Sri Sita Rama Kalyana Sarga (Balakandam) – ஶ்ரீ ஸீதாராம கல்யாண ஸர்க³꞉ (பா³லகாண்ட³ம்)


யஸ்மிம்ஸ்து தி³வஸே ராஜா சக்ரே கோ³தா³நமுத்தமம் ।
தஸ்மிம்ஸ்து தி³வஸே வீரோ யுதா⁴ஜித்ஸமுபேயிவாந் ॥ 1

புத்ர꞉ கேகயராஜஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ப⁴ரதமாதுல꞉ ।
த்³ருஷ்ட்வா ப்ருஷ்ட்வா ச குஶலம் ராஜாநமித³மப்³ரவீத் ॥ 2

கேகயாதி⁴பதீ ராஜா ஸ்நேஹாத் குஶலமப்³ரவீத் ।
யேஷாம் குஶலகாமோ(அ)ஸி தேஷாம் ஸம்ப்ரத்யநாமயம் ॥ 3

ஸ்வஸ்ரீயம் மம ராஜேந்த்³ர த்³ரஷ்டுகாமோ மஹீபதி꞉ ।
தத³ர்த²முபயாதோ(அ)ஹமயோத்⁴யாம் ரகு⁴நந்த³ந ॥ 4

ஶ்ருத்வா த்வஹமயோத்⁴யாயாம் விவாஹார்த²ம் தவாத்மஜாந் ।
மிதி²லாமுபயாதாம்ஸ்து த்வயா ஸஹ மஹீபதே ॥ 5

த்வரயா(அ)ப்⁴யுபயாதோ(அ)ஹம் த்³ரஷ்டுகாம꞉ ஸ்வஸு꞉ ஸுதம் ।
அத² ராஜா த³ஶரத²꞉ ப்ரியாதிதி²முபஸ்தி²தம் ।
த்³ருஷ்ட்வா பரமஸத்காரை꞉ பூஜநார்ஹமபூஜயத் ॥ 6

ததஸ்தாமுஷிதோ ராத்ரிம் ஸஹ புத்ரைர்மஹாத்மபி⁴꞉ ।
ப்ரபா⁴தே புநருத்தா²ய க்ருத்வா கர்மாணி கர்மவித் ।
ருஷீம்ஸ்ததா³ புரஸ்க்ருத்ய யஜ்ஞவாடமுபாக³மத் ॥ 7

யுக்தே முஹூர்தே விஜயே ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதை꞉ ।
ப்⁴ராத்ருபி⁴꞉ ஸஹிதோ ராம꞉ க்ருதகௌதுகமங்க³ள꞉ ॥ 8

வஸிஷ்ட²ம் புரத꞉ க்ருத்வா மஹர்ஷீநபராநபி ।
பிது꞉ ஸமீபமாஶ்ரித்ய தஸ்தௌ² ப்⁴ராத்ருபி⁴ராவ்ருத꞉ ।
வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வாநேத்ய வைதே³ஹமித³மப்³ரவீத் ॥ 9

ராஜா த³ஶரதோ² ராஜந் க்ருதகௌதுகமங்க³ளை꞉ ।
புத்ரைர்நரவர ஶ்ரேஷ்ட² தா³தாரமபி⁴காங்க்ஷதே ॥ 10

தா³த்ருப்ரதிக்³ரஹீத்ருப்⁴யாம் ஸர்வார்தா²꞉ ப்ரப⁴வந்தி ஹி ।
ஸ்வத⁴ர்மம் ப்ரதிபத்³யஸ்வ க்ருத்வா வைவாஹ்யமுத்தமம் ॥ 11

இத்யுக்த꞉ பரமோதா³ரோ வஸிஷ்டே²ந மஹாத்மநா ।
ப்ரத்யுவாச மஹாதேஜா வாக்யம் பரமத⁴ர்மவித் ॥ 12

க꞉ ஸ்தி²த꞉ ப்ரதிஹாரோ மே கஸ்யாஜ்ஞா ஸம்ப்ரதீக்ஷ்யதே ।
ஸ்வக்³ருஹே கோ விசாரோ(அ)ஸ்தி யதா² ராஜ்யமித³ம் தவ ॥ 13

க்ருதகௌதுகஸர்வஸ்வா வேதி³மூலமுபாக³தா꞉ ।
மம கந்யா முநிஶ்ரேஷ்ட² தீ³ப்தா வஹ்நேரிவார்சிஷ꞉ ॥ 14

ஸஜ்ஜோ(அ)ஹம் த்வத்ப்ரதீக்ஷோ(அ)ஸ்மி வேத்³யாமஸ்யாம் ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ।
அவிக்⁴நம் குருதாம் ராஜா கிமர்த²மவலம்ப³தே ॥ 15

தத்³வாக்யம் ஜநகேநோக்தம் ஶ்ருத்வா த³ஶரத²ஸ்ததா³ ।
ப்ரவேஶயாமாஸ ஸுதாந் ஸர்வாந்ருஷிக³ணாநபி ॥ 16

ததோ ராஜா விதே³ஹாநாம் வஸிஷ்ட²மித³மப்³ரவீத் ।
காரயஸ்வ ருஷே ஸர்வாம்ருஷிபி⁴꞉ ஸஹ தா⁴ர்மிக ।
ராமஸ்ய லோகராமஸ்ய க்ரியாம் வைவாஹிகீம் ப்ரபோ⁴ ॥ 17

ததே²த்யுக்த்வா து ஜநகம் வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ ।
விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய ஶதாநந்த³ம் ச தா⁴ர்மிகம் ॥ 18

ப்ரபாமத்⁴யே து விதி⁴வத்³வேதி³ம் க்ருத்வா மஹாதபா꞉ ।
அலஞ்சகார தாம் வேதி³ம் க³ந்த⁴புஷ்பை꞉ ஸமந்தத꞉ ॥ 19

ஸுவர்ணபாலிகாபி⁴ஶ்ச சி²த்³ரகும்பை⁴ஶ்ச ஸாங்குரை꞉ ।
அங்குராட்⁴யை꞉ ஶராவைஶ்ச தூ⁴பபாத்ரை꞉ ஸதூ⁴பகை꞉ ॥ 20

ஶங்க²பாத்ரை꞉ ஸ்ருவை꞉ ஸ்ருக்³பி⁴꞉ பாத்ரைரர்க்⁴யாபி⁴பூரிதை꞉ ।
லாஜபூர்ணைஶ்ச பாத்ரீபி⁴ரக்ஷதைரபி⁴ஸம்ஸ்க்ருதை꞉ ॥ 21

த³ர்பை⁴꞉ ஸமை꞉ ஸமாஸ்தீர்ய விதி⁴வந்மந்த்ரபூர்வகம் ।
அக்³நிமாதா⁴ய வேத்³யாம் து விதி⁴மந்த்ரபுரஸ்க்ருதம் ॥ 22
ஜுஹாவாக்³நௌ மஹாதேஜா வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ ।

தத꞉ ஸீதாம் ஸமாநீய ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாம் ।
ஸமக்ஷமக்³நே꞉ ஸம்ஸ்தா²ப்ய ராக⁴வாபி⁴முகே² ததா³ ।
அப்³ரவீஜ்ஜநகோ ராஜா கௌஸல்யாநந்த³வர்த⁴நம் ॥ 23

இயம் ஸீதா மம ஸுதா ஸஹத⁴ர்மசரீ தவ ।
ப்ரதீச்ச² சைநாம் ப⁴த்³ரம் தே பாணிம் க்³ருஹ்ணீஷ்வ பாணிநா ॥ 24

பதிவ்ரதா மஹாபா⁴கா³ சா²யேவாநுக³தா ஸதா³ ।
இத்யுக்த்வா ப்ராக்ஷிபத்³ராஜா மந்த்ரபூதம் ஜலம் ததா³ ॥ 25

ஸாது⁴ஸாத்⁴விதி தே³வாநாம்ருஷீணாம் வத³தாம் ததா³ ।
தே³வது³ந்து³பி⁴நிர்கோ⁴ஷ꞉ புஷ்பவர்ஷோ மஹாநபூ⁴த் ॥ 26

ஏவம் த³த்வா ததா³ ஸீதாம் மந்த்ரோத³கபுரஸ்க்ருதாம் ।
அப்³ரவீஜ்ஜநகோ ராஜா ஹர்ஷேணாபி⁴பரிப்லுத꞉ ॥ 27

லக்ஷ்மணாக³ச்ச² ப⁴த்³ரம் தே ஊர்மிலாமுத்³யதாம் மயா ।
ப்ரதீச்ச² பாணிம் க்³ருஹ்ணீஷ்வ மா பூ⁴த்காலஸ்ய பர்யய꞉ ॥ 28

தமேவமுக்த்வா ஜநகோ ப⁴ரதம் சாப்⁴யபா⁴ஷத ।
க்³ருஹாண பாணிம் மாண்ட³வ்யா꞉ பாணிநா ரகு⁴நந்த³ந ॥ 29

ஶத்ருக்⁴நம் சாபி த⁴ர்மாத்மா அப்³ரவீஜ்ஜநகேஶ்வர꞉ ।
ஶ்ருதகீர்த்யா மஹாபா³ஹோ பாணிம் க்³ருஹ்ணீஷ்வ பாணிநா ॥ 30

ஸர்வே ப⁴வந்த꞉ ஸௌம்யாஶ்ச ஸர்வே ஸுசரிதவ்ரதா꞉ ।
பத்நீபி⁴꞉ ஸந்து காகுத்ஸ்தா² மா பூ⁴த்காலஸ்ய பர்யய꞉ ॥ 31

ஜநகஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா பாணீந்பாணிபி⁴ரஸ்ப்ருஶந் ।
சத்வாரஸ்தே சதஸ்ருணாம் வஸிஷ்ட²ஸ்ய மதே ஸ்தி²தா꞉ ॥ 32

அக்³நிம் ப்ரத³க்ஷிணீக்ருத்ய வேதி³ம் ராஜாநமேவ ச ।
ருஷீம்ஶ்சைவ மஹாத்மாந꞉ ஸபா⁴ர்யா ரகு⁴ஸத்தமா꞉ ।
யதோ²க்தேந ததா² சக்ருர்விவாஹம் விதி⁴பூர்வகம் ॥ 33

[காகுத்ஸ்தை²ஶ்ச க்³ருஹீதேஷு லலிதேஷு ச பாணிஷு।]
புஷ்பவ்ருஷ்டிர்மஹத்யாஸீத³ந்தரிக்ஷாத்ஸுபா⁴ஸ்வரா ।
தி³வ்யது³ந்து³பி⁴நிர்கோ⁴ஷைர்கீ³தவாதி³த்ரநி꞉ஸ்வநை꞉ ॥ 34

நந்ருதுஶ்சாப்ஸரஸ்ஸங்கா⁴ க³ந்த⁴ர்வாஶ்ச ஜகு³꞉ கலம் ।
விவாஹே ரகு⁴முக்²யாநாம் தத³த்³பு⁴தமத்³ருஶ்யத ॥ 35

ஈத்³ருஶே வர்தமாநே து தூர்யோத்³கு⁴ஷ்டநிநாதி³தே ।
த்ரிரக்³நிம் தே பரிக்ரம்ய ஊஹுர்பா⁴ர்யா மஹௌஜஸ꞉ ॥ 36

அதோ²பகார்யாம் ஜக்³முஸ்தே ஸபா⁴ர்யா ரகு⁴நந்த³நா꞉ ।
ராஜா(அ)ப்யநுயயௌ பஶ்யந்ஸர்ஷிஸங்க⁴꞉ ஸபா³ந்த⁴வ꞉ ॥ 37

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்ரிஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Sita Rama Kalyana Sarga (Balakandam) – ஶ்ரீ ஸீதாராம கல்யாண ஸர்க³꞉ (பா³லகாண்ட³ம்)

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed