Stotra Nidhi Blog

Yuddha Kanda Sarga 6 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஷஷ்ட²꞉ ஸர்க³꞉ (6)

லங்காயாம் து க்ருதம் கர்ம கோ⁴ரம் த்³ருஷ்ட்வா ப⁴யாவஹம் । ராக்ஷஸேந்த்³ரோ ஹநுமதா ஶக்ரேணேவ மஹாத்மநா । அப்³ரவீத்³ராக்ஷஸாந் ஸர்வாந் ஹ்ரியா கிஞ்சித³வாங்முக²꞉ ॥ 1 ॥ த⁴ர்ஷிதா ச ப்ரவிஷ்டா ச...

Yuddha Kanda Sarga 5 – யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉ (5)

ஸா து நீலேந விதி⁴வத்ஸ்வாரக்ஷா ஸுஸமாஹிதா । ஸாக³ரஸ்யோத்தரே தீரே ஸாது⁴ ஸேநா நிவேஶிதா ॥ 1 ॥ மைந்த³ஶ்ச த்³விவித³ஶ்சோபௌ⁴ தத்ர வாநரபுங்க³வௌ । விசேரதுஶ்ச தாம் ஸேநாம் ரக்ஷார்த²ம் ஸர்வதோ...

Yuddha Kanda Sarga 4 – யுத்³த⁴காண்ட³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ (4)

ஶ்ருத்வா ஹநுமதோ வாக்யம் யதா²வத³நுபூர்வஶ꞉ । ததோ(அ)ப்³ரவீந்மஹாதேஜா ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ॥ 1 ॥ யாம் நிவேத³யஸே லங்காம் புரீம் பீ⁴மஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ । க்ஷிப்ரமேநாம் மதி²ஷ்யாமி ஸத்யமேதத்³ப்³ரவீமி தே ॥ 2...

Yuddha Kanda Sarga 3 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்ருதீய꞉ ஸர்க³꞉ (3)

ஸுக்³ரீவஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஹேதுமத்பரமார்த²வித் । ப்ரதிஜக்³ராஹ காகுத்ஸ்தோ² ஹநூமந்தமதா²ப்³ரவீத் ॥ 1 ॥ தபஸா ஸேதுப³ந்தே⁴ந ஸாக³ரோச்சோ²ஷணேந வா । ஸர்வதா² ஸுஸமர்தோ²(அ)ஸ்மி ஸாக³ரஸ்யாஸ்ய லங்க⁴நே ॥ 2 ॥ கதி...

Yuddha Kanda Sarga 2 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉ (2)

தம் து ஶோகபரித்³யூநம் ராமம் த³ஶரதா²த்மஜம் । உவாச வசநம் ஶ்ரீமாந் ஸுக்³ரீவ꞉ ஶோகநாஶநம் ॥ 1 ॥ கிம் த்வம் ஸந்தப்யஸே வீர யதா²(அ)ந்ய꞉ ப்ராக்ருதஸ்ததா² । மைவம் பூ⁴ஸ்த்யஜ ஸந்தாபம்...

Yuddha Kanda Sarga 1 – யுத்³த⁴காண்ட³ ப்ரத²ம꞉ ஸர்க³꞉ (1)

ஶ்ருத்வா ஹநுமதோ வாக்யம் யதா²வத³பி⁴பா⁴ஷிதம் । ராம꞉ ப்ரீதிஸமாயுக்தோ வாக்யமுத்தரமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥ க்ருதம் ஹநுமதா கார்யம் ஸுமஹத்³பு⁴வி து³ர்லப⁴ம் । மநஸா(அ)பி யத³ந்யேந ந ஶக்யம் த⁴ரணீதலே ॥ 2...

Saptarishi Ramayanam – ஸப்தர்ஷி ராமாயணம்

காஶ்யப꞉ – பா³லகாண்ட³ம் । ஜாத꞉ ஶ்ரீரகு⁴நாயகோ த³ஶரதா²ந்முந்யாஶ்ரயஸ்தாடகாம் ஹத்வா ரக்ஷிதகௌஶிகக்ரதுவர꞉ க்ருத்வாப்யஹல்யாம் ஶுபா⁴ம் । ப⁴ங்க்த்வா ருத்³ரஶராஸநம் ஜநகஜாம் பாணௌ க்³ருஹீத்வா ததோ ஜித்வார்தா⁴த்⁴வநி பா⁴ர்க³வம் புநரகா³த்ஸீதாஸமேத꞉ புரீம் ॥ 1...

Sri Kamakhya Stotram – ஶ்ரீ காமாக்²யா ஸ்தோத்ரம்

ஜய காமேஶி சாமுண்டே³ ஜய பூ⁴தாபஹாரிணி । ஜய ஸர்வக³தே தே³வி காமேஶ்வரி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 1 ॥ விஶ்வமூர்தே ஶுபே⁴ ஶுத்³தே⁴ விரூபாக்ஷி த்ரிலோசநே । பீ⁴மரூபே ஶிவே வித்³யே...

Sri Renuka Kavacham – ஶ்ரீ ரேணுகா கவசம்

ஜமத³க்³நிப்ரியாம் தே³வீம் ரேணுகாமேகமாதரம் ஸர்வாரம்பே⁴ ப்ரஸீத³ த்வம் நமாமி குலதே³வதாம் । அஶக்தாநாம் ப்ரகாரோ வை கத்²யதாம் மம ஶங்கர புரஶ்சரணகாலேஷு கா வா கார்யா க்ரியாபரா ॥ ஶ்ரீ ஶங்கர உவாச...

Sri Varahi Nigraha Ashtakam – ஶ்ரீ வாராஹீ நிக்³ரஹாஷ்டகம்

தே³வி க்ரோட³முகி² த்வத³ங்க்⁴ரிகமலத்³வந்த்³வாநுரக்தாத்மநே மஹ்யம் த்³ருஹ்யதி யோ மஹேஶி மநஸா காயேந வாசா நர꞉ । தஸ்யாஶு த்வத³யோக்³ரநிஷ்டு²ரஹலாகா⁴தப்ரபூ⁴தவ்யதா²- -பர்யஸ்யந்மநஸோ ப⁴வந்து வபுஷ꞉ ப்ராணா꞉ ப்ரயாணோந்முகா²꞉ ॥ 1 ॥ தே³வி த்வத்பத³பத்³மப⁴க்திவிப⁴வப்ரக்ஷீணது³ஷ்கர்மணி...

error: Not allowed