Tagged: Ashtakam

Deena Bandhu Ashtakam – dīnabandhvaṣṭakam

yasmādidaṁ jagadudēti caturmukhādyaṁ yasminnavasthitamaśēṣamaśēṣamūlē | yatrōpayāti vilayaṁ ca samastamantē dr̥ggōcarō bhavatu mē:’dya sa dīnabandhuḥ || 1 || cakraṁ sahasrakaracāru karāravindē gurvī gadā daravaraśca vibhāti...

Sri Godavari Ashtakam – śrī gōdāvarī aṣṭakam

vāsudēvamahēśātma-kr̥ṣṇavēṇīdhunīsvasā | svasārādyā janōddhartrī putrī sahyasya gautamī || 1 || surarṣivandyā bhuvanēnavadyā yādyātra nadyāśritapāpahantrī | dēvēna yā kr̥trimagōvadhōttha- dōṣāpanutyē munayē pradattā || 2 ||...

Sankata Nama Ashtakam – saṅkaṭanāmāṣṭakam

nārada uvāca – jaigīṣavya muniśrēṣṭha sarvajña sukhadāyaka | ākhyātāni supuṇyāni śrutāni tvatprasādataḥ || 1 || na tr̥ptimadhigacchāmi tava vāgamr̥tēna ca | vadasvaikaṁ mahābhāga saṅkaṭākhyānamuttamam...

Sri Somasundara Ashtakam – śrī sōmasundarāṣṭakam

indra uvāca – ēkaṁbrahmā:’dvitīyaṁ ca paripūrṇaṁ parāparam | iti yō gīyatē vēdaistaṁ vandē sōmasundaram || 1 || jñātr̥jñānajñēyarūpaṁ viśvavyāpyaṁ vyavasthitam | yaṁ sarvairapyadr̥śyōyastaṁ vandē...

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam – śrī dakṣiṇāmūrtyaṣṭakam (vyāsa kr̥tam)

śrīvyāsa uvāca – śrīmadgurō nikhilavēdaśirōnigūḍha brahmātmabōdha sukhasāndratanō mahātman | śrīkāntavākpati mukhākhiladēvasaṅgha svātmāvabōdhaka parēśa namō namastē || 1 || sānnidhyamātramupalabhyasamastamēta- dābhāti yasya jagadatra carācaraṁ ca...

Sri Vallabha Bhavashtakam 2 – śrī vallabhabhāvāṣṭakam-2

tarēyussaṁsāraṁ kathamagatapāraṁ surajanāḥ kathaṁ bhāvātmānaṁ harimanusarēyuśca sarasāḥ | kathaṁ vā māhātmyaṁ nijahr̥di nayēyurvrajabhuvāṁ bhavēdāvirbhāvō yadi na bhuvi vāgīśa bhavataḥ || 1 || śrayēyussanmārgaṁ kathamanubhavēyussukhakaraṁ...

Sri Vallabha Bhava Ashtakam – śrī vallabhabhāvāṣṭakam

patiḥ śrīvallabhō:’smākaṁ gatiḥ śrīvallabhassadā | matiḥ śrīvallabhē hyāstāṁ ratiḥ śrīvallabhē:’stu mē || 1 || vr̥ttiḥ śrīvallabhā yaiva kr̥tiḥ śrīvallabhārthinī | darśanaṁ śrīvallabhasya smaraṇaṁ vallabhaprabhōḥ...

Sri Krishna Sharanashtakam 2 – śrī kr̥ṣṇa śaraṇāṣṭakam 2

svāminīcintayā cittakhēdakhinna mukhāmbujaḥ | nimīlannētrayugalaḥ śrīkr̥ṣṇaśśaraṇaṁ mama || 1 || manōjabhāvabharitō bhāvayanmanasā ratim | mīlanavyākulamanāḥ śrīkr̥ṣṇaśśaraṇaṁ mama || 2 || niśśvāsaśuṣyadvadanō madhurādharapallavaḥ | muralīnādanirataḥ...

Sri Govardhanadhara Ashtakam – gōvardhanadharāṣṭakam

gōpanārī mukhāṁbhōjabhāskaraṁ vēṇuvādyakam | rādhikārasabhōktāraṁ gōvardhanadharaṁ bhajē || 1 || ābhīranagarīprāṇapriyaṁ satyaparākramam | svabhr̥tyabhayabhēttāraṁ gōvardhanadharaṁ bhajē || 2 || vrajastrī viprayōgāgni nivārakamaharniśam | mahāmarakataśyāmaṁ...

Sri Venugopala Ashtakam – śrī vēṇugōpālāṣṭakam

kalitakanakacēlaṁ khaṇḍitāpatkucēlaṁ galadhr̥tavanamālaṁ garvitārātikālam | kalimalaharaśīlaṁ kāntidhūtēndranīlaṁ vinamadavanaśīlaṁ vēṇugōpālamīḍē || 1 || vrajayuvativilōlaṁ vandanānandalōlaṁ karadhr̥taguruśailaṁ kañjagarbhādipālam | abhimataphaladānaṁ śrījitāmartyasālaṁ vinamadavanaśīlaṁ vēṇugōpālamīḍē || 2 ||...

Sri Ranganatha Ashtakam – 2 – śrī raṅganāthāṣṭakam

padmādirājē garuḍādirājē viriñcirājē surarājarājē | trailōkyarājē:’khilarājarājē śrīraṅgarājē namatā namāmi || 1 || śrīcittaśāyī bhujaṅgēndraśāyī nādārkaśāyī phaṇibhōgaśāyī | aṁbhōdhiśāyī vaṭapatraśāyī śrīraṅgarājē namatā namāmi || 2...

Ashtamurti Ashtakam – aṣṭamūrtyaṣṭakam

tuṣṭāvāṣṭatanuṁ hr̥ṣṭaḥ praphullanayanāñcalaḥ | maulāvañjalimādhāya vadan jaya jayēti ca || 1 || bhārgava uvāca – tvaṁ bhābhirābhirabhibhūya tamassamasta- mastaṁnayasyabhimataṁ ca niśācarāṇām | dēdīpyasē dinamaṇē...

Sri Adi Shankaracharya Stuti Ashtakam – śrīmacchaṅkarācārya stutyaṣṭakam

(śrīmacchaṅkarabhagavaccaraṇa stutyaṣṭakam) śrutīnāmā krīḍaḥ prathitaparahaṁsō citagati- rnijē satyē dhāmni trijagadati vartinyabhirataḥ | asau brahmēvāsminna khalu viśayē kiṁ tu kalayē [**viṣayē**] br̥hērarthaṁ sākṣādanupacaritaṁ kēvalatayā ||...

Sri Parankusa Ashtakam – śrī parāṅkuśāṣṭakam

traividyavr̥ddhajanamūrdhavibhūṣaṇaṁ yat saṁpacca sāttvikajanasya yadēva nityam | yadvā śaraṇyamaśaraṇyajanasya puṇyaṁ tatsaṁśrayēma vakulābharaṇāṅghriyugmam || 1 || bhaktiprabhāva bhavadadbhutabhāvabandha sandhukṣita praṇayasārarasaugha pūrṇaḥ | vēdārtharatnanidhiracyutadivyadhāma jīyātparāṅkuśa payōdhirasīma...

Paduka Ashtakam – pādukāṣṭakam

śrīsamañcitamavyayaṁ paramaprakāśamagōcaraṁ bhēdavarjitamapramēyamanantamujhjhitakalmaṣam | nirmalaṁ nigamāntamadbhutamapyatarkyamanuttamaṁ prātarēva hi mānasē gurupādukādvayamāśrayē || 1 || nādabindukalātmakaṁ daśanādavēdavinōditaṁ mantrarājaparājitaṁ nijamaṇḍalāntarabhāsitam | pañcavarṇamakhaṇḍamadbhutamādikāraṇamacyutaṁ prātarēva hi mānasē gurupādukādvayamāśrayē ||...

Kashi Ashtakam – kāśyaṣṭakam

svargatassukhakarī divaukasāṁ śailarājatanayātivallabhā | ḍhuṇḍhibhairavavidāritavighnā viśvanāthanagarī garīyasī || 1 || yatra dēhapatanēna dēhināṁ muktirēva bhavatīti niścitam | pūrvapuṇya nicayēna labhyatē viśvanāthanagarī garīyasī || 2...

Sri Sankara Ashtakam 2 – śrī śaṅkarāṣṭakam

hē vāmadēva śivaśaṅkara dīnabandhō kāśīpatē paśupatē paśupāśanāśin | hē viśvanātha bhavabīja janārtihārin saṁsāraduḥkhagahanājjagadīśa rakṣa ||1|| hē bhaktavatsala sadāśiva hē mahēśa hē viśvatāta jagadāśraya hē...

SrI Hatakeshwara Ashtakam – śrī hāṭakēśvarāṣṭakam

jaṭātaṭāntarōllasatsurāpagōrmibhāsvaram lalāṭanētramindunāvirājamānaśēkharam | lasadvibhūtibhūṣitaṁ phaṇīṁdrahāramīśvaram namāmi nāṭakēśvaraṁ bhajāmi hāṭakēśvaram || 1 || purāndhakādidāhakaṁ manōbhavapradāhakam mahāgharāśināśakaṁ abhīpsitārthadāyakam | jagattrayaikakārakaṁ vibhākaraṁ vidārakam namāmi nāṭakēśvaraṁ bhajāmi hāṭakēśvaram...

Sanghila Krita Uma Maheswara Ashtakam – umamahēśvarāṣṭakam (saṅghila kr̥tam)

pitāmahaśiracchēdapravīṇakarapallava | namastubhyaṁ namastubhyaṁ namastubhyaṁ mahēśvara || 1 || niśumbhaśumbhapramukhadaityaśikṣaṇadakṣiṇē | namastubhyaṁ namastubhyaṁ namastubhyaṁ mahēśvari || 2 || śailarājasyajāmātaśśaśirēkhāvataṁsaka | namastubhyaṁ namastubhyaṁ namastubhyaṁ mahēśvara...

Sadashiva Ashtakam – sadāśivāṣṭakam

patañjaliruvāca- suvarṇapadminītaṭāntadivyaharmyavāsinē suparṇavāhanapriyāya sūryakōṭitējasē | aparṇayā vihāriṇē phaṇādharēndradhāriṇē sadā namaśśivāya tē sadāśivāya śambhavē || 1 || satuṅga bhaṅga jahnujā sudhāṁśu khaṇḍa maulayē pataṅgapaṅkajāsuhr̥tkr̥pīṭayōnicakṣuṣē |...

Ardhanarishvara Ashtakam – ardhanārīśvarāṣṭakam

ambhōdharaśyāmalakuntalāyai taṭitprabhātāmrajaṭādharāya | nirīśvarāyai nikhilēśvarāya namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya || 1 || pradīptaratnōjjvalakuṇḍalāyai sphuranmahāpannagabhūṣaṇāya | śivapriyāyai ca śivapriyāya namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya...

Arta Trana Parayana Ashtakam – ārtatrāṇaparāyaṇāṣṭakam

(See ārtatrāṇaparāyaṇāṣṭakam (variation)  >> ) prahlāda prabhutāsti cēttava harē sarvatra mē darśayan stambhē caiva hiraṇyakaśyapupurastatrāvirāsīddhariḥ | vakṣastasyavidārayannijanakhairvātsalyamāvēdaya- nnārtatrāṇaparāyaṇassa bhagavānnārāyaṇō mē gatiḥ || 1 ||...

Sri Kamalapati Ashtakam – kamalāpatyaṣṭakam

bhujagatalpagataṁ ghanasundaraṁ garuḍavāhanamambujalōcanam | nalinacakragadākaramavyayaṁ bhajata rē manujāḥ kamalāpatim || 1 || alikulāsitakōmalakuntalaṁ vimalapītadukūlamanōharam | jaladhijāśritavāmakalēbaraṁ bhajata rē manujāḥ kamalāpatim || 2 || kimu...

Sri Ramapati Ashtakam – śrī ramāpatyaṣṭakam

jagadādimanādimajaṁ puruṣaṁ śaradambaratulyatanuṁ vitanum | dhr̥takañjarathāṅgagadaṁ vigadaṁ praṇamāmi ramādhipatiṁ tamaham || 1 || kamalānanakañjarataṁ virataṁ hr̥di yōgijanaiḥ kalitaṁ lalitam | kujanaissujanairalabhaṁ sulabhaṁ praṇamāmi ramādhipatiṁ...

error: Not allowed