Sri Lakshmi Stotras – śrī lakṣmī stōtrāṇi


śrī lakṣmī stōtrāṇi

aṣṭalakṣmī dhyāna ślōkāḥ

aṣṭalakṣmī stōtram

kanakadhārā stōtram

kanakadhārā stōtram (pāṭhāntaram)

śrī dīpalakṣmī stavam

śrī dīpalakṣmī stōtram

śrī dhanalakṣmī stōtram

śrī padmā kavacam

śrī padmāvatī navaratnamālikā stutiḥ

śrī padmāvatī stōtram

śrī bhadralakṣmī stavam

śrī mahālakṣmyaṣṭakam

śrī mahālakṣmī akṣaramālikā nāmāvalī

śrī mahālakṣmī kavacam – 1

śrī mahālakṣmī kavacam – 2

śrī mahālakṣmī caturviṁśatināma stōtram

śrī mahālakṣmī stavaḥ

śrī mahālakṣmī stutiḥ – 1

śrī mahālakṣmī stutiḥ – 2

śrī mahālakṣmī stōtram (mahēndra kr̥tam)

śrī lakṣmī kavacam

śrī lakṣmī gadyam

śrī lakṣmī gāyatrī mantra stutiḥ

śrī lakṣmī dvādaśanāma stōtram

śrī lakṣmī stōtram (agastya kr̥tam)

śrī lakṣmī stōtram (indra kr̥tam)

śrī lakṣmī stōtram (trailōkya maṅgalam)

śrī lakṣmī stōtram (lōpāmudrā kr̥tam)

śrī lakṣmī stōtram (sarva dēva kr̥tam)

śrī lakṣmyaṣṭaka stōtram

śrī lakṣmī hr̥daya stōtram

śrī siddhalakṣmī stōtram (pāṭhāntaram)

śrī siddhilakṣmī stōtram

śrī stutiḥ (vēdāntadēśika kr̥tam)

śrī stōtram (agnipurāṇē indra kr̥tam)

śrī saubhāgyalakṣmī stutiḥ

vēdasūktam

śrī sūktam

aṣṭōttaraśatanāmāni

aṣṭalakṣmī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

aṣṭalakṣmī

śrī ādilakṣmī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī dhānyalakṣmī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī dhairyalakṣmī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī gajalakṣmī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī santānalakṣmī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī vijayalakṣmī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī vidyālakṣmī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī aiśvaryalakṣmī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī indirāṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī indirāṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī mahālakṣmī aṣṭōttaraśatanāmāvalī – 1

śrī mahālakṣmī aṣṭōttaraśatanāmāvalī – 2

śrī lakṣmī aṣṭōttaraśatanāma stōtram – 1

śrī lakṣmī aṣṭōttaraśatanāmāvalī – 1

śrī lakṣmī aṣṭōttaraśatanāma stōtram – 2

śrī lakṣmyaṣṭōttaraśatanāmāvalī – 3

śrī lakṣmyaṣṭōttaraśatanāma stōtram – 3

śrī lakṣmīnārāyaṇāṣṭōttaraśatanāma stōtram

śrī padmāvatī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrīsūkta aṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī saubhāgyalakṣmī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

sahasranāmāni

śrī mahālakṣmī sahasranāma stōtram

śrī lakṣmī sahasranāma stōtram

śrī lakṣmī sahasranāmāvali

pūjā

śrī mahālakṣmī viśēṣa ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrī lakṣmī kubēra pūjā vidhi


sadyaḥ kāla samīkr̥ta stōtrāṇi


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed