Tagged: Suprabhatam – सुप्रभातम्

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam – मरकत श्री लक्ष्मी गणपति सुप्रभातम्

श्रीमन्मनोज्ञ निगमागमवाक्यगीत श्रीपार्वतीपरमशंभुवरात्मजात । श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मपूत लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ १ ॥ श्रीवत्सदुग्धमयसागरपूर्णचन्द्र व्याख्येयभक्तसुमनोर्चितपादपद्म । श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभूष लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ २ ॥ सृष्टिस्थितिप्रलयकारणकर्मशील...

error: Not allowed