Category: 108 – अष्टोत्तरशतनामावली

Sri Ramanuja Ashtottara Shatanamavali – श्री रामानुजाष्टोत्तरशतनामावली

ओं रामानुजाय नमः । ओं पुष्कराक्षाय नमः । ओं यतीन्द्राय नमः । ओं करुणाकराय नमः । ओं कान्तिमत्यात्मजाय नमः । ओं श्रीमते नमः ।...

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – श्री वराहाष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीवराहाय नमः । ओं महीनाथाय नमः । ओं पूर्णानन्दाय नमः । ओं जगत्पतये नमः । ओं निर्गुणाय नमः । ओं निष्कलाय नमः ।...

Sri Manasa Devi Ashtottara Shatanamavali – श्री मानसादेवी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं मानसादेव्यै नमः । ओं पराशक्त्यै नमः । ओं महादेव्यै नमः । ओं कश्यपमानसपुत्रिकायै नमः । ओं निरन्तरध्याननिष्ठायै नमः । ओं एकाग्रचित्तायै नमः ।...

Sri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali – श्री अरुणाचलेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली

ओं शोणाद्रीशाय नमः ओं अरुणाद्रीशाय नमः ओं देवाधीशाय नमः ओं जनप्रियाय नमः ओं प्रपन्नरक्षकाय नमः ओं धीराय नमः ओं शिवाय नमः ओं सेवकवर्धकाय नमः...

Sri Radha Ashtottara Shatanamavali – श्री राधा अष्टोत्तरशतनामावली

श्री राधायै नमः । श्री राधिकायै नमः । कृष्णवल्लभायै नमः । कृष्णसम्युक्तायै नमः । वृन्दावनेश्वर्यै नमः । कृष्णप्रियायै नमः । मदनमोहिन्यै नमः । श्रीमत्यै...

Sri Godadevi Ashtottara Shatanamavali – श्री गोदादेवि अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीरङ्गनायक्यै नमः । ओं गोदायै नमः । ओं विष्णुचित्तात्मजायै नमः । ओं सत्यै नमः । ओं गोपीवेषधरायै नमः । ओं देव्यै नमः ।...

Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – श्री प्रत्यङ्गिरा अष्टोत्तरशतनामावली

ओं प्रत्यङ्गिरायै नमः । ओं ओङ्काररूपिण्यै नमः । ओं क्षं ह्रां बीजप्रेरितायै नमः । ओं विश्वरूपास्त्यै नमः । ओं विरूपाक्षप्रियायै नमः । ओं ऋङ्मन्त्रपारायणप्रीतायै...

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali – श्री वाराहि अष्टोत्तरशतनामावली

ओं नमो वराहवदनायै नमः । ओं नमो वाराह्यै नमः । ओं वररूपिण्यै नमः । ओं क्रोडाननायै नमः । ओं कोलमुख्यै नमः । ओं जगदम्बायै...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणपति गकाराष्टोत्तरशतनामावली

ओं गकाररूपाय नमः । ओं गम्बीजाय नमः । ओं गणेशाय नमः । ओं गणवन्दिताय नमः । ओं गणनीयाय नमः । ओं गणाय नमः ।...

Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali – श्री नागदेवता अष्टोत्तरशतनामावली

ओं अनन्ताय नमः । ओं आदिशेषाय नमः । ओं अगदाय नमः । ओं अखिलोर्वेचराय नमः । ओं अमितविक्रमाय नमः । ओं अनिमिषार्चिताय नमः ।...

error: Not allowed