Tagged: Aksharamala – अक्षरमाला

Sri Ganesha Aksharamalika Stotram – श्री गणेशाक्षरमालिका स्तोत्रम्

अगजाप्रियसुत वारणपतिमुख षण्मुखसोदर भुवनपते शुभ । सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां शुभ ॥ आगमशतनुत मारितदितिसुत मारारिप्रिय मन्दगते शुभ । सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक सिद्धिविनायक पालय मां...

error: Not allowed