Stotra Nidhi Blog

Sri Vaikunta Gadyam – ஶ்ரீ வைகுண்ட² க³த்³யம்

யாமுநார்யஸுதா⁴ம்போ⁴தி⁴மவகா³ஹ்ய யதா²மதி । ஆதா³ய ப⁴க்தியோகா³க்²யம் ரத்நம் ஸந்த³ர்ஶயாம்யஹம் ॥ ஸ்வாதீ⁴ந த்ரிவித⁴சேதநாசேதநஸ்வரூபஸ்தி²தி ப்ரவ்ருத்திபே⁴த³ம், க்லேஶ கர்மாத்³யஶேஷதோ³ஷாஸம்ஸ்ப்ருஷ்டம், ஸ்வாபா⁴விகாநவதி⁴காதிஶய ஜ்ஞாநப³லைஶ்வர்யவீர்யஶக்திதேஜ꞉ ப்ரப்⁴ருத்யஸங்க்²யேய கல்யாணகு³ணக³ணௌக⁴ மஹார்ணவம், பரமபுருஷம், ப⁴க³வந்தம், நாராயணம், ஸ்வாமித்வேந ஸுஹ்ருத்வேந கு³ருத்வேந...

Vasudeva Stotram (Mahabharatam) – வாஸுதே³வ ஸ்தோத்ரம் (மஹாபா⁴ரதே)

(ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே பீ⁴ஷ்மபர்வணி பஞ்சஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாயே ஶ்லோ: 47) விஶ்வாவஸுர்விஶ்வமூர்திர்விஶ்வேஶோ விஷ்வக்ஸேநோ விஶ்வகர்மா வஶீ ச । விஶ்வேஶ்வரோ வாஸுதே³வோ(அ)ஸி தஸ்மா- -த்³யோகா³த்மாநம் தை³வதம் த்வாமுபைமி ॥ 47 ॥ ஜய விஶ்வ மஹாதே³வ ஜய...

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) – ஶ்ரீ ஸ்கந்த³ ஸ்தோத்ரம் (மஹாபா⁴ரதே)

மார்கண்டே³ய உவாச । ஆக்³நேயஶ்சைவ ஸ்கந்த³ஶ்ச தீ³ப்தகீர்திரநாமய꞉ । மயூரகேதுர்த⁴ர்மாத்மா பூ⁴தேஶோ மஹிஷார்த³ந꞉ ॥ 1 ॥ காமஜித்காமத³꞉ காந்த꞉ ஸத்யவாக்³பு⁴வநேஶ்வர꞉ । ஶிஶு꞉ ஶீக்⁴ர꞉ ஶுசிஶ்சண்டோ³ தீ³ப்தவர்ண꞉ ஶுபா⁴நந꞉ ॥ 2...

Sri Venkatesha Tunakam – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ தூணகம்

வஜ்ரஶங்க²பா³ணசாபசிஹ்நிதாங்க்⁴ரிபங்கஜம் நர்திதாயுதாருணாக்³ர்யநிஸ்ஸரத்ப்ரபா⁴குலம் । வஜ்ரபாணிமுக்²யலேக²வந்தி³தம் பராத்பரம் ஸஜ்ஜநார்சிதம் வ்ருஷாத்³ரிஸார்வபௌ⁴மமாஶ்ரயே ॥ 1 ॥ பஞ்சபா³ணமோஹநம் விரிஞ்சிஜந்மகாரணம் காஞ்சநாம்ப³ரோஜ்ஜ்வலம் ஸசஞ்சலாம்பு³த³ப்ரப⁴ம் । சஞ்சரீகஸஞ்சயாப⁴சஞ்சலாலகாவ்ருதம் கிஞ்சிது³த்³த⁴தப்⁴ருவம் ச வஞ்சகம் ஹரிம் ப⁴ஜே ॥ 2 ॥...

Sri Venkateshwara Panchaka Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர பஞ்சக ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீத⁴ராதி⁴நாயகம் ஶ்ரிதாபவர்க³தா³யகம் ஶ்ரீகி³ரீஶமித்ரமம்பு³ஜேக்ஷணம் விசக்ஷணம் । ஶ்ரீநிவாஸமாதி³தே³வமக்ஷரம் பராத்பரம் நாக³ராட்³கி³ரீஶ்வரம் நமாமி வேங்கடேஶ்வரம் ॥ 1 ॥ உபேந்த்³ரமிந்து³ஶேக²ராரவிந்த³ஜாமரேந்த்³ரப்³ரு- -ந்தா³ரகாதி³ஸேவ்யமாநபாத³பங்கஜத்³வயம் । சந்த்³ரஸூர்யலோசநம் மஹேந்த்³ரநீலஸந்நிப⁴ம் நாக³ராட்³கி³ரீஶ்வரம் நமாமி வேங்கடேஶ்வரம் ॥ 2 ॥...

Sri Venkatesa Vijayaarya Sapta Vibhakti Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ விஜயார்யா ஸப்தவிப⁴க்தி ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீவேங்கடாத்³ரிதா⁴மா பூ⁴மா பூ⁴மாப்ரிய꞉ க்ருபாஸீமா । நிரவதி⁴கநித்யமஹிமா ப⁴வது ஜயீ ப்ரணதத³ர்ஶிதப்ரேமா ॥ 1 ॥ ஜய ஜநதா விமலீக்ருதிஸப²லீக்ருதஸகலமங்க³லாகார । விஜயீ ப⁴வ விஜயீ ப⁴வ விஜயீ ப⁴வ வேங்கடாசலாதீ⁴ஶ ॥...

Sri Srinivasa Stuti (Skanda Puranam) – ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸ ஸ்துதி꞉ (ஸ்காந்த³புராணே)

நமோ தே³வாதி⁴தே³வாய வேங்கடேஶாய ஶார்ங்கி³ணே । நாராயணாத்³ரிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய தே நம꞉ ॥ 1 ॥ நம꞉ கல்மஷநாஶாய வாஸுதே³வாய விஷ்ணவே । ஶேஷாசலநிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய தே நம꞉ ॥ 2 ॥...

Ujjvala Venkatanatha Stotram – உஜ்ஜ்வலவேங்கடநாத² ஸ்தோத்ரம்

ரங்கே³ துங்கே³ கவேராசலஜகநகநத்³யந்தரங்கே³ பு⁴ஜங்கே³ ஶேஷே ஶேஷே விசிந்வந் ஜக³த³வநநயம் பா⁴த்யஶேஷே(அ)பி தோ³ஷே । நித்³ராமுத்³ராம் த³தா⁴நோ நிகி²லஜநகு³ணத்⁴யாநஸாந்த்³ராமதந்த்³ராம் சிந்தாம் யாம் தாம் வ்ருஷாத்³ரௌ விரசயஸி ரமாகாந்த காந்தாம் ஶுபா⁴ந்தாம் ॥ 1...

Srinivasa (Narasimha) Stotram – ஶ்ரீநிவாஸ (ந்ருஸிம்ஹ) ஸ்தோத்ரம்

அத² விபு³த⁴விலாஸிநீஷு விஷ்வ- -ங்முநிமபி⁴த꞉ பரிவார்ய தஸ்து²ஷீஷு । மத³விஹ்ருதிவிகத்த²நப்ரலாபா- -ஸ்வவமதிநிர்மிதநைஜசாபலாஸு ॥ 1 ॥ த்ரிபு⁴வநமுத³முத்³யதாஸு கர்தும் மது⁴ஸஹஸாக³திஸர்வநிர்வஹாஸு । மது⁴ரஸப⁴ரிதாகி²லாத்மபா⁴வா- -ஸ்வக³ணிதபீ⁴திஷு ஶாபதஶ்ஶுகஸ்ய ॥ 2 ॥ அதிவிமலமதிர்மஹாநுபா⁴வோ முநிரபி...

Sri Maha Saraswati Stavam – ஶ்ரீ மஹாஸரஸ்வதீ ஸ்தவம்

அஶ்வதர உவாச । ஜக³த்³தா⁴த்ரீமஹம் தே³வீமாரிராத⁴யிஷு꞉ ஶுபா⁴ம் । ஸ்தோஷ்யே ப்ரணம்ய ஶிரஸா ப்³ரஹ்மயோநிம் ஸரஸ்வதீம் ॥ 1 ॥ ஸத³ஸத்³தே³வி யத்கிஞ்சிந்மோக்ஷவச்சார்த²வத்பத³ம் । தத்ஸர்வம் த்வய்யஸம்யோக³ம் யோக³வத்³தே³வி ஸம்ஸ்தி²தம் ॥ 2...

error: Not allowed