Category: 108 – अष्टोत्तरशतनामावली

Sri Manasa Devi Ashtottara Shatanamavali – श्री मानसादेवी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं मानसादेव्यै नमः । ओं पराशक्त्यै नमः । ओं महादेव्यै नमः । ओं कश्यपमानसपुत्रिकायै नमः । ओं निरन्तरध्याननिष्ठायै नमः । ओं एकाग्रचित्तायै नमः ।...

Sri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali – श्री अरुणाचलेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली

ओं शोणाद्रीशाय नमः ओं अरुणाद्रीशाय नमः ओं देवाधीशाय नमः ओं जनप्रियाय नमः ओं प्रपन्नरक्षकाय नमः ओं धीराय नमः ओं शिवाय नमः ओं सेवकवर्धकाय नमः...

Sri Radha Ashtottara Shatanamavali – श्री राधा अष्टोत्तरशतनामावली

श्री राधायै नमः । श्री राधिकायै नमः । कृष्णवल्लभायै नमः । कृष्णसम्युक्तायै नमः । वृन्दावनेश्वर्यै नमः । कृष्णप्रियायै नमः । मदनमोहिन्यै नमः । श्रीमत्यै...

Sri Godadevi Ashtottara Shatanamavali – श्री गोदादेवि अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीरङ्गनायक्यै नमः । ओं गोदायै नमः । ओं विष्णुचित्तात्मजायै नमः । ओं सत्यै नमः । ओं गोपीवेषधरायै नमः । ओं देव्यै नमः ।...

Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – श्री प्रत्यङ्गिरा अष्टोत्तरशतनामावली

ओं प्रत्यङ्गिरायै नमः । ओं ओङ्काररूपिण्यै नमः । ओं क्षं ह्रां बीजप्रेरितायै नमः । ओं विश्वरूपास्त्यै नमः । ओं विरूपाक्षप्रियायै नमः । ओं ऋङ्मन्त्रपारायणप्रीतायै...

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali – श्री वाराहि अष्टोत्तरशतनामावली

ओं नमो वराहवदनायै नमः । ओं नमो वाराह्यै नमः । ओं वररूपिण्यै नमः । ओं क्रोडाननायै नमः । ओं कोलमुख्यै नमः । ओं जगदम्बायै...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणपति गकाराष्टोत्तरशतनामावली

ओं गकाररूपाय नमः । ओं गम्बीजाय नमः । ओं गणेशाय नमः । ओं गणवन्दिताय नमः । ओं गणनीयाय नमः । ओं गणाय नमः ।...

Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali – श्री नागदेवता अष्टोत्तरशतनामावली

ओं अनन्ताय नमः । ओं आदिशेषाय नमः । ओं अगदाय नमः । ओं अखिलोर्वेचराय नमः । ओं अमितविक्रमाय नमः । ओं अनिमिषार्चिताय नमः ।...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – श्री दक्षिणामूर्त्यष्टोत्तरशतनामावली

ओं विद्यारूपिणे नमः । ओं महायोगिने नमः । ओं शुद्धज्ञानिने नमः । ओं पिनाकधृते नमः । ओं रत्नालङ्कृतसर्वाङ्गिने नमः । ओं रत्नमौलये नमः ।...

Sri Vishwaksena Ashtottara Shatanamavali – श्री विष्वक्सेनाष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीमत्सूत्रवतीनाथाय नमः । ओं श्रीविष्वक्सेनाय नमः । ओं चतुर्भुजाय नमः । ओं श्रीवासुदेवसेनान्याय नमः । ओं श्रीशहस्तावलम्बदाय नमः । ओं सर्वारम्भेषुसम्पूज्याय नमः ।...

error: Not allowed