட³யாமாஸ ஐந்த்³ரீ தமஸுரேஶ்வரம் ॥ 47 ॥

வைஷ்ணவீசக்ரபி⁴ந்நஸ்ய ருதி⁴ரஸ்ராவஸம்ப⁴வை꞉ ।
ஸஹஸ்ரஶோ ஜக³த்³வ்யாப்தம் தத்ப்ரமாணைர்மஹாஸுரை꞉ ॥ 48 ॥

ஶக்த்யா ஜகா⁴ந கௌமாரீ வாராஹீ ச ததா²ஸிநா ।
மாஹேஶ்வரீ த்ரிஶூலேந ரக்தபீ³ஜம் மஹாஸுரம் ॥ 49 ॥

ஸ சாபி க³த³யா தை³த்ய꞉ ஸர்வா ஏவாஹநத் ப்ருத²க் ।
மாத்ரூ꞉ கோபஸமாவிஷ்டோ ரக்தபீ³ஜோ மஹாஸுர꞉ ॥ 50 ॥

தஸ்யாஹதஸ்ய ப³ஹுதா⁴ ஶக்திஶூலாதி³பி⁴ர்பு⁴வி ।
பபாத யோ வை ரக்தௌக⁴ஸ்தேநாஸஞ்ச²தஶோ(அ)ஸுரா꞉ ॥ 51 ॥

தைஶ்சாஸுராஸ்ருக்ஸம்பூ⁴தைரஸுரை꞉ ஸகலம் ஜக³த் ।
வ்யாப்தமாஸீத்ததோ தே³வா ப⁴யமாஜக்³முருத்தமம் ॥ 52 ॥

தான் விஷண்ணான் ஸுரான் த்³ருஷ்ட்வா சண்டி³கா ப்ராஹ ஸத்வரா ।
உவாச காளீம் சாமுண்டே³ விஸ்தீர்ணம் வத³நம் குரு ॥ 53 ॥

மச்ச²ஸ்த்ரபாதஸம்பூ⁴தான் ரக்தபி³ந்தூ³ன் மஹாஸுரான் ।
ரக்தபி³ந்தோ³꞉ ப்ரதீச்ச² த்வம் வக்த்ரேணாநேந வேகி³நா ॥ 54 ॥

ப⁴க்ஷயந்தீ சர ரணே தது³த்பந்நான் மஹாஸுரான் ।
ஏவமேஷ க்ஷயம் தை³த்ய꞉ க்ஷீணரக்தோ க³மிஷ்யதி ॥ 55 ॥

ப⁴க்ஷ்யமாணாஸ்த்வயா சோக்³ரா ந சோத்பத்ஸ்யந்தி சாபரே ।
இத்யுக்த்வா தாம் ததோ தே³வீ ஶூலேநாபி⁴ஜகா⁴ந தம் ॥ 56 ॥

முகே²ந காளீ ஜக்³ருஹே ரக்தபீ³ஜஸ்ய ஶோணிதம் ॥ 57 ॥

ததோ(அ)ஸாவாஜகா⁴நாத² க³த³யா தத்ர சண்டி³காம் ।
ந சாஸ்யா வேத³நாம் சக்ரே க³தா³பாதோ(அ)ல்பிகாமபி ॥ 58 ॥

தஸ்யாஹதஸ்ய தே³ஹாத்து ப³ஹு ஸுஸ்ராவ ஶோணிதம் ।
யதஸ்ததஸ்தத்³வக்த்ரேண சாமுண்டா³ ஸம்ப்ரதீச்ச²தி ॥ 59 ॥

முகே² ஸமுத்³க³தா யே(அ)ஸ்யா ரக்தபாதாந்மஹாஸுரா꞉ ।
தாம்ஶ்சகா²தா³த² சாமுண்டா³ பபௌ தஸ்ய ச ஶோணிதம் ॥ 60 ॥

தே³வீ ஶூலேந வஜ்ரேண பா³ணைரஸிபி⁴ர்ருஷ்டிபி⁴꞉ ।
ஜகா⁴ந ரக்தபீ³ஜம் தம் சாமுண்டா³பீதஶோணிதம் ॥ 61 ॥

ஸ பபாத மஹீப்ருஷ்டே² ஶஸ்த்ரஸங்க⁴ஸமாஹத꞉ ।
நீரக்தஶ்ச மஹீபால ரக்தபீ³ஜோ மஹாஸுர꞉ ॥ 62 ॥

ததஸ்தே ஹர்ஷமதுலமவாபுஸ்த்ரித³ஶா ந்ருப ।
தேஷாம் மாத்ருக³ணோ ஜாதோ நநர்தாஸ்ருங்மதோ³த்³த⁴த꞉ ॥ 63 ॥

॥ ஓம் ॥

இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மந்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே ரக்தபீ³ஜவதோ⁴ நாம அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 8 ॥

(உவாசமந்த்ரா꞉ – 1, அர்த⁴மந்த்ரா꞉ – 1, ஶ்லோகமந்த்ரா꞉ – 61, ஏவம் – 63, ஏவமாதி³த꞉ – 502)

நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ (நிஶும்ப⁴வத⁴) >>


ஸம்பூர்ண து³ர்கா³ ஸப்தஶதீ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed