Dasa Maha Vidya – daśamahāvidyā


1. śrī mahākālī

śrī kālikā stōtrāṇi >>

2. śrī tārā dēvi

śrī tārā kavacam

śrī tārā stōtram (tārāṣṭakam)

śrī tārāmbā hr̥dayam

śrī nīlasarasvatī stōtram

śrī tārāmbā aṣṭōttaraśatanāma stōtram

śrī tārāmbā aṣṭōttaraśatanāmāvalī

3. śrī tripurasundarī

śrī tripurasundaryaṣṭakam

śrī tripurasundarī prātaḥ smaraṇam

śrī tripurasundarī pañcaratna stōtram

śrī tripurasundarī mānasapūjā stōtram

śrī tripurasundarī vēdapāda stavaḥ

śrī tripurasundarī stōtram – 1

śrī tripurasundarī stōtram – 2

śrī mahātripurasundarī ṣaṭkam

śrī mahātripurasundarī hr̥dayam

śrī ṣōḍaśī aṣṭōttaraśatanāma stōtram

śrī ṣōḍaśī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

4. śrī bhuvanēśvarī

śrī bhuvanēśvarī kavacam (trailōkyamaṅgalam)

śrī bhuvanēśvarī pañjara stōtram

śrī bhuvanēśvarī stōtram

śrī bhuvanēśvarī hr̥dayam

śrī bhuvanēśvarī aṣṭōttaraśatanāma stōtram

śrī bhuvanēśvarī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

5. śrī tripurabhairavī

śrī tripurabhairavī kavacam

śrī tripurabhairavī stōtram

śrī tripurabhairavī hr̥dayam

śrī bhairavī kavacam (trailōkyavijayam)

śrī tripurabhairavī aṣṭōttaraśatanāma stōtram

śrī tripurabhairavī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

6. śrī chinnamastā 

śrī chinnamastā kavacam

śrī chinnamastā dēvī stōtram

śrī chinnamastā dēvī hr̥dayam

pracaṇḍa caṇḍikā stavarājaḥ (śrī chinnamastā stōtram)

śrī chinnamastā dēvī aṣṭōttaraśatanāma stōtram

śrī chinnamastā dēvī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

7. śrī dhūmāvatī

śrī dhūmāvatī kavacam

śrī dhūmāvatī stōtram

śrī dhūmāvatī hr̥dayam

śrī dhūmāvatī aṣṭōttaraśatanāma stōtram

śrī dhūmāvatī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

8. śrī bagalāmukhī

śrī bagalāmukhī kavacam

śrī bagalāmukhī daśanāmātmaka stōtram

śrī bagalāmukhī varṇa kavacam

śrī bagalāmukhī stōtram – 1

śrī bagalāmukhī stōtram – 2

śrī bagalāmukhī hr̥dayam

śrī bagalāmukhī aṣṭōttaraśatanāma stōtram

śrī bagalāmukhī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

9. śrī mātaṅgī

śrī mātaṅginī kavacam (trailōkyamaṅgala kavacam)

śrī mātaṅgī kavacam (sumukhī kavacam)

śrī mātaṅgī stōtram – 1

śrī mātaṅgī stōtram – 2

śrī mātaṅgī hr̥dayam

śrī mātaṅgī aṣṭōttaraśatanāma stōtram

śrī mātaṅgī aṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī mātaṅgī sahasranāma stōtram

10. śrī kamalā

śrī kamalā kavacam

śrī kamalā stōtram – 1

śrī kamalā stōtram – 2

śrī kamalāmbikā stōtram

śrī kamalā aṣṭōttaraśatanāma stōtram

śrī kamalā aṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī kamalā sahasranāma stōtram


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed