Category: Durga – துர்கா

Sri Tulja Bhavani Stotram – ஶ்ரீ துலஜா ப⁴வாநீ ஸ்தோத்ரம்

நமோ(அ)ஸ்து தே மஹாதே³வி ஶிவே கல்யாணி ஶாம்ப⁴வி । ப்ரஸீத³ வேத³விநுதே ஜக³த³ம்ப³ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 1 ॥ ஜக³தாமாதி³பூ⁴தா த்வம் ஜக³த்த்வம் ஜக³தா³ஶ்ரயா । ஏகா(அ)ப்யநேகரூபாஸி ஜக³த³ம்ப³ நமோ(அ)ஸ்து தே...

Sri Durga Ashtakam – ஶ்ரீ து³ர்கா³ஷ்டகம்

காத்யாயநி மஹாமாயே க²ட்³க³பா³ணத⁴நுர்த⁴ரே । க²ட்³க³தா⁴ரிணி சண்டி³ து³ர்கா³தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 1 ॥ வஸுதே³வஸுதே காளி வாஸுதே³வஸஹோத³ரீ । வஸுந்த⁴ராஶ்ரியே நந்தே³ து³ர்கா³தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 2 ॥...

Dakaradi Sri Durga Sahasranama Stotram – த³காராதி³ ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீ தே³வ்யுவாச | மம நாம ஸஹஸ்ரம் ச ஶிவ பூர்வவிநிர்மிதம் | தத்பட்²யதாம் விதா⁴நேந ததா² ஸர்வம் ப⁴விஷ்யதி || இத்யுக்த்வா பார்வதீ தே³வி ஶ்ராவயாமாஸ தச்சதாந் | ததே³வ நாமஸாஹஸ்ரம்...

Sri Durga Chandrakala Stuti – ஶ்ரீ து³ர்கா³ சம்த்³ரகளா ஸ்துதி꞉

வேதோ⁴ஹரீஶ்வரஸ்துத்யாம் விஹர்த்ரீம் விம்த்⁴யபூ⁴த⁴ரே | ஹரப்ராணேஶ்வரீம் வம்தே³ ஹம்த்ரீம் விபு³த⁴வித்³விஷாம் || 1 || அப்⁴யர்த²நேந ஸரஸீருஹஸம்ப⁴வஸ்ய த்யக்த்வோதி³தா ப⁴க³வத³க்ஷிபிதா⁴நலீலாம் | விஶ்வேஶ்வரீ விபத³பாகரணே புரஸ்தாத் மாதா மமாஸ்து மது⁴கைடப⁴யோர்நிஹம்த்ரீ || 2...

Kumari Stotram – குமாரீ ஸ்தோத்ரம்

ஜக³த்பூஜ்யே ஜக³த்³வந்த்³யே ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணீ | பூஜாம் க்³ருஹாண கௌமாரி ஜக³ன்மாதர்நமோ(அ)ஸ்து தே || 1 || த்ரிபுராம் த்ரிபுராதா⁴ராம் த்ரிவர்க³ஜ்ஞானரூபிணீம் | த்ரைலோக்யவந்தி³தாம் தே³வீம் த்ரிமூர்திம் பூஜயாம்யஹம் || 2 || கலாத்மிகாம்...

Vamsa Vruddhikaram (Vamsakhya) Durga Kavacham – வம்ஶவ்ருத்திகரம் (வம்ஶாக்யம்) துர்கா கவசம்

(தந்யவாதஃ – ஶ்ரீ பீ.ஆர்.ராமசந்தர் மஹோதய) ஶனைஶ்சர உவாச | ப⁴க³வன் தே³வதே³வேஶ க்ருபயா த்வம் ஜக³த்ப்ரபோ⁴ | வம்ஶாக்²யம் கவசம் ப்³ரூஹி மஹ்யம் ஶிஷ்யாய தே(அ)னக⁴ | யஸ்ய ப்ரபா⁴வாத்³தே³வேஶ வம்ஶோ...

Sri Mangala Chandika Stotram – ஶ்ரீ மங்களசண்டிகா ஸ்தோத்ரம்

த்⁴யாநம் – தே³வீம் ஷோட³ஶவர்ஷீயாம் ரம்யாம் ஸுஸ்தி²ரயௌவநாம் । ஸர்வரூபகு³ணாட்⁴யாம் ச கோமளாங்கீ³ம் மநோஹராம் ॥ 1 ॥ ஶ்வேதசம்பகவர்ணாபா⁴ம் சந்த்³ரகோடிஸமப்ரபா⁴ம் । வஹ்நிஶுத்³தா⁴ம்ஶுகாதா⁴நாம் ரத்நபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாம் ॥ 2 ॥ பி³ப்⁴ரதீம் கப³ரீபா⁴ரம்...

Sri Durga Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீது³ர்கா³ ஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய  ஹிமவான் ருஷி꞉  அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉  து³ர்கா³ப⁴க³வதீ தே³வதா ஶ்ரீது³ர்கா³ ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ | த்⁴யானம்- ஓம் ஹ்ரீம் காலாப்⁴ராபா⁴ம் கடாக்ஷைரரிகுலப⁴யதா³ம் மௌலிப³த்³தே⁴ந்து³ரேகா²ம் ஶங்க²ம் சக்ரம்...

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 2 – ஶ்ரீ து³ர்கா³ஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ 2

ஓம் து³ர்கா³யை நம꞉ | ஓம் ஶிவாயை நம꞉ | ஓம் மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ | ஓம் மஹாகௌ³ர்யை நம꞉ | ஓம் சண்டி³காயை நம꞉ | ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம꞉ |...

Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 2 – ஶ்ரீ து³ர்கா³ஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம் 2

து³ர்கா³ ஶிவா மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகௌ³ரீச சண்டி³கா | ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வலோகேஶீ ஸர்வகர்மப²லப்ரதா³ || 1 || ஸர்வதீர்த²மயீ புண்யா தே³வயோனிரயோனிஜா | பூ⁴மிஜா நிர்கு³ணாதா⁴ரஶக்திஶ்சானீஶ்வரீ ததா² || 2 || நிர்கு³ணா நிரஹங்காரா ஸர்வக³ர்வவிமர்தி³னீ...

error: Not allowed