Category: Narasimha – ந்றுஸிம்ஹ

Srinivasa (Narasimha) Stotram – ஶ்ரீநிவாஸ (ந்ருஸிம்ஹ) ஸ்தோத்ரம்

அத² விபு³த⁴விளாஸிநீஷு விஷ்வ- -ங்முநிமபி⁴த꞉ பரிவார்ய தஸ்து²ஷீஷு । மத³விஹ்ருதிவிகத்த²நப்ரளாபா- -ஸ்வவமதிநிர்மிதநைஜசாபலாஸு ॥ 1 ॥ த்ரிபு⁴வநமுத³முத்³யதாஸு கர்தும் மது⁴ஸஹஸாக³திஸர்வநிர்வஹாஸு । மது⁴ரஸப⁴ரிதாகி²லாத்மபா⁴வா- -ஸ்வக³ணிதபீ⁴திஷு ஶாபதஶ்ஶுகஸ்ய ॥ 2 ॥ அதிவிமலமதிர்மஹாநுபா⁴வோ முநிரபி...

Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹஹ்ருத³ய மஹாமந்த்ரஸ்ய ப்ரஹ்லாத³ ருஷி꞉ । ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹோ தே³வதா । அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ । மமேப்ஸிதார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² பாடே² விநியோக³꞉ ॥ கரந்யாஸ꞉ । ஓம் ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ । ஓம் வஜ்ரநகா²ய...

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ தி³வ்ய ஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீலக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ தே³வதா க்ஷ்ரௌம் இதி பீ³ஜம் ஶ்ரீம் இதி ஶக்தி꞉ நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதா⁴யேதி கீலகம் மந்த்ரராஜ ஶ்ரீலக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ ப்ரீத்யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉...

Sri Narasimha Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவளி

ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம꞉ | ஓம் மஹாஸிம்ஹாய நம꞉ | ஓம் தி³வ்யஸிம்ஹாய நம꞉ | ஓம் மஹாப³லாய நம꞉ | ஓம் உக்³ரஸிம்ஹாய நம꞉ | ஓம் மஹாதே³வாய நம꞉ |...

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

நாரஸிம்ஹோ மஹாஸிம்ஹோ தி³வ்யஸிம்ஹோ மஹாப³ல꞉ | உக்³ரஸிம்ஹோ மஹாதே³வஸ்ஸ்தம்ப⁴ஜஶ்சோக்³ரலோசன꞉ || 1 || ரௌத்³ரஸ்ஸர்வாத்³பு⁴த꞉ ஶ்ரீமான் யோகா³னந்த³ஸ்த்ரிவிக்ரம꞉ | ஹரி꞉ கோலாஹலஶ்சக்ரீ விஜயோ ஜயவர்த⁴ன꞉ || 2 || பஞ்சானந꞉ பரப்³ரஹ்ம சா(அ)கோ⁴ரோ...

Lakshmi Nrusimha Pancharatnam – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ பஞ்சரத்னம்

த்வத்ப்ரபு⁴ஜீவப்ரியமிச்ச²ஸி சேன்னரஹரிபூஜாம் குரு ஸததம் ப்ரதிபி³ம்பா³லங்க்ருதித்⁴ருதிகுஶலோ பி³ம்பா³லங்க்ருதிமாதனுதே | சேதோப்⁴ருங்க³ ப்⁴ரமஸி வ்ருதா² ப⁴வமருபூ⁴மௌ விரஸாயாம் ப⁴ஜ ப⁴ஜ லக்ஷ்மீனரஸிம்ஹானக⁴பத³ஸரஸிஜமகரந்த³ம் || 1 || ஶுக்தௌ ரஜதப்ரதிபா⁴ ஜாதா கடகாத்³யர்த²ஸமர்தா² சே- த்³து³꞉க²மயீ...

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram (25 Slokas) – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ கராவலம்ப³ ஸ்தோத்ரம் (பாடா²ந்தரம்:25 ஶ்லோகா꞉)

ஶ்ரீமத்பயோநிதி⁴நிகேதந சக்ரபாணே போ⁴கீ³ந்த்³ரபோ⁴க³மணிராஜித புண்யமூர்தே । யோகீ³ஶ ஶாஶ்வத ஶரண்ய ப⁴வாப்³தி⁴போத லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 1 ॥ ப்³ரஹ்மேந்த்³ரருத்³ரமருத³ர்ககிரீடகோடி- ஸங்க⁴ட்டிதாங்க்⁴ரிகமலாமலகாந்திகாந்த । லக்ஷ்மீலஸத்குசஸரோருஹராஜஹம்ஸ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம்...

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram (13 Shlokas) – ஶ்ரீ லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ கராவலம்ப³ ஸ்தோத்ரம் (13 ஶ்லோ।)

ஶ்ரீமத்பயோனிதி⁴னிகேதன சக்ரபாணே போ⁴கீ³ந்த்³ரபோ⁴க³மணிரஞ்ஜித புண்யமூர்தே | யோகீ³ஶ ஶாஶ்வத ஶரண்ய ப⁴வாப்³தி⁴போத லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் || 1 || ப்³ரஹ்மேந்த்³ரருத்³ரமருத³ர்ககிரீடகோடி- ஸங்க⁴ட்டிதாங்க்⁴ரிகமலாமலகாந்திகாந்த | லக்ஷ்மீலஸத்குசஸரோருஹராஜஹம்ஸ லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம்...

Sri Narasimha Ashtakam 2 – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹாஷ்டகம் 2

த்⁴யாயாமி நாரஸிம்ஹாக்²யம் ப்³ரஹ்மவேதா³ந்தகோ³சரம் | ப⁴வாப்³தி⁴தரணோபாயம் ஶங்க²சக்ரத⁴ரம் பத³ம் || நீளாம் ரமாம் ச பரிபூ⁴ய க்ருபாரஸேன ஸ்தம்பே⁴ ஸ்வஶக்திமனகா⁴ம் வினிதா⁴யதே³வ | ப்ரஹ்லாத³ரக்ஷணவிதா⁴யபதீ க்ருபா தே ஶ்ரீனாரஸிம்ஹ பரிபாலய மாம் ச...

Sri Narasimha Ashtakam – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹாஷ்டகம்

ஶ்ரீமத³கலங்க பரிபூர்ண ஶஶிகோடி- ஶ்ரீத⁴ர மனோஹர ஸடாபடல காந்த| பாலய க்ருபாலய ப⁴வாம்பு³தி⁴-நிமக்³னம் தை³த்யவரகால நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ || 1 || பாத³கமலாவனத பாதகி-ஜனானாம் பாதகத³வானல பதத்ரிவர-கேதோ| பா⁴வன பராயண ப⁴வார்திஹரயா மாம்...

Sri Narasimha Stotram 3 – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம் – 3

ஶ்ரீரமாகுசாக்³ரபா⁴ஸிகுங்குமாங்கிதோரஸம் தாபனாங்க்⁴ரிஸாரஸம் ஸதா³த³யாஸுதா⁴ரஸம் | குந்த³ஶுப்⁴ரஶாரதா³ரவிந்த³சந்த்³ரஸுந்த³ரம் ஸிம்ஹஶைலமந்தி³ரம் ந்ருஸிம்ஹதே³வமாஶ்ரயே || 1 || பாபபாஶமோசனம் விரோசனேந்து³லோசனம் பா²லலோசனாதி³தே³வஸன்னுதம் மஹோன்னதம் | ஶேஷதல்பஶாயினம் மனோரத²ப்ரதா³யினம் ஸிம்ஹஶைலமந்தி³ரம் ந்ருஸிம்ஹதே³வமாஶ்ரயே || 2 || ஸஞ்சரஸ்ஸடாஜடாபி⁴ருன்னமேக²மண்ட³லம் பை⁴ரவாரவாடஹாஸவேரிதா³மிஹ்ரோத³ரம்...

Sri Narasimha Stotram 2 – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம் – 2

குந்தே³ந்து³ஶங்க²வர்ண꞉ க்ருதயுக³ப⁴க³வான்பத்³மபுஷ்பப்ரதா³தா த்ரேதாயாம் காஞ்சனாபி⁴꞉ புனரபி ஸமயே த்³வாபரே ரக்தவர்ண꞉ | ஶங்கோ ஸம்ப்ராப்தகாலே கலியுக³ஸமயே நீலமேக⁴ஶ்ச நாபா⁴ ப்ரத்³யோதஸ்ருஷ்டிகர்தா பரப³லமத³ன꞉ பாது மாம் நாரஸிம்ஹ꞉ || 1 || நாஸாக்³ரம் பீனக³ண்ட³ம்...

Sri Narasimha Stotram – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம்

ப்³ரஹ்மோவாச | நதோ(அ)ஸ்ம்யனந்தாய து³ரந்தஶக்தயே விசித்ரவீர்யாய பவித்ரகர்மணே | விஶ்வஸ்ய ஸர்க³ஸ்தி²திஸம்யமான்கு³ணை꞉ ஸ்வலீலயா ஸந்த³த⁴தே(அ)வ்யயாத்மனே || 1 || ஶ்ரீருத்³ர உவாச | கோபகாலோ யுகா³ந்தஸ்தே ஹதோ(அ)யமஸுரோ(அ)ல்பக꞉ | தத்ஸுதம் பாஹ்யுபஸ்ருதம் ப⁴க்தம்...

Shani Krutha Sri Narasimha Stuti – ஶ்ரீ நரஸிம்ஹ ஸ்துதி (ஶனைஶ்சர க்ருதம்)

ஶ்ரீ க்ருஷ்ண உவாச । ஸுலபோ⁴ ப⁴க்தியுக்தாநாம் து³ர்த³ர்ஶோ து³ஷ்டசேதஸாம் । அநந்யக³திகாநாம் ச ப்ரபு⁴ர்ப⁴க்தைகவத்ஸல꞉ ॥ 1 ஶநைஶ்சரஸ்தத்ர ந்ருஸிம்ஹதே³வ ஸ்துதிம் சகாராமல சித்தவ்ருதி꞉ । ப்ரணம்ய ஸாஷ்டாங்க³மஶேஷலோக கிரீட நீராஜித...

Prahlada Krutha Narasimha Stotram – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்துதி꞉ (ப்ரஹ்லாத க்ருதம்)

[** அதி⁴க ஶ்லோகா꞉ – நாரத³ உவாச – ஏவம் ஸுராத³யஸ்ஸர்வே ப்³ரஹ்மருத்³ரபுரஸ்ஸரா꞉ | நோபைதுமஶகன்மன்யுஸம்ரம்ப⁴ம் ஸுது³ராஸத³ம் || ஸாக்ஷாச்ச்²ரீ꞉ ப்ரேஷிதாதே³வைர்த்³ருஷ்ட்வா தன்மஹத³த்³பு⁴தம் | அத்³ருஷ்டா ஶ்ருதபூர்வத்வாத்ஸானோபேயாயஶங்கிதா || ப்ரஹ்லாத³ம் ப்ரேஷயாமாஸ ப்³ரஹ்மா(அ)வஸ்தி²தமந்திகே...

Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தம்பாவிர்பாவ ஸ்தோத்ரம்

ஸஹஸ்ரபா⁴ஸ்கரஸ்பு²ரத்ப்ரபா⁴க்ஷது³ர்னிரீக்ஷணம் ப்ரப⁴க்³னக்ரூரக்ருத்³தி⁴ரண்யகஶ்யபோருரஸ்த²லம் | அஜஸ்த்ருஜாண்ட³கர்பரப்ரப⁴க்³னரௌத்³ரக³ர்ஜனம் உத³க்³ரனிக்³ரஹாக்³ரஹோக்³ரவிக்³ரஹாக்ருதிம் ப⁴ஜே || 1 || ஸ்வயம்பு⁴ஶம்பு⁴ஜம்ப⁴ஜித்ப்ரமுக்²யதி³வ்யஸம்ப்⁴ரமம் த்³விஜ்ரும்ப⁴மத்⁴யது³த்கடோக்³ரதை³த்யகும்ப⁴கும்பி⁴னின் | அனர்க³ளாட்டஹாஸனிஸ்ப்ருஹாஷ்டதி³க்³க³ஜார்ப⁴டின் யுகா³ந்திமாந்தமத்க்ருதாந்ததி⁴க்க்ருதாந்தகம் ப⁴ஜே || 2 || ஜக³ஜ்வலத்³த³ஹத்³க்³ரஸத்ப்ரஹஸ்பு²ரன்முகா²ர்ப⁴டிம் மஹத்³ப⁴யத்³ப⁴வத்³த³ஹக்³ரஸல்லஸத்க்ருதாக்ருதிம் | ஹிரண்யகஶ்யபோஸஹஸ்ரஸம்ஹரத்ஸமர்த²க்ரு- -ந்முஹுர்முஹுர்முஹுர்க³ளத்⁴வனந்ன்ருஸிம்ஹ ரக்ஷ...

Sri Narasimha Mantra Raja Pada Stotram – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ மந்த்ரராஜபத ஸ்தோத்ரம்

பார்வத்யுவாச – மந்த்ராணாம் பரமம் மந்த்ரம் கு³ஹ்யானாம் கு³ஹ்யமேவ ச | ப்³ரூஹி மே நாரஸிம்ஹஸ்ய தத்த்வம் மந்த்ரஸ்ய து³ர்லப⁴ம் || ஶங்கர உவாச – வ்ருத்தோத்பு²ல்லவிஶாலாக்ஷம் விபக்ஷக்ஷயதீ³க்ஷிதம் | நினாத³த்ரஸ்தவிஶ்வாண்ட³ம் விஷ்ணுமுக்³ரம்...

Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ புஜங்க ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம்

அஜோமேஶதே³வம் ரஜோத்கர்ஷவத்³பூ⁴- -த்³ரஜோத்கர்ஷவத்³பூ⁴த்³ரஜோத்³தூ⁴தபே⁴த³ம் । த்³விஜாதீ⁴ஶபே⁴த³ம் ரஜோபாலஹேதிம் ப⁴ஜே வேத³ஶைலஸ்பு²ரந்நாரஸிம்ஹம் ॥ 1 ॥ ஹிரண்யாக்ஷரக்ஷோவரேண்யாக்³ரஜந்ம ஸ்தி²ரக்ரூரவக்ஷோ ஹரப்ரௌட⁴த³க்ஷ꞉ । ப்⁴ருதஶ்ரீநகா²க்³ரம் பரஶ்ரீஸுகோ²க்³ரம் ப⁴ஜே வேத³ஶைலஸ்பு²ரந்நாரஸிம்ஹம் ॥ 2 ॥ நிஜாரம்ப⁴ஶும்ப⁴த்³பு⁴ஜா ஸ்தம்ப⁴ட³ம்ப⁴-...

Sri Narasimha Dwadasa Nama Stotram – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ த்³வாத³ஶனாம ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீந்ருஸிம்ஹ த்³வாத³ஶநாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய வேத³வ்யாஸோ ப⁴க³வாந் ருஷி꞉ அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹோ தே³வதா ஶ்ரீந்ருஸிம்ஹ ப்ரீத்யர்தே² விநியோக³꞉ । த்⁴யாநம் । ஸ்வப⁴க்த பக்ஷபாதேந தத்³விபக்ஷ விதா³ரணம் । ந்ருஸிம்ஹமத்³பு⁴தம் வந்தே³ பரமாநந்த³...

Sri Narasimha Gadyam – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ கத்ய ஸ்துதி꞉

தே³வா꞉ || ப⁴க்திமாத்ரப்ரதீத நமஸ்தே நமஸ்தே | அகி²லமுனிஜனநிவஹ விஹிதஸவனகத³னகர க²ரசபலசரிதப⁴யத³ ப³லவத³ஸுரபதிக்ருத விவித⁴பரிப⁴வப⁴யசகித நிஜபத³சலித நிகி²லமக²முக² விரஹக்ருஶதரஜலஜப⁴வமுக² ஸகலஸுரவரனிகர காருண்யாவிஷ்க்ருத சண்ட³தி³வ்ய ந்ருஸிம்ஹாவதார ஸ்பு²ரிதோத³க்³ரதாரத்⁴வனி-பி⁴ன்னாம்ப³ரதார நிஜரணகரண ரப⁴ஸசலித ரணத³ஸுரக³ண படுபடஹ விகடரவபரிக³த...

Sri Narasimha Kavacham – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ கவசம்

ந்ருஸிம்ஹகவசம் வக்ஷ்யே ப்ரஹ்லாதே³நோதி³தம் புரா । ஸர்வரக்ஷாகரம் புண்யம் ஸர்வோபத்³ரவநாஶநம் ॥ 1 ॥ ஸர்வஸம்பத்கரம் சைவ ஸ்வர்க³மோக்ஷப்ரதா³யகம் । த்⁴யாத்வா ந்ருஸிம்ஹம் தே³வேஶம் ஹேமஸிம்ஹாஸநஸ்தி²தம் ॥ 2 ॥ விவ்ருதாஸ்யம் த்ரிநயநம்...

Runa Vimochana Narasimha Stotram – ருண விமோசன ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம்

த்⁴யாநம் । வாகீ³ஶா யஸ்ய வத³நே லக்ஷ்மீர்யஸ்ய ச வக்ஷஸி । யஸ்யாஸ்தே ஹ்ருத³யே ஸம்வித்தம் ந்ருஸிம்ஹமஹம் ப⁴ஜே ॥ ஸ்தோத்ரம் । தே³வதா கார்யஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஸபா⁴ஸ்தம்ப⁴ ஸமுத்³ப⁴வம் । ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம்...

Sri Ahobala Narasimha Stotram – ஶ்ரீ அஹோபல ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம்

லக்ஷ்மீகடாக்ஷஸரஸீருஹராஜஹம்ஸம் பக்ஷீந்த்³ரஶைலப⁴வனம் ப⁴வனாஶமீஶம் | கோ³க்ஷீரஸார க⁴னஸாரபடீரவர்ணம் வந்தே³ க்ருபானிதி⁴மஹோப³லனாரஸிம்ஹம் || 1 || ஆத்³யந்தஶூன்யமஜமவ்யயமப்ரமேயம் ஆதி³த்யசந்த்³ரஶிகி²லோசனமாதி³தே³வம் | அப்³ஜாமுகா²ப்³ஜமத³லோலுபமத்தப்⁴ருங்க³ம் வந்தே³ க்ருபானிதி⁴மஹோப³லனாரஸிம்ஹம் || 2 || கோடீரகோடிக⁴டிதோஜ்ஜ்வலகாந்திகாந்தம் கேயூரஹாரமணிகுண்ட³லமண்டி³தாங்க³ம் | சூடா³க்³ரரஞ்ஜிதஸுதா⁴கரபூர்ணபி³ம்ப³ம்...

error: Not allowed