Category: Navagraha

Sri Surya Kavacham – श्री सूर्य कवच स्तोत्रम्

याज्ञवल्क्य उवाच । शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभम् । शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकम् ॥ १ ॥ देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलम् । ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत् ॥ २ ॥ शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मेऽमितद्युतिः । नेत्रे दिनमणिः पातु...

Sri Ketu Ashtottara Satanamavali – श्री केतु अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं केतवे नमः । ओं स्थूलशिरसे नमः । ओं शिरोमात्राय नमः । ओं ध्वजाकृतये नमः । ओं नवग्रहयुताय नमः । ओं सिंहिकासुरीगर्भसम्भवाय नमः । ओं महाभीतिकराय नमः । ओं चित्रवर्णाय नमः । ओं पिङ्गलाक्षकाय...

Sri Rahu Ashtottara Satanamavali – श्री राहु अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं राहवे नमः । ओं सैंहिकेयाय नमः । ओं विधुन्तुदाय नमः । ओं सुरशत्रवे नमः । ओं तमसे नमः । ओं फणिने नमः । ओं गार्ग्यायणाय नमः । ओं सुरागवे नमः । ओं नीलजीमूतसङ्काशाय...

Sri Shani Ashtottara Satanamavali – श्री शनि अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं शनैश्चराय नमः । ओं शान्ताय नमः । ओं सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः । ओं शरण्याय नमः । ओं वरेण्याय नमः । ओं सर्वेशाय नमः । ओं सौम्याय नमः । ओं सुरवन्द्याय नमः । ओं सुरलोकविहारिणे...

Sri Sukra Ashtottara Satanamavali – श्री शुक्र अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं शुक्राय नमः । ओं शुचये नमः । ओं शुभगुणाय नमः । ओं शुभदाय नमः । ओं शुभलक्षणाय नमः । ओं शोभनाक्षाय नमः । ओं शुभ्ररूपाय नमः । ओं शुद्धस्फटिकभास्वराय नमः । ओं दीनार्तिहरकाय...

Sri Brihaspati Ashtottara Satanamavali – श्री बृहस्पति अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं गुरवे नमः । ओं गुणवराय नमः । ओं गोप्त्रे नमः । ओं गोचराय नमः । ओं गोपतिप्रियाय नमः । ओं गुणिने नमः । ओं गुणवतां श्रेष्ठाय नमः । ओं गुरूणां गुरवे नमः ।...

Sri Budha Ashtottara Satanamavali – श्री बुध अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं बुधाय नमः । ओं बुधार्चिताय नमः । ओं सौम्याय नमः । ओं सौम्यचित्ताय नमः । ओं शुभप्रदाय नमः । ओं दृढव्रताय नमः । ओं दृढफलाय नमः । ओं श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः । ओं सत्यवासाय...

Sri Angaraka (Mangala) Ashtottara Satanamavali – श्री अङ्गारक अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं महीसुताय नमः । ओं महाभागाय नमः । ओं मङ्गलाय नमः । ओं मङ्गलप्रदाय नमः । ओं महावीराय नमः । ओं महाशूराय नमः । ओं महाबलपराक्रमाय नमः । ओं महारौद्राय नमः । ओं महाभद्राय...

Sri Chandra Ashtottara Satanamavali – श्री चन्द्र अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं श्रीमते नमः । ओं शशधराय नमः । ओं चन्द्राय नमः । ओं ताराधीशाय नमः । ओं निशाकराय नमः । ओं सुधानिधये नमः । ओं सदाराध्याय नमः । ओं सत्पतये नमः । ओं साधुपूजिताय...

Sri Surya Ashtottara Satanamavali – श्री सूर्य अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं अरुणाय नमः । ओं शरण्याय नमः । ओं करुणारससिन्धवे नमः । ओं असमानबलाय नमः । ओं आर्तरक्षकाय नमः । ओं आदित्याय नमः । ओं आदिभूताय नमः । ओं अखिलागमवेदिने नमः । ओं अच्युताय...

Navagraha Kavacham – नवग्रह कवचम्

शिरो मे पातु मार्ताण्डो कपालं रोहिणीपतिः । मुखमङ्गारकः पातु कण्ठश्च शशिनन्दनः ॥ १ ॥ बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः । जठरं च शनिः पातु जिह्वां मे दितिनन्दनः ॥ २ ॥ पादौ केतुः सदा...

Sri Surya Namaskara Mantra – श्री सूर्य नमस्कार मन्त्र

ओं ध्यायेस्सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणस्सरसिजासन सन्निविष्टः। केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुः धृतशङ्खचक्रः ॥ ओं मित्राय नमः । ओं रवये नमः । ओं सूर्याय नमः । ओं भानवे नमः । ओं खगाय नमः । ओं पूष्णे...

Navagraha Peedahara Stotram – नवग्रह पीडाहर स्तोत्रम्

ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः । विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे रविः ॥ १ ॥ रोहिणीशः सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधाशनः । विषमस्थानसम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः ॥ २ ॥ भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा । वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु...

Sri Dwadasa Arya Surya Stuti – श्री द्वादशार्या सूर्य स्तुतिः

उद्यन्नद्यविवस्वानारोहन्नुत्तरां दिवं देवः । हृद्रोगं मम सूर्यो हरिमाणं चाऽऽशु नाशयतु ॥ १ ॥ निमिषार्धेनैकेन द्वे च शते द्वे सहस्रे द्वे । क्रममाण योजनानां नमोऽस्तु ते नलिननाथाय ॥ २ ॥ कर्म-ज्ञान-ख-दशकं मनश्च जीव इति विश्वसर्गाय...

Dvadasa Aditya Dhyana Slokas – द्वादशाऽदित्य ध्यान श्लोकालु ।

१। धाता – धाता कृतस्थली हेतिर्वासुकी रथकृन्मुने । पुलस्त्यस्तुम्बुरुरिति मधुमासं नयन्त्यमी ॥ धाता शुभस्य मे दाता भूयो भूयोऽपि भूयसः । रश्मिजालसमाश्लिष्टः तमस्तोमविनाशनः ॥ २। अर्यम – अर्यमा पुलहोऽथौजाः प्रहेति पुञ्जिकस्थली । नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते...

Sri Sani Kavacham – श्री शनि कवचम्

ओं अस्य श्री शनैश्चर कवच स्तोत्रमहामन्त्रस्य काश्यप ऋषिः, अनुष्टुप्चन्दः, शनैश्चरो देवता, शं बीजं, वां शक्तिः यं कीलकं, मम शनैश्चरकृतपीडापरिहारार्थे जपे विनियोगः ॥ करन्यासः ॥ शां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । शीं तर्जनीभ्यां नमः । शूं मध्यमाभ्यां...

Sri Ketu Stotram – श्री केतु स्तोत्रम्

अस्य श्री केतुस्तोत्रमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । केतुर्देवता । श्री केतु ग्रह प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । गौतम उवाच । मुनीन्द्र सूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद । सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम् ॥ १ ॥ सूत उवाच...

Sri Rahu Stotram – श्री राहु स्तोत्रम्

ओं अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः । अनुष्टुप्च्छन्दः । राहुर्देवता । श्री राहु ग्रह प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । काश्यप उवाच । शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् । सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् ॥ १ ॥ सर्वसम्पत्करं...

Sri Shani Stotram (Dasaratha Kritam) – श्री शनि स्तोत्रम् (दशरथ कृतं)

नमः कृष्णाय नीलाय शिखिखण्डनिभाय च । नमो नीलमधूकाय नीलोत्पलनिभाय च ॥ १ ॥ नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्रुतिजटाय च । नमो विशालनेत्राय शुष्कोदर भयानक ॥ २ ॥ नमः पौरुषगात्राय स्थूलरोमाय ते नमः । नमो नित्यं क्षुधार्ताय...

Sri Shukra Stotram – श्री शुक्र स्तोत्रम्

शृण्वन्तु मुनयः सर्वे शुक्रस्तोत्रमिदं शुभम् । रहस्यं सर्वभूतानां शुक्रप्रीतिकरं परम् ॥ १ ॥ येषां सङ्कीर्तनैर्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् । तानि शुक्रस्य नामानि कथयामि शुभानि च ॥ २ ॥ शुक्रः शुभग्रहः श्रीमान् वर्षकृद्वर्षविघ्नकृत् । तेजोनिधिः ज्ञानदाता...

Sri Brihaspathi Stotram – श्री बृहस्पति स्तोत्रम्

बृहस्पतिः सुराचार्यो दयावान् शुभलक्षणः । लोकत्रयगुरुः श्रीमान् सर्वज्ञः सर्वकोविदः ॥ १ ॥ सर्वेशः सर्वदाऽभीष्टः सर्वजित्सर्वपूजितः । अक्रोधनो मुनिश्रेष्ठो नीतिकर्ता गुरुः पिता ॥ २ ॥ विश्वात्मा विश्वकर्ता च विश्वयोनिरयोनिजः । भूर्भुवस्सुवरों चैव भर्ता चैव महाबलः...

Rin Mochaka Angaraka (Mangal) Stotram – ऋण विमोचक अङ्गारक स्तोत्रम्

स्कन्द उवाच । ऋणग्रस्त नराणान्तु ऋणमुक्तिः कथं भवेत् । ब्रह्मोवाच । वक्ष्येहं सर्वलोकानां हितार्थं हितकामदं । अस्य श्री अङ्गारक स्तोत्र महामन्त्रस्य गौतम ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः अङ्गारको देवता मम ऋण विमोचनार्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्...

Navagraha Mangala Sloka (Navagraha Mangalashtakam) – नवग्रहमङ्गलश्लोकाः (नवग्रह मङ्गलाष्टकं)

भास्वान् काश्यपगोत्रजोऽरुणरुचिर्यस्सिंहपोऽर्कस्समि- त्षट्त्रिस्थोऽदशशोभनो गुरुशशी भ्ॐआस्सुमित्रास्सदा, शुक्रो मन्दरिपुः कलिङ्गजनपश्चाग्नीश्वरौ देवते मध्येवर्तुलपूर्वदिग्दिनकरः कुर्यात्सदा मङ्गलम् ॥ १ ॥ चन्द्रः कर्कटकप्रभुस्सितनिभश्चात्रेयगोत्रोद्भव- श्चात्रेयश्चतुरश्रवारुणमुखश्चापे उमाधीश्वरः, षट्सप्ताग्नि दशैकशोभनफलो नोरिर्बुधार्कौप्रियौ स्वामी यामुनजश्च पर्णसमिधः कुर्यात्सदा मङ्गलम् ॥ २ ॥ भ्ॐओ दक्षिणदिक्त्रिकोणयमदिग्विन्ध्येश्वरः खादिरः स्वामी...

Sri Budha Stotram – श्री बुध स्तोत्रम्

ध्यानम् । भुजैश्चतुर्भिर्वरदाभयासि- गदा वहन्तं सुमुखं प्रशान्तम् । पीतप्रभं चन्द्रसुतं सुरेढ्यं सिंहे निषण्णं बुधमाश्रयामि ॥ पीताम्बरः पीतवपुः किरीटी च चतुर्भुजः । पीतध्वजपताकी च रोहिणीगर्भसम्भवः ॥ ईशान्यादिषुदेशेषु बाणासन उदङ्मुखः । नाथो मगधदेशस्य मन्त्र मन्त्रार्थ तत्त्ववित्...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.