Sri Aditya Kavacham – śrī āditya kavacam

stōtranidhi → śrī sūrya stōtrāṇi → śrī āditya kavacam asya śrī ādityakavacastōtramahāmantrasya agastyō bhagavānr̥ṣiḥ anuṣṭupchandaḥ ādityō dēvatā śrīṁ...

Sri Chandra Kavacham – śrī candra kavacam

asya śrīcandrakavacastōtra mahāmantrasya gautama r̥ṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | sōmō dēvatā | raṁ bījam | saṁ śaktiḥ | ōṁ kīlakam | mama sōmagrahaprasādasiddhyarthē japē...

Sri Budha Kavacham – śrī budha kavacam

asya śrībudhakavacastōtramahāmantrasya kātyāyana r̥ṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | budhō dēvatā | yaṁ bījam | klīṁ śaktiḥ | ūṁ kīlakam | mama budhagrahaprasādasiddhyarthē...

Sri Shukra Kavacham – śrī śukra kavacam

ōṁ asya śrīśukrakavacastōtramahāmantrasya bharadvāja r̥ṣiḥ | anuṣṭupchandaḥ | bhagavān śukrō dēvatā | aṁ bījaṁ | gaṁ śaktiḥ | vaṁ kīlakaṁ | mama...

Sri Rahu Kavacham – śrī rāhu kavacam

asya śrīrāhukavacastōtra mahāmantrasya candrar̥ṣiḥ | anuṣṭupchandaḥ | rāhurdēvatā | nīṁ bījam | hrīṁ śaktiḥ | kāṁ kīlakam | mama rāhugrahaprasādasiddhyarthē japē...

Sri Ketu Kavacham – kētu kavacam

ōṁ asya śrīkētukavacastōtramahāmantrasya purandara r̥ṣiḥ | anuṣṭupchandaḥ | kēturdēvatā | kaṁ bījaṁ | namaḥ śaktiḥ | kēturiti kīlakam | mama kētukr̥ta pīḍā...

Sri Lakshmi Kavacham – śrī lakṣmī kavacam

stōtranidhi → śrī lakṣmī stōtrāṇi → śrī lakṣmī kavacam lakṣmī mē cāgrataḥ pātu kamalā pātu pr̥ṣṭhataḥ | nārāyaṇī śīrṣadēśē sarvāṅgē...

Sri Ganesha Kavacham – śrī gaṇēśa kavacam

gauryuvāca | ēṣō:'ticapalō daityānbālyē:'pi nāśayatyahō | agrē kiṁ karma kartēti na jānē munisattama || 1 || daityā nānāvidhā duṣṭāḥ sādhudēvadruhaḥ khalāḥ |...

Sri Vittala Kavacham – śrī viṭhṭhala kavacam

stōtranidhi → śrī kr̥ṣṇa stōtrāṇi → śrī viṭhṭhala kavacam ōṁ asya śrī viṭhṭhalakavacastōtra mahāmantrasya śrī purandara r̥ṣiḥ śrī guruḥ paramātmā...

Sri Vishnu Kavacham – śrī viṣṇu kavaca stōtram

asya śrīviṣṇukavacastōtramahāmantrasya, brahmā r̥ṣiḥ, anuṣṭup chandaḥ, śrīmannārāyaṇō dēvatā, śrīmannārāyaṇaprasādasiddhyarthē japē viniyōgaḥ | ōṁ...

Sri Deepa Durga Kavacham – śrī dīpa durgā kavacam

stōtranidhi → śrī durgā stōtrāṇi → śrī dīpa durgā kavacam śrī bhairava uvāca | śr̥ṇu dēvi jaganmātarjvālādurgāṁ bravīmyaham | kavacaṁ mantragarbhaṁ ca...

Sri Durga Kavacham – śrī durgā dēvi kavacam

stōtranidhi → śrī durgā stōtrāṇi → śrī durgā dēvi kavacam īśvara uvāca | śr̥ṇu dēvi pravakṣyāmi kavacaṁ sarvasiddhidam | paṭhitvā pāṭhayitvā ca narō mucyēta...

Sri Sudarshana Kavacham 2 – śrī sudarśana kavacam 2

prasīda bhagavan brahman sarvamantrajña nārada | saudarśanaṁ tu kavacaṁ pavitraṁ brūhi tatvataḥ || 1 || nārada uvāca | śr̥ṇuṣvēha dvijaśrēṣṭha pavitraṁ paramādbhutam |...

Sri Sudarshana Kavacham – śrī sudarśana kavacam

ōṁ asya śrī sudarśana kavaca mahāmaṁtrasya, nārāyaṇa r̥ṣiḥ, śrī sudarśanō dēvatā, gāyatrī chaṁdaḥ, duṣṭaṁ dārayatīti kīlakam, hana hana dviṣaya iti bījaṁ,...

Sri Hayagriva Kavacham – śrī hayagrīva kavacam

asya śrīhayagrīvakavacamahāmantrasya hayagrīva r̥ṣiḥ, anuṣṭupchandaḥ, śrīhayagrīvaḥ paramātmā dēvatā, ōṁ śrīṁ vāgīśvarāya nama iti bījaṁ, ōṁ klīṁ...

Sri Narasimha Kavacham – śrī nr̥siṁha kavacam

nr̥siṁhakavacaṁ vakṣyē prahlādēnōditaṁ purā | sarvarakṣākaraṁ puṇyaṁ sarvōpadravanāśanam || 1 || sarvasampatkaraṁ caiva svargamōkṣapradāyakam | dhyātvā...

Sri Tulasi Kavacham – śrī tulasī kavacam

asya śrītulasīkavacastōtramantrasya śrīmahādēva r̥ṣiḥ, anuṣṭupchandaḥ śrītulasīdēvatā, mama īpsitakāmanā siddhyarthē japē viniyōgaḥ | tulasī śrīmahādēvi namaḥ...
error: Not allowed