Sri Sita Rama Kalyana Ghattam (Ramayana Antargatam) – śrī sītā rāma kalyāṇa ghaṭṭam (śrīmadrāmāyaṇāntargatam)

:: Chant this in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

yasmiṁstu divasē rājā cakrē gōdānamuttamam |
tasmiṁstu divasē śūrō yudhājitsamupēyivān || 1-73-1

putraḥ kēkayarājasya sākṣādbharatamātulaḥ |
dr̥ṣṭvā pr̥ṣṭvā ca kuśalaṁ rājānamidamabravīt || 1-73-2

kēkayādhipatī rājā snēhāt kuśalamabravīt |
yēṣāṁ kuśalakāmō:’si tēṣāṁ sampratyanāmayam || 1-73-3

svasrīyaṁ mama rājēndra draṣṭukāmō mahīpatiḥ |
tadarthamupayātō:’hamayōdhyāṁ raghunandana || 1-73-4

śrutvā tvahamayōdhyāyāṁ vivāhārthaṁ tavātmajān |
mithilāmupayātāṁstu tvayā saha mahīpatē || 1-73-5

tvarayābhyupayātō:’haṁ draṣṭukāmassvasussutam |
atha rājā daśarathaḥ priyātithimupasthitam || 1-73-6

dr̥ṣṭvā paramasatkāraiḥ pūjārhaṁ samapūjayat |
tatastāmuṣitō rātriṁ saha putrairmahātmabhiḥ || 1-73-7

prabhātē punarutthāya kr̥tvā karmāṇi karmavit |
r̥ṣīṁstadā puraskr̥tya yajñavāṭamupāgamat || 1-73-8

yuktē muhūrtē vijayē sarvābharaṇabhūṣitaiḥ |
bhrātr̥bhissahitō rāmaḥ kr̥takautukamaṅgalaḥ || 1-73-9

vasiṣṭhaṁ purataḥ kr̥tvā maharṣīnaparānapi |
pitussamīpamāśritya tasthau bhrātr̥bhirāvr̥taḥ || 1-73-10

vasiṣṭhō bhagavānētya vaidēhamidamabravīt |
rājā daśarathō rājan kr̥takautukamaṅgalaiḥ || 1-73-11

putrairnaravara śrēṣṭha dātāramabhikāṅkṣatē |
dātr̥pratigrahītr̥bhyāṁ sarvārthāḥ prabhavanti hi || 1-73-12

svadharmaṁ pratipadyasva kr̥tvā vaivāhyamuttamam |
ityuktaḥ paramōdārō vasiṣṭhēna mahātmanā || 1-73-13

pratyuvāca mahātējā vākyaṁ paramadharmavit |
kassthitaḥ pratihārō mē kasyājñā sampratīkṣyatē || 1-73-14

svagr̥hē kō vicārō:’sti yathā rājyamidaṁ tava |
kr̥takautukasarvasvā vēdimūlamupāgatāḥ || 1-73-15

mama kanyā muniśrēṣṭha dīptā vahnērivārciṣaḥ |
sajjō:’haṁ tvatpratīkṣō:’smi vēdyāmasyāṁ pratiṣitaḥ || 1-73-16

avighnaṁ kurutāṁ rājā kimarthamavalambatē |
tadvākyaṁ janakēnōktaṁ śrutvā daśarathastadā || 1-73-17

pravēśayāmāsa sutān sarvānr̥ṣigaṇānapi |
tatō rājā vidēhānāṁ vasiṣṭhamidamabravīt || 1-73-18

kārayasva r̥ṣē sarvamr̥ṣibhiḥ saha dhārmika |
rāmasya lōkarāmasya kriyāṁ vaivāhikīṁ prabhō || 1-73-19

tathētyuktvā tu janakaṁ vasiṣṭhō bhagavānr̥ṣiḥ |
viśvāmitraṁ puraskr̥tya śatānandaṁ ca dhārmikam || 1-73-20

prapāmadhyē tu vidhivatvēdiṁ kr̥tvā mahātapāḥ |
alañcakāra tāṁ vēdiṁ gandhapuṣpaissamantataḥ || 1-73-21

suvarṇapālikābhiśca chidrakumbhaiśca sāṅkuraiḥ |
aṅkurāḍhyaiśśarāvaiśca dhūpapātraissadhūpakaiḥ || 1-73-22

śaṅkhapātrai-ssruvai-ssrugbhiḥ pātrairarghyābhipūritaiḥ |
lājapūrṇaiśca pātrībhirakṣatairabhisaṁskr̥taiḥ || 1-73-23

darbhaissamaissamāstīrya vidhivanmantrapūrvakam |
agnimādāya vēdyāṁ tu vidhimantrapuraskr̥tam || 1-73-24

juhāvāgnau mahātējā vasiṣṭhō bhagavānr̥ṣiḥ |
tatassītāṁ samānīya sarvābharaṇabhuṣitām || 1-73-25

samakṣamagnēssaṁsthāpya rāghavābhimukhē tadā |
abravījjanakō rājā kausalyānandavardhanam || 1-73-26

iyaṁ sītā mama sutā sahadharmacarī tava |
pratīccha caināṁ bhadraṁ tē pāṇiṁ gr̥hṇīṣva pāṇinā || 1-73-27

pativratā mahabhāgā chāyēvānugatā sadā |
ityuktvā prākṣipadrājā mantrapūtaṁ jalaṁ tadā || 1-73-28

sādhu sādhviti dēvānāmr̥ṣīṇāṁ vadatāṁ tadā |
dēvadundubhirnirghōṣaḥ puṣpavarṣō mahānabhūt || 1-73-29

ēvaṁ dattvā tadā sītāṁ mantrōdakapuraskr̥tām |
abravījjanakō rājā harṣēṇābhipariplutaḥ || 1-73-30

lakṣmaṇāgaccha bhadraṁ tē ūrmilāmudyatāṁ mayā |
pratīccha pāṇiṁ gr̥hṇīṣva mābhūtkālasya paryayaḥ || 1-73-31

tamēvamuktvā janakō bharataṁ cābhyabhāṣata |
gr̥hāṇa pāṇiṁ māṇḍavyāḥ pāṇinā raghunandana || 1-73-32

śatrughnaṁ cāpi dharmātmā abravījjanakēśvaraḥ |
śrutakīrtyā mahābāhō pāṇiṁ gr̥hṇīṣva pāṇinā || 1-73-33

sarvē bhavantassaumyāśca sarvē sucaritavratāḥ |
patnībhissantu kākutsthā mābhūtkālasya paryayaḥ || 1-73-34

janakasya vacaśśr̥tvā pāṇīn pāṇibhirāspr̥śan |
catvārastē catasr̥ṇāṁ vasiṣṭhasya matē sthitāḥ || 1-73-35

agniṁ pradakṣiṇīkr̥tya vēdiṁ rājānamēva ca |
r̥ṣīmścaiva mahātmānassabhāryā raghusattamāḥ || 1-73-36

yathōktēna tathā cakrurvivāhaṁ vidhipūrvakam |
kākutsthaiśca gr̥hītēṣu lalitēṣu ca pāṇiṣu || 1-73-37

puṣpavr̥ṣṭirmahatyāsī-dantarikṣātsubhāsvarā |
divyadundubhinirghōṣai-rgītavāditranisvanaiḥ || 1-73-38

nanr̥tuścāpsarassaṅghā gandharvāśca jaguḥ kalam |
vivāhē raghumukhyānāṁ tadadbhutamadr̥śyata || 1-73-39

īdr̥śē vartamānē tu tūryōdghuṣṭanināditē |
triragniṁ tē parikramya ūhurbhāryāṁ mahaujasaḥ || 1-73-40

athōpakāryāṁ jagmustē sabhāryā raghunandanāḥ |
rājā:’pyanuyayau paśyantsarṣisaṅgha-ssabāndhavaḥ || 1-73-41

ityārṣē śrīmadrāmāyaṇē vālmīkīya ādikāvyē bālakāṇḍē trisaptatitamassargaḥ ||


See more śrī rāma stōtrāṇi for chanting.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Not allowed
%d bloggers like this: