Category: 108 – அஷ்டொத்தரஶதனாமாவளீ

Sri Ramanuja Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ராமாநுஜாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ராமாநுஜாய நம꞉ । ஓம் புஷ்கராக்ஷாய நம꞉ । ஓம் யதீந்த்³ராய நம꞉ । ஓம் கருணாகராய நம꞉ । ஓம் காந்திமத்யாத்மஜாய நம꞉ । ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।...

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வராஹாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ஶ்ரீவராஹாய நம꞉ । ஓம் மஹீநாதா²ய நம꞉ । ஓம் பூர்ணாநந்தா³ய நம꞉ । ஓம் ஜக³த்பதயே நம꞉ । ஓம் நிர்கு³ணாய நம꞉ । ஓம் நிஷ்களாய நம꞉ ।...

Sri Manasa Devi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ மாநஸாதே³வீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் மாநஸாதே³வ்யை நம꞉ । ஓம் பராஶக்த்யை நம꞉ । ஓம் மஹாதே³வ்யை நம꞉ । ஓம் கஶ்யபமாநஸபுத்ரிகாயை நம꞉ । ஓம் நிரந்தரத்⁴யாநநிஷ்டா²யை நம꞉ । ஓம் ஏகாக்³ரசித்தாயை நம꞉ ।...

Sri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ அருணாசலேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ஶோணாத்³ரீஶாய நம꞉ ஓம் அருணாத்³ரீஶாய நம꞉ ஓம் தே³வாதீ⁴ஶாய நம꞉ ஓம் ஜநப்ரியாய நம꞉ ஓம் ப்ரபந்நரக்ஷகாய நம꞉ ஓம் தீ⁴ராய நம꞉ ஓம் ஶிவாய நம꞉ ஓம் ஸேவகவர்த⁴காய நம꞉...

Sri Radha Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ராதா⁴ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஶ்ரீ ராதா⁴யை நம꞉ । ஶ்ரீ ராதி⁴காயை நம꞉ । க்ருஷ்ணவல்லபா⁴யை நம꞉ । க்ருஷ்ணஸம்யுக்தாயை நம꞉ । வ்ருந்தா³வநேஶ்வர்யை நம꞉ । க்ருஷ்ணப்ரியாயை நம꞉ । மத³நமோஹிந்யை நம꞉ । ஶ்ரீமத்யை...

Sri Godadevi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ கோ³தா³தே³வி அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ஶ்ரீரங்க³நாயக்யை நம꞉ । ஓம் கோ³தா³யை நம꞉ । ஓம் விஷ்ணுசித்தாத்மஜாயை நம꞉ । ஓம் ஸத்யை நம꞉ । ஓம் கோ³பீவேஷத⁴ராயை நம꞉ । ஓம் தே³வ்யை நம꞉ ।...

Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ப்ரத்யங்கி³ரா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ப்ரத்யங்கி³ராயை நம꞉ । ஓம் ஓங்காரரூபிண்யை நம꞉ । ஓம் க்ஷம் ஹ்ராம் பீ³ஜப்ரேரிதாயை நம꞉ । ஓம் விஶ்வரூபாஸ்த்யை நம꞉ । ஓம் விரூபாக்ஷப்ரியாயை நம꞉ । ஓம் ருங்மந்த்ரபாராயணப்ரீதாயை...

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வாராஹி அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் நமோ வராஹவத³நாயை நம꞉ । ஓம் நமோ வாராஹ்யை நம꞉ । ஓம் வரரூபிண்யை நம꞉ । ஓம் க்ரோடா³நநாயை நம꞉ । ஓம் கோலமுக்²யை நம꞉ । ஓம் ஜக³த³ம்பா³யை...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ க³ணபதி க³காராஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் க³காரரூபாய நம꞉ । ஓம் க³ம்பீ³ஜாய நம꞉ । ஓம் க³ணேஶாய நம꞉ । ஓம் க³ணவந்தி³தாய நம꞉ । ஓம் க³ணனீயாய நம꞉ । ஓம் க³ணாய நம꞉ ।...

Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ நாக³தே³வதா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் அனந்தாய நம꞉ | ஓம் ஆதி³ஶேஷாய நம꞉ | ஓம் அக³தா³ய நம꞉ | ஓம் அகி²லோர்வேசராய நம꞉ | ஓம் அமிதவிக்ரமாய நம꞉ | ஓம் அநிமிஷார்சிதாய நம꞉ |...

error: Not allowed