Sri Aditya Kavacham – śrī āditya kavacam

stōtranidhi → śrī sūrya stōtrāṇi → śrī āditya kavacam asya śrī ādityakavacastōtramahāmantrasya agastyō bhagavānr̥ṣiḥ anuṣṭupchandaḥ ādityō dēvatā śrīṁ...

Sri Chandra Kavacham – śrī candra kavacam

stōtranidhi → navagraha stōtrāṇi → śrī candra kavacam asya śrīcandrakavacastōtra mahāmantrasya gautama r̥ṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | sōmō dēvatā | raṁ bījam | saṁ...

Sri Budha Kavacham – śrī budha kavacam

stōtranidhi → navagraha stōtrāṇi → śrī budha kavacam asya śrībudhakavacastōtramahāmantrasya kātyāyana r̥ṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | budhō dēvatā | yaṁ bījam | klīṁ...

Sri Brihaspati Kavacham – śrī br̥haspati kavacam

stōtranidhi → navagraha stōtrāṇi → śrī br̥haspati kavacam asya śrībr̥haspatikavacastōtramantrasya īśvara r̥ṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | br̥haspatirdēvatā | aṁ bījaṁ |...

Sri Shukra Kavacham – śrī śukra kavacam

stōtranidhi → navagraha stōtrāṇi → śrī śukra kavacam ōṁ asya śrīśukrakavacastōtramahāmantrasya bharadvāja r̥ṣiḥ | anuṣṭupchandaḥ | bhagavān śukrō dēvatā | aṁ...

Sri Rahu Kavacham – śrī rāhu kavacam

stōtranidhi → navagraha stōtrāṇi → śrī rāhu kavacam asya śrīrāhukavacastōtra mahāmantrasya candrar̥ṣiḥ | anuṣṭupchandaḥ | rāhurdēvatā | nīṁ bījam | hrīṁ...

Sri Ketu Kavacham – śrī kētu kavacam

stōtranidhi → navagraha stōtrāṇi → śrī kētu kavacam ōṁ asya śrīkētukavacastōtramahāmantrasya purandara r̥ṣiḥ | anuṣṭupchandaḥ | kēturdēvatā | kaṁ bījaṁ |...

Sri Lakshmi Kavacham – śrī lakṣmī kavacam

stōtranidhi → śrī lakṣmī stōtrāṇi → śrī lakṣmī kavacam lakṣmī mē cāgrataḥ pātu kamalā pātu pr̥ṣṭhataḥ | nārāyaṇī śīrṣadēśē sarvāṅgē...

Sri Ganesha Kavacham – śrī gaṇēśa kavacam

stōtranidhi → śrī gaṇēśa stōtrāṇi → śrī gaṇēśa kavacam gauryuvāca | ēṣō:'ticapalō daityānbālyē:'pi nāśayatyahō | agrē kiṁ karma kartēti na jānē munisattama || 1...

Sri Vittala Kavacham – śrī viṭhṭhala kavacam

stōtranidhi → śrī kr̥ṣṇa stōtrāṇi → śrī viṭhṭhala kavacam ōṁ asya śrī viṭhṭhalakavacastōtra mahāmantrasya śrī purandara r̥ṣiḥ śrī guruḥ paramātmā...

Sri Vishnu Kavacham – śrī viṣṇu kavaca stōtram

asya śrīviṣṇukavacastōtramahāmantrasya, brahmā r̥ṣiḥ, anuṣṭup chandaḥ, śrīmannārāyaṇō dēvatā, śrīmannārāyaṇaprasādasiddhyarthē japē viniyōgaḥ | ōṁ...

Sri Deepa Durga Kavacham – śrī dīpa durgā kavacam

stōtranidhi → śrī durgā stōtrāṇi → śrī dīpa durgā kavacam śrī bhairava uvāca | śr̥ṇu dēvi jaganmātarjvālādurgāṁ bravīmyaham | kavacaṁ mantragarbhaṁ ca...

Sri Durga Kavacham – śrī durgā dēvi kavacam

stōtranidhi → śrī durgā stōtrāṇi → śrī durgā dēvi kavacam īśvara uvāca | śr̥ṇu dēvi pravakṣyāmi kavacaṁ sarvasiddhidam | paṭhitvā pāṭhayitvā ca narō mucyēta...

Sri Sudarshana Kavacham 2 – śrī sudarśana kavacam 2

asya śrīsudarśanakavaca mahāmantrasya ahirbudhnya r̥ṣiḥ anuṣṭup chandaḥ sudarśanarūpī paramātmā dēvatā sahasrāraṁ iti bījaṁ sudarśanaṁ iti śaktiḥ cakrarāḍiti...

Sri Hayagriva Kavacham – śrī hayagrīva kavacam

asya śrīhayagrīvakavacamahāmantrasya hayagrīva r̥ṣiḥ, anuṣṭupchandaḥ, śrīhayagrīvaḥ paramātmā dēvatā, ōṁ śrīṁ vāgīśvarāya nama iti bījaṁ, ōṁ klīṁ...

Sri Tulasi Kavacham – śrī tulasī kavacam

asya śrītulasīkavacastōtramantrasya śrīmahādēva r̥ṣiḥ, anuṣṭupchandaḥ śrītulasīdēvatā, mama īpsitakāmanā siddhyarthē japē viniyōgaḥ | tulasī śrīmahādēvi namaḥ...
error: Not allowed