Puja Vidhi – pūjā vidhi


pūrvāṅgam

gāṇāpatyam

śrī mahāgaṇapati laghu pūjā (haridrā gaṇapati pūjā)
śrī mahāgaṇapati ṣōḍaśōpacāra pūjā

kaumāram

śrī subrahmaṇyēśvara ṣōḍaśōpacāra pūjā

śaivam

śrī paramēśvara śīghra pūjā
śrī śiva ṣōḍaśōpacāra pūjā

śāktam

śrī gāyatrī pañcōpacāra pūjā
śrī durgā ṣōḍaśōpacāra pūjā
śrī mahālakṣmī viśēṣa ṣōḍaśōpacāra pūjā
śrī lalitā ṣōḍaśōpacāra pūjā
śrī sarasvatī ṣōḍaśōpacāra pūjā

vaiṣṇavam

śrī kārtīka dāmōdara ṣōḍaśōpacāra pūjā
śrī nārāyaṇa ṣōḍaśōpacāra pūjā
śrī nr̥siṁha ṣōḍaśōpacāra pūjā
śrī rāma ṣōḍaśōpacāra pūjā
śrī vēṅkaṭēśvara ṣōḍaśōpacāra pūjā

sauram

śrī sūryanārāyaṇa ṣōḍaśōpacāra pūjā

itara

śrī ayyappā ṣōḍaśōpacāra pūjā
śrī āñjanēya ṣōḍaśōpacāra pūjā
śrī kubēra ṣōḍaśōpacāra pūjā
śrī tulasī ṣōḍaśōpacāra pūjā
nāga pañcamī pūjā paddhati
śrī ṣirḍī sāyibābā ṣōḍaśōpacāra pūjā

sūktavidhāna pūjā

puruṣasūkta vidhāna pūrvaka ṣōḍaśōpacāra pūjā
śrīsūkta vidhāna pūrvaka ṣōḍaśōpacāra pūjā
puruṣasūkta sahita śrīsūkta ṣōḍaśōpacāra pūjā

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed