Stotra Nidhi Blog

Aranya Kanda Sarga 9 – araṇyakāṇḍa navamaḥ sargaḥ (9)

|| sītādharmāvēdanam || sutīkṣṇēnābhyanujñātaṁ prasthitaṁ raghunandanam | hr̥dyayā snigdhayā vācā bhartāramidamabravīt || 1 || ayaṁ dharmaḥ susūkṣmēṇa vidhinā prāpyatē mahān | [adharmantu] nivr̥ttēna tu...

Aranya Kanda Sarga 6 – araṇyakāṇḍa ṣaṣṭhaḥ sargaḥ (6)

|| rakṣōvadhapratijñānam || śarabhaṅgē divaṁ yātē munisaṅghāḥ samāgatāḥ | abhyagacchanta kākutsthaṁ rāmaṁ jvalitatējasam || 1 || vaikhānasā vālakhilyāḥ samprakṣālā marīcipāḥ | aśmakuṭ-ṭāśca bahavaḥ patrāhārāśca...

Aranya Kanda Sarga 3 – araṇyakāṇḍa tr̥tīyaḥ sargaḥ (3)

|| virādhaprahāraḥ || ityuktvā lakṣmaṇaḥ śrīmānrākṣasaṁ prahasanniva | kō bhavānvanamabhyētya cariṣyati yathāsukham || 1 || athōvāca punarvākyaṁ virādhaḥ pūrayanvanam | ātmānaṁ pr̥cchatē brūtaṁ kau...

Aranya Kanda Sarga 2 – araṇyakāṇḍa dvitīyaḥ sargaḥ (2)

|| virādhasaṁrōdhaḥ || kr̥tātithyō:’tha rāmastu sūryasyōdayanaṁ prati | āmantrya sa munīnsarvānvanamēvānvagāhata || 1 || nānāmr̥gagaṇākīrṇaṁ śārdūlavr̥kasēvitam | dhvastavr̥kṣalatāgulmaṁ durdarśasalilāśayam || 2 || niṣkūjanānāśakuni jhillikāgaṇanāditam...

Aranya Kanda Sarga 1 – araṇyakāṇḍa prathamaḥ sargaḥ (1)

|| maharṣisaṅghaḥ || praviśya tu mahāraṇyaṁ daṇḍakāraṇyamātmavān | dadarśa rāmō durdharṣastāpasāśramamaṇḍalam || 1 || kuśacīraparikṣiptaṁ brāhmyā lakṣmyā samāvr̥ttam | yathā pradīptaṁ durdarśaṁ gaganē sūryamaṇḍalam...

Ayodhya Kanda Sarga 31 – ayōdhyākāṇḍa ēkatriṁśaḥ sargaḥ (31)

|| lakṣmaṇavanānugamanabhyanujñā || ēvaṁ śrutvā tu saṁvādaṁ lakṣmaṇaḥ pūrvamāgataḥ | bāṣpaparyākulamukhaḥ śōkaṁ sōḍhumaśaknuvan || 1 || sa bhrātuścaraṇau gāḍhaṁ nipīḍya raghunandanaḥ | sītāmuvācātiyaśā rāghavaṁ...

Sri Bagalamukhi Varna Kavacham – śrī bagalāmukhī varṇa kavacam

asya śrībagalāmukhīvarṇakavacasya śrīparamēśvarar̥ṣiḥ anuṣṭup chandaḥ śrībagalāmukhī dēvatā ōṁ bījaṁ hlīṁ śaktiḥ svāhā kīlakaṁ bagalāprasāda siddhyarthē japē viniyōgaḥ | dhyānam | jihvāgramādāya karēṇa dēvīṁ vāmēna...

Sri Kali Karpura Stotram – śrī kālī karpūra stōtram

karpūraṁ madhyamāntya svarapararahitaṁ sēnduvāmākṣiyuktaṁ bījaṁ tē mātarētattripuraharavadhu triḥkr̥taṁ yē japanti | tēṣāṁ gadyāni padyāni ca mukhakuharādullasantyēva vācaḥ svacchandaṁ dhvāntadhārādhararucirucirē sarvasiddhiṁ gatānām || 1 ||...

Sri Chinnamasta Kavacham – śrī chinnamastā kavacam

dēvyuvāca | kathitāśchinnamastāyā yā yā vidyāḥ sugōpitāḥ | tvayā nāthēna jīvēśa śrutāścādhigatā mayā || 1 || idānīṁ śrōtumicchāmi kavacaṁ pūrvasūcitam | trailōkyavijayaṁ nāma kr̥payā...

error: Not allowed