Category: 108 – अष्टोत्तरशतनामावली

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणपति गकाराष्टोत्तरशतनामावली

ओं गकाररूपाय नमः । ओं गम्बीजाय नमः । ओं गणेशाय नमः । ओं गणवन्दिताय नमः । ओं गणनीयाय नमः । ओं गणाय नमः ।...

Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali – श्री नागदेवता अष्टोत्तरशतनामावली

ओं अनन्ताय नमः । ओं आदिशेषाय नमः । ओं अगदाय नमः । ओं अखिलोर्वेचराय नमः । ओं अमितविक्रमाय नमः । ओं अनिमिषार्चिताय नमः ।...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – श्री दक्षिणामूर्त्यष्टोत्तरशतनामावली

ओं विद्यारूपिणे नमः । ओं महायोगिने नमः । ओं शुद्धज्ञानिने नमः । ओं पिनाकधृते नमः । ओं रत्नालङ्कृतसर्वाङ्गिने नमः । ओं रत्नमौलये नमः ।...

Sri Vishwaksena Ashtottara Shatanamavali – श्री विष्वक्सेनाष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीमत्सूत्रवतीनाथाय नमः । ओं श्रीविष्वक्सेनाय नमः । ओं चतुर्भुजाय नमः । ओं श्रीवासुदेवसेनान्याय नमः । ओं श्रीशहस्तावलम्बदाय नमः । ओं सर्वारम्भेषुसम्पूज्याय नमः ।...

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावली

ओं कालकण्ठ्यै नमः । ओं त्रिपुरायै नमः । ओं बालायै नमः । ओं मायायै नमः । ओं त्रिपुरसुन्दर्यै नमः । ओं सुन्दर्यै नमः ।...

Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – श्री वासवीकन्यकापरमेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीवासवाम्बायै नमः । ओं श्रीकन्यकायै नमः । ओं जगन्मात्रे नमः । ओं आदिशक्त्यै नमः । ओं देव्यै नमः । ओं करुणायै नमः ।...

Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali – श्री राघवेन्द्र अष्टोत्तरशतनामावली

ओं स्ववाग्देवता सरिद्भक्तविमलीकर्त्रे नमः । ओं श्रीराघवेन्द्राय नमः । ओं सकलप्रदात्रे नमः । ओं क्षमा सुरेन्द्राय नमः । ओं स्वपादभक्तपापाद्रिभेदनदृष्टिवज्राय नमः । ओं हरिपादपद्मनिषेवणाल्लब्धसर्वसम्पदे...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 3 – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली – ३

ओं श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः । ओं अव्यक्ताय नमः । ओं श्रीश्रीनिवासाय नमः । ओं कटिहस्ताय नमः । ओं लक्ष्मीपतये नमः । ओं वरप्रदाय नमः ।...

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali – श्री देवसेना अष्टोत्तरशतनामावली

ओं पीताम्बर्यै नमः । ओं देवसेनायै नमः । ओं दिव्यायै नमः । ओं उत्पलधारिण्यै नमः । ओं अणिमायै नमः । ओं महादेव्यै नमः ।...

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali – श्री वल्ली अष्टोत्तरशतनामावली

ओं महावल्ल्यै नमः । ओं श्यामतनवे नमः । ओं सर्वाभरणभूषितायै नमः । ओं पीताम्बर्यै नमः । ओं शशिसुतायै नमः । ओं दिव्यायै नमः ।...

error: Not allowed