Sri Raama, Hanuma Stotras – śrī rāma, hanuma stōtrāṇi

śrī rāma stōtrāṇi

ēka ślōkī rāmāyaṇam

gāyatrī rāmāyaṇam

nāma rāmāyaṇam

śrī raghuvīra gadyam (śrī mahāvīra vaibhavam)

śrī rāma āpaduddhāraka stōtram

śrī rāma āpaduddhāraṇa stōtram

śrī rāma dvādaśanāma stōtram

śrī rāma pañcaratnam

śrī rāma rakṣā stōtram

śrī rāma stōtram (ahalyā kr̥tam)

śrī rāmāṣṭakam

śrī rāma bhujaṅgaprayāta stōtram

śrī sītārāma stōtram

saṅkṣēpa rāmāyaṇam

 

śrī hanuma stōtrāṇi

śrī āñjanēya daṇḍakam

śrī āñjanēya dvādaśanāma stōtram

śrī āñjanēya bhujaṅga stōtram

śrī āñjanēya maṅgalāṣṭakam

śrī āpaduddhāraka hanumat stōtram

kāryasiddhi śrī hanumān mantra

pañcamukha hanumatkavacam

mantrātmaka śrī māruti stōtram

hanumān cālīsā

śrī hanumadaṣṭakam

śrī hanumannamaskāraḥ

śrī hanumat pañcaratnam

śrī hanumān lāṁgūlāstra stōtram

śrī hanumān baḍabānala stōtram

 

aṣṭōttaraśatanāmāni

śrī rāma aṣṭōttaraśatanāma stōtram

śrī rāma aṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī sītā aṣṭōttaraśatanāma stōtram

śrī sītā aṣṭōttaraśatanāmāvalī

śrī āñjanēya aṣṭōttaraśatanāma stōtram

śrī āñjanēya aṣṭōttaraśatanāmāvalī

 

sahasranāmāni

śrī rāma sahasranāma stōtram

śrī āñjanēya sahasranāma stōtram

 

pūjā vidhi

śrī rāma ṣōḍaśōpacāra pūjā

Facebook Comments
error: Download Stotra Nidhi mobile app