Category: Dasa Mahavidya – दशमहाविद्या

Sri Tripura Bhairavi Kavacham – श्री त्रिपुरभैरवी कवचम्

श्रीपार्वत्युवाच – देवदेव महादेव सर्वशास्त्रविशारद । कृपां कुरु जगन्नाथ धर्मज्ञोसि महामते ॥ १ ॥ भैरवी या पुरा प्रोक्ता विद्या त्रिपुरपूर्विका । तस्यास्तु कवचं दिव्यं...

Dashamahavidya Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit

१. श्री काली श्री काली अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् श्री काली अष्टोत्तरशतनामावली २. श्री ताराम्बा श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनामावली ३. श्री षोडशी श्री...

Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram – श्री कमला अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

श्री शिव उवाच – शतमष्टोत्तरं नाम्नां कमलाया वरानने । प्रवक्ष्याम्यतिगुह्यं हि न कदापि प्रकाशयेत् ॥ १ ॥ ओं महामाया महालक्ष्मीर्महावाणी महेश्वरी । महादेवी महारात्रि-र्महिषासुरमर्दिनी...

Sri Kamala Ashtottara Shatanamavali – श्री कमलाष्टोत्तरशतनामावली

ओं महामायायै नमः । ओं महालक्ष्म्यै नमः । ओं महावाण्यै नमः । ओं महेश्वर्यै नमः । ओं महादेव्यै नमः । ओं महारात्र्यै नमः ।...

Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram – श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री भैरव्युवाच – भगवन् श्रोतुमिच्छामि मातङ्ग्याश्शतनामकम् । यद्गुह्यं सर्वतन्त्रेषु न केनापि प्रकाशितम् ॥ १ ॥ श्री भैरव उवाच – शृणु देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यातिरहस्यकम् ।...

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali – श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं महामत्तमातङ्गिन्यै नमः । ओं सिद्धिरूपायै नमः । ओं योगिन्यै नमः । ओं भद्रकाल्यै नमः । ओं रमायै नमः । ओं भवान्यै नमः ।...

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanama Stotram – श्री बगलामुखी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

नारद उवाच । भगवन् देवदेवेश सृष्टिस्थितिलयेश्वर । शतमष्टोत्तरं नाम्नां बगलाया वदाधुना ॥ १ ॥ श्री भगवानुवाच । शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि नाम्नामष्टोत्तरं शतम् । पीताम्बर्या...

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanamavali – श्री बगलाष्टोत्तरशतनामावली

ओं बगलायै नमः । ओं विष्णुवनितायै नमः । ओं विष्णुशङ्करभामिन्यै नमः । ओं बहुलायै नमः । ओं देवमात्रे नमः । ओं महाविष्णुप्रस्वै नमः ।...

Sri Dhumavati Ashtottara Shatanama Stotram – श्री धूमावती अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

ईश्वर उवाच – ओं धूमावती धूम्रवर्णा धूम्रपानपरायणा । धूम्राक्षमथिनी धन्या धन्यस्थाननिवासिनी ॥ १ ॥ अघोराचारसन्तुष्टा अघोराचारमण्डिता । अघोरमन्त्रसम्प्रीता अघोरमन्त्रपूजिता ॥ २ ॥ अट्टाट्टहासनिरता मलिनाम्बरधारिणी...

Sri Dhumavati Ashtottara Shatanamavali – श्री धूमावत्यष्टोत्तरशतनामावली

ओं धूमावत्यै नमः । ओं धूम्रवर्णायै नमः । ओं धूम्रपानपरायणायै नमः । ओं धूम्राक्षमथिन्यै नमः । ओं धन्यायै नमः । ओं धन्यस्थाननिवासिन्यै नमः ।...

error: Not allowed