Category: 108 – அஷ்டொத்தரஶதனாமாவளீ

Sri Veerabhadra Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வீரப⁴த்³ராஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் வீரப⁴த்³ராய நம꞉ । ஓம் மஹாஶூராய நம꞉ । ஓம் ரௌத்³ராய நம꞉ । ஓம் ருத்³ராவதாரகாய நம꞉ । ஓம் ஶ்யாமாங்கா³ய நம꞉ । ஓம் உக்³ரத³ம்ஷ்ட்ராய நம꞉ ।...

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வரத³ க³ணேஶ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் க³ணேஶாய நம꞉ । ஓம் விக்⁴னராஜாய நம꞉ । ஓம் விக்⁴னஹர்த்ரே நம꞉ । ஓம் க³ணாதி⁴பாய நம꞉ । ஓம் லம்போ³த³ராய நம꞉ । ஓம் வக்ரதுண்டா³ய நம꞉ ।...

Sri Ganesha Gakara Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ க³ணேஶ க³காராஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் க³ணேஶ்வராய நம꞉ । ஓம் க³ணாத்⁴யக்ஷாய நம꞉ । ஓம் க³ணத்ராத்ரே நம꞉ । ஓம் க³ணஞ்ஜயாய நம꞉ । ஓம் க³ணநாதா²ய நம꞉ । ஓம் க³ணக்ரீடா³ய நம꞉ ।...

Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வித்³யாக³ணேஶாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் வித்³யாக³ணபதயே நம꞉ । ஓம் விக்⁴னஹராய நம꞉ । ஓம் க³ஜமுகா²ய நம꞉ । ஓம் அவ்யயாய நம꞉ । ஓம் விஜ்ஞானாத்மனே நம꞉ । ஓம் வியத்காயாய நம꞉ ।...

Sri Buddhi Devi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ பு³த்³தி⁴தே³வீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் மூலவஹ்நிஸமுத்³பூ⁴தாயை நம꞉ । ஓம் மூலாஜ்ஞானவிநாஶின்யை நம꞉ । ஓம் நிருபாதி⁴மஹாமாயாயை நம꞉ । ஓம் ஶாரதா³யை நம꞉ । ஓம் ப்ரணவாத்மிகாயை நம꞉ । ஓம் ஸுஷும்நாமுக²மத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉ ।...

Sri Siddhi Devi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ஸித்³தி⁴தே³வீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ஸ்வானந்த³ப⁴வனாந்தஸ்த²ஹர்ம்யஸ்தா²யை நம꞉ । ஓம் க³ணபப்ரியாயை நம꞉ । ஓம் ஸம்யோக³ஸ்வானந்த³ப்³ரஹ்மஶக்த்யை நம꞉ । ஓம் ஸம்யோக³ரூபிண்யை நம꞉ । ஓம் அதிஸௌந்த³ர்யலாவண்யாயை நம꞉ । ஓம் மஹாஸித்³த்⁴யை நம꞉ ।...

Sri Ramanuja Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ராமாநுஜாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ராமாநுஜாய நம꞉ । ஓம் புஷ்கராக்ஷாய நம꞉ । ஓம் யதீந்த்³ராய நம꞉ । ஓம் கருணாகராய நம꞉ । ஓம் காந்திமத்யாத்மஜாய நம꞉ । ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।...

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வராஹாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ஶ்ரீவராஹாய நம꞉ । ஓம் மஹீநாதா²ய நம꞉ । ஓம் பூர்ணாநந்தா³ய நம꞉ । ஓம் ஜக³த்பதயே நம꞉ । ஓம் நிர்கு³ணாய நம꞉ । ஓம் நிஷ்களாய நம꞉ ।...

Sri Manasa Devi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ மாநஸாதே³வீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் மாநஸாதே³வ்யை நம꞉ । ஓம் பராஶக்த்யை நம꞉ । ஓம் மஹாதே³வ்யை நம꞉ । ஓம் கஶ்யபமாநஸபுத்ரிகாயை நம꞉ । ஓம் நிரந்தரத்⁴யாநநிஷ்டா²யை நம꞉ । ஓம் ஏகாக்³ரசித்தாயை நம꞉ ।...

Sri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ அருணாசலேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ஶோணாத்³ரீஶாய நம꞉ ஓம் அருணாத்³ரீஶாய நம꞉ ஓம் தே³வாதீ⁴ஶாய நம꞉ ஓம் ஜநப்ரியாய நம꞉ ஓம் ப்ரபந்நரக்ஷகாய நம꞉ ஓம் தீ⁴ராய நம꞉ ஓம் ஶிவாய நம꞉ ஓம் ஸேவகவர்த⁴காய நம꞉...

Sri Radha Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ராதா⁴ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஶ்ரீ ராதா⁴யை நம꞉ । ஶ்ரீ ராதி⁴காயை நம꞉ । க்ருஷ்ணவல்லபா⁴யை நம꞉ । க்ருஷ்ணஸம்யுக்தாயை நம꞉ । வ்ருந்தா³வநேஶ்வர்யை நம꞉ । க்ருஷ்ணப்ரியாயை நம꞉ । மத³நமோஹிந்யை நம꞉ । ஶ்ரீமத்யை...

Sri Goda Devi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ கோ³தா³தே³வி அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ஶ்ரீரங்க³நாயக்யை நம꞉ । ஓம் கோ³தா³யை நம꞉ । ஓம் விஷ்ணுசித்தாத்மஜாயை நம꞉ । ஓம் ஸத்யை நம꞉ । ஓம் கோ³பீவேஷத⁴ராயை நம꞉ । ஓம் தே³வ்யை நம꞉ ।...

Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ ப்ரத்யங்கி³ரா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ப்ரத்யங்கி³ராயை நம꞉ । ஓம் ஓங்காரரூபிண்யை நம꞉ । ஓம் க்ஷம் ஹ்ராம் பீ³ஜப்ரேரிதாயை நம꞉ । ஓம் விஶ்வரூபாஸ்த்யை நம꞉ । ஓம் விரூபாக்ஷப்ரியாயை நம꞉ । ஓம் ருங்மந்த்ரபாராயணப்ரீதாயை...

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வாராஹி அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் நமோ வராஹவத³நாயை நம꞉ । ஓம் நமோ வாராஹ்யை நம꞉ । ஓம் வரரூபிண்யை நம꞉ । ஓம் க்ரோடா³நநாயை நம꞉ । ஓம் கோலமுக்²யை நம꞉ । ஓம் ஜக³த³ம்பா³யை...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ க³ணபதி க³காராஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் க³காரரூபாய நம꞉ । ஓம் க³ம்பீ³ஜாய நம꞉ । ஓம் க³ணேஶாய நம꞉ । ஓம் க³ணவந்தி³தாய நம꞉ । ஓம் க³ணனீயாய நம꞉ । ஓம் க³ணாய நம꞉ ।...

Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ நாக³தே³வதா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் அனந்தாய நம꞉ | ஓம் ஆதி³ஶேஷாய நம꞉ | ஓம் அக³தா³ய நம꞉ | ஓம் அகி²லோர்வேசராய நம꞉ | ஓம் அமிதவிக்ரமாய நம꞉ | ஓம் அநிமிஷார்சிதாய நம꞉ |...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் வித்³யாரூபிணே நம꞉ | ஓம் மஹாயோகி³நே நம꞉ | ஓம் ஶுத்³த⁴ஜ்ஞாநிநே நம꞉ | ஓம் பிநாகத்⁴ருதே நம꞉ | ஓம் ரத்நாலம்க்ருதஸர்வாம்கி³நே நம꞉ | ஓம் ரத்நமௌளயே நம꞉ |...

Sri Vishwaksena Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ விஷ்வக்ஸேனாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் ஶ்ரீமத்ஸூத்ரவதீநாதா²ய நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீவிஷ்வக்ஸேனாய நம꞉ | ஓம் சதுர்பு⁴ஜாய நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீவாஸுதே³வஸேனாந்யாய நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீஶஹஸ்தாவலம்ப³தா³ய நம꞉ | ஓம் ஸர்வாரம்பே⁴ஷுஸம்பூஜ்யாய நம꞉ |...

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ காமாக்ஷ்யஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஓம் காலகண்ட்²யை நம꞉ | ஓம் த்ரிபுராயை நம꞉ | ஓம் பா³லாயை நம꞉ | ஓம் மாயாயை நம꞉ | ஓம் த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ | ஓம் ஸுந்த³ர்யை நம꞉ |...

Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – ஶ்ரீ வாஸவீகன்யகாபரமேஶ்வரீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஶ்ரீவாஸவாம்பா³யை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீகன்யகாயை நம꞉ | ஓம் ஜக³ன்மாத்ரே நம꞉ | ஓம் ஆதி³ஶக்த்யை நம꞉ | ஓம் தே³வ்யை நம꞉ | ஓம் கருணாயை நம꞉ |...

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வல்லீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் மஹாவல்ல்யை நம꞉ | ஓம் ஶ்யாமதனவே நம꞉ | ஓம் ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ | ஓம் பீதாம்ப³ர்யை நம꞉ | ஓம் ஶஶிஸுதாயை நம꞉ | ஓம் தி³வ்யாயை நம꞉ |...

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ தே³வஸேனா அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் பீதாம்ப³ர்யை நம꞉ | ஓம் தே³வஸேனாயை நம꞉ | ஓம் தி³வ்யாயை நம꞉ | ஓம் உத்பலதா⁴ரிண்யை நம꞉ | ஓம் அணிமாயை நம꞉ | ஓம் மஹாதே³வ்யை நம꞉ |...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 3 – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ – 3

ஓம் ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வராய நம꞉ | ஓம் அவ்யக்தாய நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீஶ்ரீனிவாஸாய நம꞉ | ஓம் கடிஹஸ்தாய நம꞉ | ஓம் லக்ஷ்மீபதயே நம꞉ | ஓம் வரப்ரதாய நம꞉ |...

Sri Tulasi Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ துலஸீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஶ்ரீ துலஸீதே³வ்யை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீ ஸக்²யை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீப⁴த்³ராயை நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீமனோஜ்ஞானபல்லவாயை நம꞉ | ஓம் புரந்த³ரஸதீபூஜ்யாயை நம꞉ | ஓம் புண்யதா³யை...

error: Not allowed